U bent hier: Home / Agenda Hitler Zionistisch

Agenda Hitler Zionistisch

by J.L. de Kreek — last modified 15-04-2013 22:20
Opgeslagen onder:

Maandag 15 april 2013 was de tweede strafzaak tegen de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl in verband met het groepsbeledigen van joden en functioneel schelden op Jeannine Hennis en arabist Hans Jansen. Hans Jansen wil ook vervolging in verband met bedreiging van de arabist alleen dat heeft de officier van justitie negen maanden geleden al afgewezen. De eigenaar van de sites die door het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep gezien worden als superantisemiet en blatante holocaustontkenner kon ter zitting de mond niet houden.

Met slechts een halfuur voor 61 pagina's pleidooi die waren voorbereid met voetnoten en originele citaten van autentieke Joodse en Zionistische bronnen die bewijzen dat Asjkenazische Joden de aanstichters zijn van WOII en de Shoah en dat er gelukkig toch geen zes miljoen Joden vermoord zijn, moest deze Joden fetishist het doen. Dat er geen zes miljoen vergast zijn is zeker. Dat er in Auschwitz rond de tweehonderdduizend mensen vergast zijn is ook vrijwel zeker. Ook is zeker dat de lijkenkelders inderdaad lijkenkelders waren en dat daar later vergassingsfaciliteiten van zijn gemaakt. Ook zijn toen de crematoria verbeterd. Alleen er waren gebreken in oplevering en de Russen hebben voortijdig een eind gemaakt aan het kamp wat niet op initiatief van de Duitse Overheid gebouwd is en waarvan de Zionistische bestuurder Eichmann later in Jeruzalem geëxecuteerd is door zijn Zionistische broeders en zusters omdat hij de Holocaust heeft doen laten mislukken.

Alles is anders in verband met WOII en de Shoah en 9/11 en AIDS -en de dood van Freddie Mercury, die vermoord is- en wie daders zijn en hoe het allemaal zo gekomen is. De hele beweging vanaf de oprichting van 'the Society of the Jews' bij en tijdens het eerste Zionistische congres te Basel 29-31 augustus 1897 tot en met de aanslagen in Amerika 11 september 2001, alles is bedacht door Zionisten en Hollywood. Betaald door Amerikaanse bedrijven en de Koninklijke Shell. De familie Bush die ook schuld heeft aan de illegale oorlog in Irak, was manager en bankier van het bureau van Adolf Hitler. De Zionisten van Betar waren de eerste bruinhemden. De Zionisten leiders Jabotinsky, Herzl, Nordau zijn eerder katholieke kruisvaarders dan dat zij iets joods hebben. De verknochtheid van het Zionisme met het oude antisemitisme van de Katholieken is opmerkelijk.

Juist om de katholieke Eind Tijd profetieën zocht Herzl samenwerking met de Papen om zijn Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uit te voeren. Daarvoor was er geen Jodenvraagstuk. De Joden hadden geen vraagstuk en de antisemitische Papen werd macht gelegenheid en middelen ontnomen dankzij de Franse Revolutie, dus assimilatie in de Diaspora werkt. Het Zionisme is de beweging van het kapitaal tegen de vrijheden na de Franse Resolutie in het algemeen en die voor Joden in het bijzonder. Meerderheid der Joden wilde geen Joodse Staat en toch drong Herzl en de zijnen dit aristocratisch op aan alle Joodse gemeenschappen.

Waar Nederlandse Joods-Christelijke cultuur zich in vergist is het joodse karakter van personen als Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Assher, Uri Rosenthal. Strak naar de joodse wetten en tradities die eeuwen oud zijn, zijn het geen Joden want zij komen de kern van het Jodendom niet na: leven in harmonie met de omgeving in de Diaspora want dat is de oneindige wil van G-d. Vanzelfsprekend zijn de Zionisten bekend met het Jodendom en de regels die de wetten van G-d aan de Joden stellen. Er kan gesteggeld worden over vrouwen bij het bidden, of wel of niet de hele dag een keppel. Er kan gesteggeld worden over de gang naar de synagoge, er kan over welhaast alles gesteggeld worden in het Jodendom behalve over de Diaspora.

Het Diaspora Revisionisme en de mythe van de Joodse Staat is katholiek geïnspireerd. Herzl en de zijnen hebben van de Katholieke Eind Tijd profetieën politiek gemaakt. Joden hadden het goed na de Franse Revolutie. Assimilerende Joden waren vanzelfsprekend beschermd. De Zionisten van het eerste uur schrijven dat zelf ook. En ze schrijven dat ze assimilerende Joden lafaards vinden die beter creperen en wekken voor het overige ook associaties met het Naziverleden, alleen dan een jaar of zestig daarvoor in 1897. De bankiers familie Rothschild is de grootse profiteur. Die is het Koninkrijk Groot Israel in het vooruitzicht gesteld wanneer het de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk betaalt. Het bedrijf van deze familie is bezitter van Auschwitz geweest in de tijd dat de oma van de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl en de rest daar vermoord is.

Overigens onder begeleiding van de grootvader van vicepremier Lodewijk Asscher die middels zijn voorzitterschap van de Joodsche Raad de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens de deportatie. De Gestapo had makkelijk werken met het deporteren van joden omdat het embedded was in de Zionistische agenda. Hitler was uitvoerder van de Zionistische agenda, net als oorlogsmisdadiger Geert Wilders en de Katholieken. Doel is vernietiging van alle geloven behalve dat van de katholieken, de belangen van de mensheid overlatend aan de slavendrijvers van Israël in vereniging met de Papen. Dat de wereld al verder terug is in de Middeleeuwen dan André Rouvoet durft te erkennen is bewijs dat hij een kind van Satan persoonlijk is of althans Lucifer dagelijks de kont likt. De oma van de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl is door de zionisten in Auschwitz vermoord net als de andere negenhonderd negen en negentig duizend negen honderd en negen en negentig ander Joden.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus