U bent hier: Home / Ambtenaren grootste kindermisbruikers

Ambtenaren grootste kindermisbruikers

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2013 11:15
Opgeslagen onder:

Ouders hopen dat Bureau Jeugdzorg volledig nat gaat te Rotterdam dinsdag 23 juli 2013 met het kort geding tegen Goede Nieuws. BJZ wil niet dat Goede Nieuws schrijft over de zaak van meisje A. te R. waarin Bureau Jeugdzorg een baby gijzelt, mishandelt, misbruikt, verwaarloost voor geld. Met ouders en kind was alles goed. Ze hadden het helemaal voor elkaar. Iedereen was blij. Leuk ook voor de grootouders. Een kinderrijke familie. Meisje A. te R was een baby die “mooi roze ziet” aldus Bureau Jeugdzorg. Antilliaanse achtergrond. Eerst ná de UHP had ze blauwe plekken in de schaamstreek. Dat ook racisme onderdeel is van de werkwijze van Bureau Jeugdzorg hoeft geen twijfel. Gezien de werkwijze spiegelt Bureau Jeugdzorg zich aan de Gestapo.

Wanneer Goede Nieuws aanstaande dinsdag 23 juli 2013 niet slaagt in het rechtens koudstellen van Bureau Jeugdzorg zijn er zwaardere middelen om de criminele organisatie te slopen. Daarbij kan gedacht worden aan politioneel optreden in het civielrechtelijke kader bij heterdaad en in verband met noodweer, en vette strafklachten. Het is niet alleen omdat minister Opstelten van het ministerie van veiligheid en justitie een terrorist is. Ook zijn de medewerkers van Bureau Jeugdzorg opzettelijk wederrechtelijk corrupt. Er wordt domweg willens en wetens misbruik gemaakt van de perverse prikkels die terroristen in de Nederlandse politiek in het systeem van jeugdzorg gebracht hebben.

Kijk naar het Twitter account van Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, de foto's die hij twittert verraadt obsessie met het eigen ego of althans het ego van de organisatie. Rode lakschoentjes. Meisjes met blote benen en bloemjurkjes. Doorkijk stoelen. Ruim kantoor. Dure locatie. Terwijl het werk van Bureau Jeugdzorg verwant is aan de taken en bevoegdheden van de politie. Het redelijke vermoeden nu is dat het werk van Bureau Jeugdzorg opzettelijk niet aan de politie is overgelaten om rechercheurs jeugd zicht te ontnemen op door ambtenaren gepleegd seksueel kindermisbruik. Onvoorstelbaar dat medewerkers van de politie rode lakschoentjes van collega;s twitteren of bij en tijdens de uitoefening van de bediening met met de foef in bloemetjesjurken op doorkijk stoelen zitten.

De perversiteit bij Bureau jeugdzorg houdt ook in dat minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg seksueel gruwelijk misbruikt worden en dat de medewerkers wettelijk verplicht zijn deze mishandelingen in de doofpot te stoppen. Een vinding van de christen terroristen in de politiek. De katholieken. Die binnen de eigen kerk ook verdacht worden van grootschalig kindermisbruik zonder dat het deugdelijk afgestraft is. Het Leger des Heils is minder kerkelijk en meer corrupt dan het zich voordoet. Als evangelisch kerkgenootschap loopt het voorop bij en tijdens de binnenlandse genocide op Islamieten. Middels een UHP en/of OTS en onder hoede van dit lid van Jeugdzorg Nederland worden Islamitische kinderen bekeerd en dus ook religieus onder dwang en/of drang overgebracht naar een andere (christelijke) groep (art 3 lid 1 sub e Wet Internationale Misdrijven).

In een periode van nog geen tien jaar is de Nederlandse rechtsstaat afgebroken door oorlogsmisdadigers, terroristen en massamoordenaars in de Nederlandse politiek die bij meerderheid een christelijke achtergrond bezitten. De lange arm misbruikend alsof zij op weg naar Armageddon allen het kwaad verinnerlijkt hebben. Er is sprake van grootschalige corruptie in de politiek, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kennelijk ook rechtspraak. Op grote schaal plegen Nederlandse (politiek) ambtenaren talrijke zeer ernstige terrorisme gerelateerde misdrijven, bevoegdheden misbruiken en minderjarigen rovend van ouders om residentieel en/of bij pleegouders te misbruiken, mishandelen en verwaarlozen voor geld en lust. De leden van het betrokken syndicaat (der pedofielen?) houden middels onderscheidenlijke ambtelijke rollen elkaar de handen boven het hoofd.

Ouders mogen niks zeggen. Wanneer zij zich verzetten tegen Bureau Jeugdzorg worden zij benadeeld. Er is geen keuze voor ouders. Bureau Jeugdzorg is monopolist. Dat wil het zijn. Op welhaast alle relevante terreinen van de samenleving. Bureau Jeugdzorg is semi-overheid. Het is een door de overheid gedreven onderneming die misleidend de term zorg in de handelsnaam gebruikt. Bureau Jeugdzorg is de voorbode van grote sociale veranderingen waarbij er vergaande terugtred is van de democratische overheid en overheidstaken zijn overgelaten aan civielrechtelijke organisaties zoals de Katholieke Kerk dat graag ziet. Bureau Jeugdzorg is de manifestatie van Katholieke Eind Tijd profetieën in Nederland. Met andere woorden: binnenlands terrorisme. Met geweld en dreiging van geweld wordt burgers ernstige vrees aangejaagd door Bureau Jeugdzorg. Ook veroorzaakt Bureau Jeugdzorg grote maatschappelijke schade, bewerkstelligt het maatschappelijke verandering en beïnvloedt het politieke besluitvorming. Het verwringt civiel het strafvorderlijke regime van artikel 27 Wetboek van Strafvordering tot een willekeurige mening van een medewerker van Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg moet op de schop. Het is de meest kindonvriendelijke organisatie van Nederland. Altijd geweest. Dit blijkt eenvoudig uit het algemeen bekende rapport van de Commissie-Samson. In dat rapport staat op pagina 140 geschreven:

Er is altijd sprake geweest van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. In de residentiële jeugdzorg is het risico ruim 2,5 keer zo hoog als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd.

Ruim 2,5 keer zo hoog als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd. Dat betekend dat er onder toezicht van de overheid ruim 2,5 keer meer kinderenmisbruik is dan bij de Nederlandse jeugd gemiddeld. Dit is altijd zo geweest. Alsof het strafrecht gegarandeerd ruim 2,5 meer misdrijven oplevert wanneer verdachten afgestraft worden. Ambtenaren zijn de grootste kindermisbruiker van Nederland. Onbegrijpelijk dat Erik Gerritsen nog niet gevlucht is naar een land wat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland in verband met kindermisbruik.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus