U bent hier: Home / Amerika = Hitler

Amerika = Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Niet alle Amerikanen zijn Hitler. Er zijn ook goede Amerikanen. Adolf Hitler is betaald door Amerikanen om de terroristische agenda der Zionisten te ondersteunen. De Zionisten zijn in 1897 begonnen met het eenzijdig ontbinden van de mensenrechten voor de Joden. Hun goede Amerikaanse vrienden hebben hun programma financieel ondersteund. Dat zijn de klare feiten die blijken uit historische documenten waarop niemand ingaat.

Zionisten in Duitsland hebben in 1916 de publieke opinie in Amerika die toen voor Duitsland was verandert naar een anti-Duits klimaat. De Eerste Wereldoorlog is geëscaleerd omdat de familie Rothschild zich met de perikelen bemoeide als onderdeel van hun agenda voor overheersing en wereldmacht. De Tweede Wereldoorlog zat reeds in 1897 op het netvlies van de Zionistische held van Geert Wilders die gezien wordt als de 'foundig father' van Israël. De Joden hebben dikke pech met deze grondlegger want hij is de bedenker van de 'Endlösung der Judenfrag' en architect van de Holocaust.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 is dramatisch anders dan de meeste mensen denken. Niet Duitsland is de bakermat van het modern antisemitisme. Née, de Zionisten zijn daarvan de architecten. Na de Franse Revolutie in de 18e eeuw verloren de aristocraten waaronder de familie Rothschild macht over de Joodse arbeiders die zij als slaven in de getto's in Oost Europa gevangen hielden. Er zijn drie soorten Joden. De gewone vrije Joden. Dat zijn de authentieke Israëlieten die in de Diaspora verblijven. Dan zijn er de Joodse aristocraten wat de Nazi's zijn. Tot slot zijn er de Joodse arbeiders die als sloebers worden afgeperst door de Nazi's.

De Nazi's noemen zich ook wel Nasi's wat praktisch hetzelfde betekent. De Nazi's hebben in ieder geval met elkaar gemeen dat zij de aanwezigheid van Joden in Europa wensen te revisioneren. Zij zijn vrienden van de antisemieten, althans zij hebben de antisemieten geaccrediteerd om Joodse rijkdommen te executeren en Joden te vernietigen, en zij omarmen het Zionisme zoals bijvoorbeeld Eichmann vol overtuiging deed. Auschwitz was een Nazi-kamp want het was juridisch eigendom van de familie Rothschild. De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog draaien om verkrijgen van het Koninkrijk Groot Israël voor de Rothschilds om te regeren als vorst over alle Joden.

Alle Joden zijn dan alleen hun soort Joden namelijk de liegende Satanaanbidders die bij zijn plaatsvervanger in het kontgat kruipen om Europa te verlossen van het Jodenprobleem. De Zionistische held van Wilders ging eind 19e eeuw op audiëntie bij de Paus om alle Joden te bekeren tot het Katholicisme behalve hijzelf en zijn 'inner circle' als oplossing van het Jodenprobleem wat overigens niet bestond. De man persoonlijk was een gefrustreerde psychopaat die zijn Joodse opvoeding haatte want hij ambieerde een zondig bestaan net als de barbaren. Na de Tweede Wereldoorlog waren de Zionisten er als eerste bij om hun massamoord op de Joden een Holocaust te noemen en af te dwingen dat iedereen erkent dat de Duisters zes miljoen Joden vergast hebben onder leiding van de SS in Auschwitz.

De feiten zijn dat de vergassingen van de Joden in de concentratiekampen ritueel plaatsvond onder leiding van Joodse priesters die eerst de traditie volgend de brandoffers waste voordat zij het via de schoorstenen van Auschwitz volledig in rook lieten opgaan. De SS stond erbij en keer er naar. De Joodse Sondecommando's aten en dronken en rookte hun sigaretjes terwijl zij Joden de gaskamers in propte en als brandhout naar de ovens sleepte. Geluk bij een ongeluk voor de Joden waren de crematoria hoewel professioneel gebouwd niet geschikt voor het barbecueën van al dat vlees. Ovens raakte buitenwerking. Ook werd Auschwitz door de Russen bevrijdt. Het heeft nooit geboterd tussen de Russen en de Nazi's zoals iedereen weet.

De Joden die als werkslaven gevangen gehouden werden in de getto's van de Joodse aristocratie hebben altijd steun ondervonden van de niet Joodse arbeiders in Rusland. Pogroms die gehouden werden vonden plaats onder lokaal bestuur van Joden die het neerslaan van de Joodse arbeiders lieten plaatsvinden omdat zij of hun bazen daarvan als werkgever profiteerde. De familie Bush managede de bancaire zaken van Hitler en profiteerde van Auschwitz. Deze familie staat reeds meer dan zeventig jaar aan de basis van immense agressie en grootschalige internationale misdrijven. Deze familie is misschien betrokken bij de moord op Kennedy, het heeft schuld aan genocide in Irak en liegt over de aanslagen in de VS 11 september 2001.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de opmaat van Amerikanen en Zionisten naar de Derde Wereldoorlog waarbij zij het Duizendjarig Nazirijk definitief vestigen met Jeruzalem als wereldhoofdstad. Geert Wilders, Nieuw Israëlitisch Weekblad, Telegraaf, GeenStijl, Onno Hoes allemaal nemen zij deel aan de terroristische organisatie van ambtenaren, internationalisten en oligarchen die het oogmerk bezitten het wereldbestuur onrechtmatig te veranderen en geheim te houden dat de Zionistische helden van Geert Wilders en hun Amerikaanse vrienden de wegbereiders, financiers en profiteurs van Adolf Hitler zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus