U bent hier: Home / Anne Frank ritueel geofferd

Anne Frank ritueel geofferd

by J.L. de Kreek — last modified 28-06-2013 14:55
Opgeslagen onder:

Welbeschouwd valt niet te begrijpen dat Stichting Anne Frank Huis zich druk maakt om het Achterhuis en het brandofferen van Anne Frank. Kinderoffers zijn niet ongebruikelijk geweest in de geschiedenis der Joden. Bovendien is ze geofferd ten behoeve van de Heilige Zionistische Zaak. Dat is natuurlijk om kabbalistisch te vieren. Voor wie het nog niet begrepen heeft: de Zionisten zijn te Basel 1897 de Holocaust begonnen door de mensenrechten voor de Joden te ontbinden, de meerderheid der Joden als bedelaars te verachten en voorts verder Israël te stichten met geheime diensten en een militaire campagne om Palestina als wereldgetto in bezit te krijgen. Ook hebben zij Hitler betaald, ingefluisterd en anderszins geinspireerd.

Het creperen van Anne Frank daarbij is een offer wat het Joodse volk vanzelfsprekend met graagte brengt omdat anders de ongekroonde Koninklijke familie Rothschild Bankiers nooit de prins van groot Israël leveren zal, de troon bestijgend in de nieuwe tempel wat feitelijk een ordinaire kruisvaarders kerk is. Anne Frank samengevat levert het oordeel dat de Stichting die voor haar nalatenschap zorgdraagt bestuurd wordt door de moderne Nazicriminelen die met man en macht verhullen dat de Zionistische voorouders WOII en de Holocaust gewild hebben en actief de machthebbers in Europa daartoe hebben aangehitst door bijvoorbeeld de Nazi's het antisemitisme in te fluisteren, Hitler te betalen en Duitsland in maart 1933 de oorlog te verklaren veilig vanaf het Amerikaanse continent om het te vernietigen.

Joden slachten kippen als Holocaust. Zo'n beest gaat in rook op om de ene ware god mild te stemmen bij de orde van de dag. Amerikaanse Joden die feitelijk het Jodendom zijn verlaten hebben dit ritueel uitvergroot naar het offer van de Europese Joden om de diepe wens van de Joden terug te keren naar Israël in vervulling te doen laten gaan. Door Hitler te financieren en Duitsland antisemitisch in te fluisteren en het botweg de oorlog te verklaren om het te vernietigen hebben Joden de catastrofe op de mensheid afgeroepen. Het is niet te ontkennen dat Hitler een Joodse achtergrond bezat. Hij heeft mensen omgekocht zijn Joodse wortels te verzwijgen. Bovendien is Hitler de naam van prominente Joden. De naam is exclusief Joods. Dus een vreemde pseudoniem voor Alois Schicklgruber, die in en in anti-Joods zou zijn.

Al in 1920 is duidelijk dat Hitler de Zionistische zaak behartigde want hij predikte net als de Zionisten dat de Joden hun mensenrechten in het eigen land in Palestina genoten konden. Munten zijn geslagen waarmee de diepe band tussen de Zionisten en Nazi's is bevestigd. Bij en tijdens WOII was Europa vergeven van de Zionistische agenten die zich gemengd tussen de SS en andere beulen de vuile zaakjes opknapte in de kampen bijvoorbeeld met het vergassen van Joden. De bevrijders werden ook weer door de Zionistische terroristen bestuurd. De Zionisten, de Amerikaanse Hebreeuw, begonnen WOII vanaf Amerikaans grondgebied en hebben Europa eufemistisch bevrijd van de Nazi's.

Natuurlijk te ziek voor woorden dat organisaties als het Centrum Informatie Documentatie Israël obsessief tot zes miljoen blijven tellen wanneer het onloochenbaar is dat in ieder geval in Auschwitz drie miljoen Joden minder zijn vermoord dan voorheen gepropageerd. Dat het door Stichting Anne Frank Huis vertikt wordt de dagboeken van Theodore Herzl uit te stallen met daarbij de mededeling dat deze Zionist en 'founding father' van Israël dè uitvinder is van de Totaal Oplossing van het Jodenvraagstuk en het Zionisme de vervulling ervan, imponeert als een vorm van bedrog met terroristisch oogmerk. Herzl zag zich verzekerd van actieve steun van de Katholieken omdat de Exodus van alle Joden uit Europa een letterlijke manifestatie is van katholieke Eind Tijd profetieën.

Dus het zijn nog altijd de Katholieken die na de Franse Revolutie de voedingsbodem leveren voor het antisemitisme in Europa. Eerst direct rechtstreeks vanaf de eigen kansel en later ná de executie van aristocraten en andere slavendrijvers in Frankrijk, middels het Zionisme als Nazibeweging op weg naar het ruimen van alle onzuivere elementen op aarde. Het moet gezegd worden. Ronny Naftaniel en Ester Voet van het CIDI en Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet melden het niet terwijl dit wel hun rol is juist ook in het belang van de kinderen van Israël die ten onrechte worden opgevoed met de idee dat de Zionistische voorouders bevrijders van het antisemitisme zijn. Dat zijn het niet. Het zijn de oud getto-houders. De slavendrijvers. De aristocraten. Het groot kapitaal wat maling heeft aan iedereen en vooral ook aan de Joden die kabalistisch als brandhout zijn opgestookt in de ovens van Auschwitz.

Joden en Islamieten hebben een lange en overigens broederlijke voorgeschiedenis samen die teruggaat tot aartsvader Abraham. Die geschiedenis zit niet in het DNA, de ziel, van Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Ronald Eissens, Uri Rosenthal, Harry Mulisch, Bram Moszkowicz, al die Israëlisch althans de meesten of Anne Frank. De dood van Anne Frank is te betreuren. Ze was getalenteerd schrijfster. Ze was geen Jodin. Niet in de ouderwetse zin van het woord. Ze was zelf Nazi alleen werd dat bij haar Asjkenazim genoemd. De Moffen werden kortaf met Nazi aangeduid zonder dat dit inhoudt dat zij niet net als Anne Frank met de volledige Joodse groepsaanduiding Asjkenazim gekwalificeerd konden worden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus