U bent hier: Home / Adolf Hitler de zoete zaligmaker

Adolf Hitler de zoete zaligmaker

by J.L. de Kreek — last modified 23-04-2013 10:15
Opgeslagen onder:

Voor Joden én katholieken die in hem geloofde was Adolf Hitler dé zoete zaligmaker. Zijn honderdvijftigduizend Joodse strijdkrachten bijvoorbeeld, en zijn Joodse financiers. De in Amerika gevestigde Joodse bankiersfamilie Rothschild, die de legers van alle grote machten financieel commandeerde, zag in Adolf Hitler de wegbereider voor hún duizendjarige koninkrijk. Joden baden in de synagoge dat Adolf Hitler de Joodse Messias was. Onweerlegbare feiten die algemeen bekend zijn onder Joden en eerst nu middels Internet aan het grote publiek geopenbaard worden dankzij gedigitaliseerde bibliotheken van over de hele wereld.

De Britse schrijver en journalist Douglas Reed schrijft in zijn in 1943 verschenen 'Lest We Regret', over het gesprek wat hij had met een Joodse journalist, die hij Doctor Farisy noemt, in Praag, in februari 1939. Een van onze rabbijnen hier, zegt Doctor Farisy, bidt in de synagoge dat Hitler de Joodse Messias is, want hij zal de grenzen openen van alle landen die nu voor Joden gesloten zijn. De Joodse Messias. . . . .Een van onze Rabbijnen, zei hij [Doctor Farisy], bidt in de synagoge dat Hitler de Joodse Messias is. Is dit de graftekst voor Hitler: dat hij de Joodse Verlosser was? [bron]

Sommige Joden verwachten twee verlossers, niet één. Charedische Joden, te onderscheiden in chassidische joden en de mitnagdiem, dè ultraorthodoxe richting binnen het Asjkenazische Jodendom, vrezend voor het woord van God, geloven in twéé verlossers. De eerste verlossers zal oorlog voeren en allen van Israël zullen bijeenkomen. De Bijbel verwacht slechts één Messias. Joodse mystici anticiperen op twee messiassen. Volgens de Kabbala verschillen beide Messiassen van karakter. De eerste Messias, een militante figuur genaamd zoon van Jozef, zal de materiële voorwaarden scheppen door de verlossing voor te bereiden. De tweede Messias zal een geestelijke zoon van David zijn, die de wereld verlost door spectaculaire wonder-makingen. Aldus professor Israël Shahak van de Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem

Het Messiaanse Jodendom gelooft niet in een mens als verlosser. Verlossing is een tijdperk van universele vrede en broederschap op aarde, zonder misdrijven, oorlog of armoede. Heilige Joodse Wijzen prediken een traditie waarbij in het begin van de Eindtijd [nu] een Messias [gezalfde verlosser] uit het huis van Jozef zou opstaan, die over de Tien Stammen regeert. Deze verlosser voert oorlogen en geheel Israël zal onder zijn banier vergaderen. Later zal een afstammeling van David verschijnen en hij zal over hen regeren en er zal een transformatie plaatsvinden. Adolf Hitler bezat onmiskenbaar Asjkenazisch Joodse wortels. Hij was bastaard nakomeling van de Joodse Rothschild bankiersfamilie die hem zijn kapitaal verschaft heeft om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. De naam Hitler is een exclusief Joodse naam ook al was het voor Hitler een pseudoniem.

Zowel Joden als katholieken en de Nationaal Socialisten zullen in de messiaanse belofte van Hitler geloofd hebben, want de Zionisten zijn een diepgaande symbiotische band met de Nationaal Socialisten aangegaan. De door Goebbels gecrediteerde medaille met aan de ene kant de davidster en aan de andere kant het hakenkruis, spreekt boekdelen. In de rand van de munt staat de tekst: Ein Nazi Färht Nach Palestina. Nazi en Asjkenazi zijn synoniemen. De Asjkenazim hebben hun oorsprong ook in de Bijbel, dit is alleen een andere oorsprong dan de Joden die origineel uit Irak komen. Asjkenazische Joden, de Asjkenazim, de Nazi's, stammen van Asjkenaz, nakomeling van Jafet broer van Sem. Een niet Semitische nakomeling van Noach.

De Semitische Joden, de Joden die beschuldigd worden van de dood van profeet Jezus, stammen net als de Islamieten van Sem de oudste zoon van Noach. Twee groepen Joden met twee totaal verschillende genetische, culturele, taalkundige, sociale, antroposofische en religieuze achtergrond waarbij direct geoordeeld worden kan dat de meerderheid der Asjkenazische Joden zich verzetten tegen de Gods geboden om in de verstrooiing te leven en voor eeuwig af te zien van een Joodse Staat. Deze Asjkenazische Joden hebben ná de Franse Revolutie met hun Diaspora Revisionisme het antisemitisme aangewakkerd en Hitler betaald als opmaat naar de oneigenlijke onjoodse kolonisatie van Palestina en uiteindelijke wereldmacht. Kapitaalkrachtige niet God vrezende Asjkenazische Joden zijn de intellectueel daders van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en bedreigen een ieder die de Holocaust ontkent. Het zijn ook de mensen die nu nog in Palestina mensen te weten Palestijnen uitmoorden die van oorsprong Joods zijn.

Het zijn de Joden zonder moraal, zonder sjoege van de Joodse wetten en tradities en behept met het narcisme van Satan doende alsof zij zelf bepalen kunnen hoe zij de wetten van God invullen. Esther Voet. Ronny Naftaniel. Lodewijk Asscher. Uri Rosenthal. Job Cohen. Adolf Eichmann, de Duits SS-functionaris in het Derde Rijk en één van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de Joden in Auschwitz, zag zichzelf als een èchte Zionist. Hij onderhield reeds ruim vóór de oorlog vriendschappelijke betrekkingen met de Asjkenazische elite en kwam op bezoek bij de Zionistische congressen om te applaudisseren. Hij meende de nieuwe Herzl te zijn, Theodore Herzl was de ongelovige Asjkenazische Jood die eind 19e eeuw alles bedacht had wat betreft het vernietigen van de Joden, en 'lebensraum', en 'Endlösung der Judenfrage' en concentratiekampen en deportatie per goederenwagons want de Joden moesten het transport zelf betalen. Herzl wordt geëerd als de 'founding father' van Israël. Adolf Hitler was zijn leerling.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus