U bent hier: Home / André Rouvoet is schuldig

André Rouvoet is schuldig

by J.L. de Kreek — last modified 05-06-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Volgens het geloof van André Rouvoet is er zoiets als het laatste oordeel. Het geloof van André Rouvoet bepaalt dat de huidige tijd de Eind Tijd is waarbij iedereen creperen zal behalve de Christenheid. André Rouvoet is schuldig aan oorlogsmisdrijven. Het is een oorlogscrimineel. Een politiek delinquent. Ook is hij terrorist, en genocidale moordenaar. Samen met Bush, Balkenende en Blair pleegt hij grote internationale misdrijven in Islamitische landen. Ook wat André Rouvoet betreft is de maat dubbel en dwars vol.

Eens te meer daar hij medeverantwoordelijk is voor het langdurige en vergaande misbruik van minderjarigen onder de hoede van de bureaus jeugdzorg in Nederland. André Rouvoet is nu door de kinderhandelaren aangewezen om het betrappen op kindermisbruik bij en tijdens de kinderhandel, te beperken. André Rouvoet adviseert de misbruikmakers meer over seks te praten bij en tijdens de sollicitatie van de pedofielen. In het bestuur van de leden van Jeugdzorg Nederland zitten allemaal hoog opgeleide mensen. Gedragswetenschappers. Psychologen. Opportunisten.

Allemaal weten ze precies hoe ze een gezin slopen kunnen opdat de minderjarige kinderen onrechtmatig onder toezicht van de criminele organisatie geplaatst worden kunnen. Wanneer betrokken verantwoordelijken op de verantwoordelijkheid gewezen worden wentelen ze de aansprakelijkheid af door naar de ander in de keten van aansprakelijken te wijzen. André Rouvoet is daarin prominent. Ook heeft André Rouvoet bijgedragen aan de verwijsindex. André Rouvoet was toen minister van jeugd en gezin, en christenterrorist die door zijn machtsmisbruik niet strafrechtelijk vervolgd worden kan.

Gelukkig is de wetgever niet gek en biedt de wet voldoende aanknopingspunten om André Rouvoet in particuliere hoedanigheid strafrechtelijk te betrekken in die zin dat wanneer hij wordt aangehouden hij zijn leven verzekerd is van hechtenis zonder recht op verlof of gratie. André Rouvoet heeft dermate veel problemen voor zichzelf gemaakt dat hij de gevangenneming van hem persoonlijk zal meemaken. 'By the book' overigens want niemand mag denken dat er van een onrechtmatige omwenteling sprake is. André Rouvoet weet dat zijn werk als politiek ambtsdrager zuiver misdadig is omdat zijn geloof hem dat dicteert. Volgens het geloof van André Rouvoet is de Staat niks waard en hoort het gezag te vervallen aan de Kerk, zoals vroeger toen André Rouvoet nog inquisiteur was.

André Rouvoet is prominent vertegenwoordiger van de Christenheid. Dat is net zo'n ziekte als Zionisme alleen dan bij Christenen. Feitelijk zuivere geloofsafval want de participanten nemen deel aan politiek. Er is niemand die hoeft te twijfelen aan het moorddadige karakter van André Rouvoet. Hij heeft de persoonlijkheid van een psychopaat. Het soort mens waarvoor de bijbel met name in het boek Openbaring waarschuwt. Dat boek predikt welhaast woordelijk dat wanneer Christenen aan politiek deelnemen er automatisch Armageddon zonder verlossing verkregen wordt. Andere Rouvoet denkt dat zijn Apocalyps en de komst van de Messias samen gaan, daarin vergist hij zich net zoals hij zich vergist in zijn particuliere strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met het geven van gelegenheid aan genocide in Irak.

Het is typisch voor Christenen te liegen dat hùn oorlog tegen de Islam een gerechtvaardigde oorlog is. Overal in het land afgelopen decennium hebben vooral Christen elkaar lof toegestoken in verband met hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Geen moment is het oordeel daarover aan onafhankelijke derden overgelaten. De bevindingen die op last van de Staat gerapporteerd zijn in het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids zijn weggewimpeld alsof het genegeerd worden kan.

André Rouvoet is nog niet zo oud. Net vijftig geweest. Komt uit 1962. André Rouvoet wil terug naar de middel eeuwen. Levenslang is lang voor André Rouvoet. Dan ook nog de aard van de misdrijven. Zijn deelname aan kindermisbruik is misschien het moeilijkst te verteren. Het is natuurlijk een ander misdrijf dan zijn genocide wat al 'beyond' is. Dat André Rouvoet daarbij tevens prominent de pedofielen in het bestuur de gelegenheid biedt Nederlandse kinderen grootschalig te misbruiken en ook in Nederland genocide op Islamitische kinderen te plegen door hen na gedwongen UHP te (doen laten) bekeren is eenvoudig weg niet te verdragen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus