U bent hier: Home / Agenda internationaal terrorisme

Agenda internationaal terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 17-09-2014 06:00
Opgeslagen onder:

De agenda van het internationaal terrorisme voorspelt voor de komende tien á vijftien jaar escalatie van geweld tot het terroristische doel bereikt is of, indien het niet is bereikt, nieuwe doelen te stellen. Deelnemers aan de desbetreffende terroristische organisatie zijn in min of meer willekeurige volgorde: Bush, Balkenende, Blair, Verhagen, Rutte, Rouvoet, Wilders, Sterk, Halsema, Mathijs van Nieuwkerk, Pieter Broetjes, Jort Kelder, Martin Bosma, Geert Wilders, Kustaw Bessems, Arnold Karskens, Erik Gerritsen, Joshua Livestro en natuurlijk Joris Demmink.

Er is diepgaand onderzoek gedaan naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen van geweld en terrorisme vanuit Jihadistische hoek. Een conclusie uit dit onderzoek is dat het Openbaar Ministerie in een ambtsbericht een waarheidsvermoeden formuleert in verband met beschuldigingen aan het adres van Geert Wilders persoonlijk dat hij middels “Fitna” willens en wetens misdrijven pleegt tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Er wordt hard gewerkt Geert Wilders terzake te laten vervolgen.

 

Ook de vervolging van de genocide van Wilders wordt geambieerd. Wilders is prominent deelnemer aan de door niemand besproken industriële genocide in Irak die onmiddellijk gevolgd is op de illegale oorlog met terroristisch oogmerk daar. Maart dit jaar heeft Wilders de burger de keuze gegeven meer of minder Marokkanen. Uit het werk van Martin Bosma, de partij ideoloog van de PVV, kan makkelijk blijken dat Wilders en de zijnen eigenlijk ook liever minder Joden hebben. Dit blijkt ook uit het feit dat Wilders hardnekkig de mannen bewondert die feitelijk de kwartiermakers van de Tweede Oorlog en de Shoah zijn.

 

Dat Wilders denkt dat Zionisme en Jodendom verwant zijn is een vergissing van hem waarmee hij zijn terroristische grondhouding prijsgeeft. Daarmee is meteen de terroristische organisatie aangegeven waarover het in deze gaat: de Zionisten in vereniging met Christenen. De Zionisten schaken zichzelf over aarde als volleerde internationalisten met fascistisch hart en het karakter van de meest perverse racist. De terroristische organisatie waarover het in deze gaat werd vroeger de Nazi-beweging genoemd. De grote mannen en vrouwen uit die tijd zijn nooit ontmaskerd als de zieke ploerten die ze zijn omdat ze zich na de oorlog door eigen criminele toedoen hebben kunnen mengelen met de slachtoffers.

 

De agenda van het internationaal laat zien dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 mede gepleegd is door Jan Peter Balkenende en Geert Wilders. Ook Verhagen en Pieter Broertjes zijn deelnemers aan die aanslagen. Het is breed opererende internationaal terrorisme van eigen westerse bodem waardoor de VS getroffen is 11 september 2001, door mensen die geloven dat Jezus zal terugkeren 'te midden van een oorlog waarin alle joden zullen sterven'. Sybrand Buma van het CDA is vanzelfsprekend ook één van de deelnemers aan het internationaal terrorisme waartegen de Jihad zich keert.

 

Het zijn niet alleen de wetten van de nationale en internationale en overigens democratische wetgever die door de terroristen in de Nederlandse politiek geschonden worden. Zij gedogen ook de evidente leugens van Amerikaanse autoriteiten over het breken van de wetten van de natuur om de schuld voor 9/11 te kunnen geven aan een handje vol veronderstelde plofmoslims van Al Qaida. Daarnaast schenden de Christenterroristen in de Nederlandse politiek de wetten van God uit de Bijbel die zij zeggen te koesteren. Kijk naar het CDA. Een Christelijke partij. Meer dan tien jaar knokt het zich een slag in de rondte om de terroristen in eigen kring hoog te houden.

 

De doelstelling van het CDA is streven naar “een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt”. “Bijbelse gerechtigheid” wordt volgens de Bijbel louter verkregen wanneer gelovigen NIET deelnemen aan politiek en zelfs geen gebruikmaken van passief kiesrecht. Jehova Getuigen, belijdende Joden en Moslims volgen Het Woord daarin. De Bijbel waarschuwt boek na boek voor de Kerk van Satan die door de terroristen in de Nederlandse politiek vertegenwoordigd wordt; en voor de Duivel die de politiek regeert waardoor Christenen in de politiek niks te zoeken hebben. Het Christendom in Nederland bezit het oogmerk het volk ouderwets te onderwerpen aan de kerstende macht van de Papen van Rome en 'on the fly' de Arabieren en Joden uit te roeien.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus