U bent hier: Home / Agenda van Geert Wilders

Agenda van Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2015 06:00
Opgeslagen onder:

In verband met de nieuwe strafzaak tegen Wilders wordt magistraten bewezen dat Wilders voortbouwt op de agenda van de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Wilders volgt de agenda van de internationaal opererende groep die in ieder geval sinds 1897 officieel het separeren van de minderheden en het realiseren van de Exodus van de Joden uit Europa als oorlogsdoel heeft.

De nazi-feiten van de helden van Wilders blijken evident uit recent ontdekte authentieke geschriften van de handen van de helden van Wilders persoonlijk. Geschriften die van zichzelf helder zijn en geen ruimte laten voor een ander oordeel dan dat zij zijn van de handen van de (grote) kwartiermakers van WOII en Shoah, en door de volgers van de helden van Wilders verborgen gehouden worden kennelijk omdat deze geschriften bewijzen dat het 'umfeld' van Adolf Hitler bestond uit de helden van Wilders.

De helden van Wilders waren de leiders van hun groep. Het waren chronologisch de eerste Führer der Nazi's en de grote militaire strateeg die voorafgaande de Tweede Wereldoorlog namens de groep van de helden van Wilders vrede weigerde zonder dat de bulk van Joden uit Europa gedeporteerd was. De grote financiële ondersteuner van de groep van de helden van Wilders was tevens financier van Adolf Hitler en middels de ondernemingen juridisch eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz wat gebouwd is door de groep van de helden van Wilders. De Bruinhemden in Duitsland zijn opgericht door de helden van Wilders.

De groep van de helden van Wilders heeft na de Tweede Wereldoorlog de agenda kunnen uitbouwen omdat het tevens erin geslaagd is de internationale gemeenschap diepgaand in de waan te plaatsen over de bedoelingen en sleutelrol van de groep in verband met de uitvinding en realisatie van de 'Endlösung der Judenfrage'. De 'Endlösung' is uitgevonden door de helden van Wilders die daaraan met hun groep sinds 1897 officieel invulling geven. Vakkundig spannen zij samen en anderen voor het karretje. Dat kunnen zij omdat ze ondersteund worden door de rijkste families en ondernemers op aarde.

De context van het moment van de uitlatingen van Wilders te Den Haag 12 en 19 maart 2014 waaronder tevens begrepen de waarheid en de feiten over de helden van Wilders en hun agenda, laat geen ruimte voor een ander oordeel dan dat Wilders met het voorval in Den Haag 12 en 19 maart 2014 waarbij Wilders opriep tot minder Marokkanen de bedoeling had op te ruien en/of aan te zetten tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras.

De helden van Wilders zijn de grote mannen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de internationale perikelen en het antisemitisme sinds 1897 tot en met de massamoord in de Tweede Wereldoorlog op de Joden in de kampen van de financiers van de helden van Wilders. Wilders die onmiskenbaar de agenda voortzet van grote leiders van de moorden op de Joden in de Tweede Wereldoorlog, zal zich na de Moslims vanzelfsprekend ook op de Joden en andere minderheden richten. Zoals zijn helden dat gewild zouden hebben. Volgers van de helden van Wilders zijn ook verknocht met apartheid.

Een deel van de originele geschriften van de handen van de helden van Wilders staat op www.jodenhaat.nl. Daarvan is meer en zeker niet alles is digitaal voorhanden. Een aantal van de meest virulent antisemitische uitlatingen van de helden van Wilders zijn geciteerd op de website hetzuur.nl die niet mag van de volgers van de helden van Wilders. Ook de schriftelijke erkenning van de helden van Wilders persoonlijk dat de Tweede Wereldoorlog hún oorlog is, is terug te vinden op www.jodenhaat.nl.

Door diepgaand onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld vanuit Jihadistische zijn de authentieke geschriften van de helden van Wilders en de officiële protocollen van de constituerende vergaderingen van de groep van de helden van Wilders, vanzelf ontdekt. Omdat de sporen van het hedendaags internationaal terrorisme vrijwel direct leiden naar de volgers van de helden van Wilders. De grondslagen van agressie en geweld vanuit Jihadistische hoek zijn terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven van de volgers van de helden van Wilders.

Bij de aanslag op de MH17 is het van belang dat volgers van de helden van Wilders zich bepalend manifesteren in Oekraïne. Ook voorafgaande de Tweede Wereldoorlog was dit het geval. Toen en nu zijn de onlusten op soortgelijke wijze aangesticht. Ook nu bepalen in Oekraïne fascisten, racisten en antisemieten de cultuur. Direct en/of indirect gesteund door de volgers van de helden van Wilders. Ook de aanslagen in de VS 11 september 2001 moeten gezien worden als een voorval in de voortbouwende agenda van de (volgers van de) helden van Wilders op weg naar wereldheerschappij voor een bepaalde familie of bepaalde families die in het verleden door de helden van Wilders verrijking en een koninkrijk beloofd is wanneer zij de 'Endlösung der Judenfrage' steunen.

Één en ander brengt mee dat de houding van Wilders persoonlijk bij en tijdens de algemeen bekende gewapende conflicten in Moslimlanden met FITNA en zijn Islam-uitingen en Mohamed stickers en algemene hetze tegen en leugens over de Islam en Koran, gerelateerd moet worden aan de agenda van de helden van Wilders. Deze helden hebben door hun project ook het fundament gelegd voor het bombardement op Rotterdam. Wilders is een héle grote én gevaarlijke vijand van de Staat.

Zijn negativiteit over de vijand bij en tijdens gewapend conflict is opzettelijk want de voortbouwende agenda van de (volgers van de) helden van Wilders ambieert ontwrichting van de internationale gemeenschap om de 'corporate oligargy' die de kern vormt van de groep van de helden van Wilders de wereldmacht te laten verkrijgen waarnaar het in ieder geval sinds 1897 verlangt. Deze 'corporate oligargy' wordt kennelijk ondersteund door een 'militaire junta' die de aanslagen in de VS 11 september 2001 geleverd heeft. Om de torens van de Twin Towers te kunnen laten instorten is plaatsing van geavanceerde militaire explosieven op de kernen van de torens vereist.

De horizontaal aanvliegende voertuigen geven geen verticale impuls met het vermogen wat nodig is om de torens van de Twin Towers inclusief de massief stalen kernen met de vrije valsnelheid tot stof in het eigen fundament te laten vergaan. Technisch is het onmogelijk wat gesuggereerd wordt in de media en door veronderstelde autoriteiten die naar alle waarschijnlijkheid voor een relevant deel behoren tot de groep van de volgers van de helden van Wilders.

Wilders is vanwege de minister deugdelijk gewaarschuwd door diensten verantwoordelijk voor bewaking, beveiliging, verdediging en veiligheid van Staat over het gevaarzettend karakter van zijn negativiteit. Hij trekt zich niks aan van de waarschuwingen en ziet de waarschuwingen kennelijk als bewijs van zijn succes want na de waarschuwingen gaat hij onverminderd voort met het ophitsen van de vijand bij en tijdens gewapend conflict tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Wilders is extreem kwaadaardig en zet de belangen van iedereen op het spel in dienst van de agenda van zijn helden en hun volgers.

Omdat Wilders tevens als een volleerde misdadiger diverse zware artikel 119 grondwet feiten begaat is er door opsporing en vervolging geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de burgerbevolking van Irak van zijn politieke akkoord als parlementariër namens de VVD voor de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak en is het OM onbekend dat deze gevolgen genocidaal zijn. Enkele grafische afbeeldingen en video's van de gevolgen in Irak van maken onderdeel uit van het dossier van de klachten over Geert Wilders persoonlijk.

Daarbij komt voorts dat volgers van de helden van Wilders magistraten bedreigen met 'dire consequences' wat “afschrikwekkende” of “ernstige” gevolgen zijn wanneer de nazi-feiten van de helden van Wilders worden erkend of herkend. Dat de magistraten ook daadwerkelijk geïntimideerd zijn hierdoor kan iedereen zelf waarnemen omdat de bedreigde Advocaten-generaal in de betreffende zaken tegen hetzuur.nl bepleiten dat een verdachte uitdrukkelijk het laatst woord heeft gehad ex artikel 311 lid 4 Sv zodra deze als laatste gesproken heeft zelfs als dit het laatste woord van het pleidooi of dupliek van de verdachte is.

De misslagen van deze magistraten moeten gerelateerd worden aan de bedreigingen met “dire consequences” aan het adres van de magistraten door de volgers van de helden van Wilders en ook aan de bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak waarmee Wilders dreigde te slaan als hij in 2010/2011 niet zou worden vrijgesproken. De Staat moet investeren in de strafvervolging van Wilders. In ieder geval omdat Wilders schuld heeft aan de verhoogde terreurdreiging en de dodelijke aanslag op de Nederlandse militairen Schouwink en Van Uhm. Dergelijke aanslagen van iemand die de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah als zijn helden ziet moeten worden vervolgd want het zijn schandalige aanslagen op de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Bij het klaagschrift in verband met Wilders van 20 januari 2015 is het Hof toegezegd dat ook een beklag ingediend zal worden tegen personen die Wilders behulpzaam zijn bij en tijdens zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en zijn (opruien) tot genocide. Daaronder mede begrepen Geen Stijl en arabist Hans Jansen. Door drukke andere werkzaamheden in verband met bijvoorbeeld de jeugdbescherming en de misdrijven van de volgers van de helden van Wilders tegen de vrije meningsuiting wordt indiening daarvan eerst aan het eind van de maand mei verwacht.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus