U bent hier: Home / Anti-Zionisme norm Joden

Anti-Zionisme norm Joden

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Noodzakelijk is het voor de mensheid kennis te nemen van het eenvoudige feit dat anti-Zionisme dè norm der Joden is. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionistische Joden is net zo iets als zwarte leden van de KKK. Zionisten zijn gevaarlijker dan de Nazi's. Hitler was niet tegen de Joden. Hitler was tegen de kolonisatie van Duitsland door Ashkenazische parasieten die het joods kapitaal vertegenwoordigde.

Hitler is onder dreiging van oorlog tegen Duitsland door 'the American Hebrew' akkoord gegaan met de Endlösung der Judefrage. Hitler wilde geen oorlog. Ook heeft Hitler de Holocaust niet bevolen. De Holocaust is een Zionistisch initiatief op weg naar de kroning van Prins Rothschild de Eerste als Koninklijke afgezant van Groot Israël. Dit is geen sprookje. Joden zijn per se antizionistisch. Joden zijn te herkennen aan een vette afkeer van enige vorm van een joodse staat. Wat Joden niet weerhoudt de wil uit te leven ooit terug te keren naar het Beloofde Land. Evenwel louter in de Diaspora.

Revisie van de Diaspora wat de Zionisten net als de Katholieken van oudsher ambiëren is de zuiverste vorm van anti-semitisme. Diaspora revisionisme is het moeilijke Joodse woord voor anti-semitisme. Professor mr. Herman Loonstein draagt het Diaspora revisionisme uit. In strijd met de eeuwen oude Joodse wetten en tradities gedoogt hij de Joodse Staat, en miskent hij de dwingende decreten van G-d de Almachtige die de Diaspora verplicht stellen voor Joden. Joden zijn verplicht in de Diaspora te leven. Ook in Israël horen zij in de Diaspora te verblijven. Dat wil zeggen, zij horen, moeten, zich geweldloos verzetten tegen de Joodse Staat.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus