U bent hier: Home / 'Anti-semitisme is zelfverdediging'

'Anti-semitisme is zelfverdediging'

by J.L. de Kreek — last modified 22-02-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Wetenschappelijk onderzoek naar de bron van het antisemitisme leert dat de 'foundingfathers' antisemitisme als een gerechtvaardigde vorm van zelverdediging zien. In zijn epistel 'A Solution of the Jewish Question' uit 1897 gaf de grote Zionistische leider Theodore Herzl zijn voorzet voor de Jodenvervolging van 1940-1945, en stelde hij vast dat antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging is.

Op 17 januari 1896 publiceerde de grote Zionistische leider Theodore Herzl als journalist van de Neue Freie Press te Wenen voor het eerst zijn idee over de Oplossing van het Jodenvraagstuk. In zijn later dat jaar verschenen staatsschrift 'Der Judenstaat' erkent Herzl dat hij de bedoeling heeft de discussie over het Jodenvraagstuk te openen. In zijn dagboeken verklaart Herzl dat hij “dé Totaaloplossing uitgevonden heeft. In zijn dagboeken heeft Herzl het ook over vernietigen van Joden en dat Joden op elkaar moeten schieten.

In het artikel 'A Solution of the Jewish Question' opent de vermaarde Zionistische leider in 1896 het publieke én politieke debat over het Jodenvraagstuk. De term 'Jewish Question' of 'Jodenvraagstuk' werd waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in Groot Brittannië in 1750. Totdat de Oplossing van het Jodenvraagstuk door Herzl op de internationale agenda werd gezet had dit vraagstuk niet de impact als daarna. De belangrijkste conclusie van de Zionistische leider Herzl in zijn internationaal gepubliceerde artikel 'A Solution of the Jewish Question' is dat hij antisemitisme kwalificeert als een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging. Letterlijk zegt hij:

I believe that I understand antisemitism, I believe that I can see what elements there are in it of ...legitimate self-defense.

Ook stelt hij:

It is a national question which can only be solved by making it a political world question

Voorts laat Herzl in 1896 in zijn artikel 'A Solution of the Jewish Question' blijken dat het modern antisemitisme niet te vergelijken is met een exactie herhaling van de Jodenvervolging van vóór die tijd.

Only an ignorant man would mistake modern antisemitism for an exact repetition of the Jew-baiting of the past.

Deze expliciete verwijzing van Herzl naar de rechtmatigheid van antisemitisme in zijn artikel 'a Solution of the Jewish Question' in samenhang gezien met zijn dagboeken waarin hij expliciet oproept tot verergering van het antisemitisme om Joodse rijkdommen te liquideren en de Zionistische Zaak te bevorderen en waarin hij antisemieten de vrienden van de Zionisten noemt, wekken ruim voldoende gegronde dat de Joden gelijk hebben wanneer zij stellen dat de Zionisten de inspirators van de Nazi's zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus