U bent hier: Home / Afkeuren Zionisme verplicht

Afkeuren Zionisme verplicht

by J.L. de Kreek — last modified 19-01-2014 09:59
Opgeslagen onder:

Morgen wordt op het Goede Nieuws onthuld waarom BREIN en Tim Kuik corrupt zijn. Vandaag zijn de Zionisten nog even aan de beurt om de les gelezen te worden. Ten einde aanvaringen met het standaard Nederlands strafrecht te ontlopen is elke Nederlander verplicht het Zionisme Oud-Hollands af te keuren. Afkeuren is zo iets als met de vinger in de keel en braakneigingen en kotsgeluiden. De Zionisten zijn de kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en Shoah.

Kwartiermaker is van oorsprong een militaireterm voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider. De Zionisten hebben de gehele organisatie op zich genomen in verband met het in de 18e eeuw nieuwe idee van de Joden die een Natie zijn met het onvervreemdbare recht op eigen land precies in Palestina. Nieuw Mexico had ook gekund. Dat was leeg. Het moest Palestina zijn, mede in verband met het economisch achterland en de verbinding met Azië. 

De Zionisten begonnen de voorbereidingen van de Tweede Wereldoorlog in 1897. De grote Zionistische leider Herzl toen schreef in zijn dagboeken dat het ongeveer een jaar of veertig zou duren voordat zijn idee van de Joodse Staat gematerialiseerd zou zijn in een land met grond en een volk. Joden hebben het Zionisme altijd afgekeurd. Het Zionisme is een politiek maatschappelijke ideologie die lijnrecht ingaat tegen de doelen van het Jodendom. Joden hebben zich ten titel van een religieuze verplichting tot doel gesteld in de Diaspora in harmonie te leven met de rest, assimilerend en emanciperend. Dat is altijd het bewezen middel tegen antisemitisme geweest. 

De Zionisten lachte de Joden hierom uit want zij veronderstelde dat de Joden dan net als ongelovigen werden met weglating van de Joodse identiteit. Wat vanzelfsprekend volstrekte flauwekul is omdat in die tijd, 1896, reeds zeshonderd jaar Joden in Nederland woonde en Joden een met de Nederlandse cultuur verknochte bevolkingsgroep geworden waren, met behoud van de vele Joodse tradities die het Jodendom rijk is. Onder die tradities het afkeuren van het Zionisme. Helaas geeft Zionistisch Nederland daaraan geen gehoor en appelleert het aan het ouderwetse katholieke antisemitisme door Revisie van de Diaspora te propageren en gedogen. Voorts blijken de antisemieten door de Zionisten erkend als beste vrienden. Het antisemitisme van de Zionisten is Satanisch. 

Het sadisme waarmee de Joden door de Zionisten bedrogen en geterroriseerd worden is met zo veel haat vervuld dat het bizar is dat niemand van weldenkend Nederland het eerder opgevallen is. Waarom schrijft Loe de Jong niet over de sleutelrol van het Zionisme? Waarom zwijgt Hans Knoops over Zion en jaagt hij wel op Pieter Menten die welbezien een onderdeur was? Waarom zwijgt het NIOD? De Anne Frank Stichting? Zionisten waren ook kwartiermakers van de NSB! De dikke directeuren van het Europees Nazisme waren vet gevreten Maccabeeërs die tot op de dag van vandaag de wereld kapitalistisch uitzuigen. Hitler was een amateur vergeleken met het werk van de Zionistische voorbereiders van zijn strijd. 

In Israël wonen ruim zeven en half miljoen mensen die in de veronderstelling verkeren dat zij joden zijn. Hun leven wordt opzettelijk in gevaar gebracht door hun internationale leiders. Hun joodse groepsaanduiding is Asjkenazim. De tekens NAZI zitten reeds van oudsher in dit joodse woord voor Europese joden. Europese joden onderscheiden zich van oorspronkelijke niet Europese Joden door DNA en het feit dat uit hun bevolkingsgroep de NAZI's stammen en hun populatie mensen de personen geleverd hebben die middels het Zionisme de Tweede Wereldoorlog en de Shoah voorbereid hebben, om Palestina in bezit te krijgen en daar in de overigens nabije toekomst alle overgebleven joden te vernietigen of te bekeren tot het ware geloof. 

De waarheid is vreemder dan de Holocaustfictie. De Zionisten zijn de vervullers van een eeuwen oude diepe katholieke wens om de joden uit Europa te verdrijven en een omwenteling op aarde te bewerkstelligen waardoor het wereldbestuur in handen valt van het Vaticaan en in casu de financierende Rothschild bankiersfamilie. Wie daarop wacht maakt vanzelfsprekend de verkeerde keuze. Alsdan zal ook ouderwets de slavernij zijn hervestigt op aarde. Separatie van minderheden en profiteren van slavernij behoort tot de kerndoelstellingen van het Zionisme. Nederland lijdt aan een effectieve vorm van zieke zionistische censuur op dit terrein. Dat ook broodschrijver Harry Mulisch zweeg over de schuld van Zion is een ontdekking die hem in de hemel niet in dank afgenomen wordt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus