U bent hier: Home / Antwoord op Kamervragen 2.0 lid Lange Frans

Antwoord op Kamervragen 2.0 lid Lange Frans

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2015 06:00
Opgeslagen onder:

In antwoord op Kamervragen 2.0 van Lange Frans wordt hem de volgende 'long read' als antwoord aangeboden: “Beste Lange Frans, ik kan hele dossiers vullen met feiten. Over Demmink. Over het kindermisbruik. Over zware door politiek ambtsdragers begane misdrijven. Ik hou mij bezig met feiten. Dat is mijn vak. Ik onderzoek feiten. Ik onderscheid feiten en fictie. Meeste mensen denken dat recht gaat over regeltjes. Dit is niet juist. Recht gaat over feiten. In ieder geval zie ik mijn vak zo dat wanneer ik jou bericht dat er sprake is van een criminele organisatie van ambtenaren ik dit met feiten ten minst genomen aannemelijk maken moet.

Zag op Twitter dat een correspondent iets over complottheorieën zei. In mijn ogen is een complottheorie een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. De feiten bewijzen of de theorie waar is of niet. Ik zeg dat het complot wat ik zie waar is. Dit complot omvat diepgaande betrokkenheid van ambtenaren bij extreem zware misdrijven. Op ouderwetse wijze als in de Tweede Wereldoorlog. Net als toen wordt de volgende Holocaust voorbereid door andere personen dan de meeste mensen denken. Het grote gevaar is 'homegrown' en blank.

Blanke mannen zijn de grote terroristen en moordenaars die nergens voor terug deinzen. Macht misbruiken. Ambtsplichten schenden. Minderjarigen laten sterven. Ze misbruiken. Voor geld en bevrediging van andere abjecte behoeften. We hebben te kampen met een groep extreem perverse ambtenaren die moorden en verkrachten en ermee weg komen omdat zij bepalen wie gelijk heeft en wie niet. Niet alle ambtenaren zijn corrupt. Ik heb het over ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en politiek ambtsdragers. Dat zijn de ministers en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

Daarmee moeten we alle middelen rechtens afrekenen. In mijn termen gesproken moeten deze personen juridisch vervolgd worden. Ik weet dat het kan omdat dit rechtmatig vervolgen besloten is in het systeem van de wet als de feiten kloppen. Als de feiten niet deugen kan ik praten als Brugman en komt niemand in de cel. Bijkomende complicerende factor is dat Magistraten, dat zijn Officieren van Justitie, Procureurs-generaal, Rechters en Raadsheren, terrorisme gerelateerd bedreigd worden door personen die ambtenaar en lid van de groep van Demmink zijn om relevante feiten die ik stel te negeren of ontkennen.

Jij zing bij 3Fm. Dingetje van 3Fm zit bij Matthijs van Nieuwkerk. Medewerkers van DWDD mishandelen journalisten Kennelijk om de feiten onder de pet te houden. Journalisten, verslaggevers en mediapersoonlijkheden werken innig samen met politiek ambtsdragers, ambtenaren anderszins en leden van Minerva om feiten te verhelen. Deels is dit willens en wetens omdat ze medeplegen. Deels is dit uit noodzaak omdat de goedwillende ambtenaar veelal niet anders kan en in casu niet anders mag. Omdat er sprake is van ernstige artikel 119 grondwet feiten moeten politie en justitie de ogen sluiten voor extreem staatsgevaarlijke gedragingen van ministers, staats-secretarissen, en leden van de 1e en 2 e kamer.

Dat is nieuw. Dit deed de intreden met Balkenende. Onderzoek wijst uit dat leden van het Nederlands parlement en kabinet reeds lange tijd, in ieder geval sinds 1990/1991, betrokken zijn bij internationale misdrijven in Irak. Zij laten deze misdrijven begaan en dragen er aan bij dat de misdrijven plaatsvinden. Allemaal opvallende feiten uit het Rapport van de Commissie Davids en Kamerstukken en Irak die heel belangrijk zijn en in de media niet aan de orde komen want lieden als Matthijs van Nieuwkerk zijn crimineel betrokken bij de groep van Joris Demmink.

Er is sprake van een breed opererende terroristische organisatie van blanke personen waarvan individuele deelnemers als Demmink pedofiele zeetvoeten bezit. De misbruik door Demmink van minderjarige jongens is een perverse prikkel die de man met andere leden van zijn organisatie deelt. Niet alle pedofielen van de club van Demmink zijn actief kindermisbruikers. Pedofielen worden soms reeds bevredigd door in het 'umfeld' van de harde kern te verblijven. Pedofielen hebben de gave vertrouwen te wekken. Ze zijn erg goed met kinderen en het aangaan van vertrouwensrelaties met volwassenen en minderjarigen. Daar waar kinderen zijn is het risico van pedofilie het grootst. Logisch.

De pedofielen van de Kinderbescherming worden onder andere herkend aan het feit dat zij zich niet houden aan het systeem van de wet bij en tijdens het uit huis plaatsen van minderjarigen of het opleggen van ondertoezichtstellingen. Zij halen minderjarigen met hulp van de lange arm van politie uit huis zonder dat zij de noodzaak door middel van waarheidsvinding bewijzen of te minst genomen in alle redelijkheid aannemelijk maken. Ik kan dossiers navertellen van minderjarigen die het thuis niet beter konden treffen en uit huis zijn gehaald terwijl er nadrukkelijk afspraken waren gemaakt met de kinderbeschermers dat het kind bij de ouders thuis zou blijven wonen.

Een voorbeeld is Alicia Esmeralda Winklaar. Het meisje had als baby eerst na de onrechtmatig UHP smetstrepen in de schaamstreek en overstrekte zij zich en huilde ze uren, née dagen als haar moeder na een kort bezoek weg moest. Dat is niet een keer. Dat is twee drie vier vijf en tachtig keer. Ik heb erover gepubliceerd. Ik doe ook journalistiek werk. Ik publiceer over waarmee ik bezig ben. Zoals mijn onderzoek en de noodzaak tot vervolging van Demmink. Demmink moet in de eerste plaats vervolgd worden voor zijn terrorisme gerelateerde misdrijven. De zaak van zijn individuele kindermisbruik zit volgens mij muur vast. Grote kans dat het onwrikbaar blijft.

Omdat Demmink mede verantwoordelijk is voor opzichtige oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden moet hij eerst daarvoor worden aangepakt. Dat heet opportuniteit. Zijn pedofiele zweetvoeten zijn interessant voor het dadersprofiel alleen niet echt iets om veel tijd en energie in te stekken. De crimineel kan daarmee alleen witte voetjes halen als de feiten niet vervolgd worden. De zware misdrijven van Demmink. Daarvoor kan hij levenslang krijgen. Zijn oorlogsmisdaden en terrorisme zijn allang bewezen ook al heeft de rechtspraak de feiten nog niet erkend. Ik onderzoek wat een rechter zou moeten bepalen op basis van de feiten gerelateerd aan de wet.

Ik denk dat op basis van de feiten en omstandigheden de rechters in alle redelijkheid moeten vaststellen dat Demmink prominent deelnemer is aan een terroristische organisatie met het kennelijk oormerk oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide, mensen handel en gedwongen verdwijningen te laten begaan. De kinderen in Nederland worden niet alleen misbruikt. Ze verdwijnen met bosjes te gelijk gedwongen alsof het slachtoffers van Videla zijn. Met Gestapo-achtige methoden en technieken worden zij gestolen van ouders en wordt het hele (zorg)netwerk rond ouders en kind vakkundig gesloopt.

Ik ben als rechtshulpverlener betrokken geweest bij verschillende jeugdzaken waarbij de kinderbeschermers de minderjarigen van ouders stalen. Mijn bloed kookt nog. Ik wil met een aantal personen de boel grondig aanpakken. Het is niet alleen Demmink. Het is ook Hiv en AIDS. Er is sprake van de derde fase in de grote verandering van democratie en mensenrechten naar herinvoering van het feodaal stelsel onder bestuur van de families die vroeger in het Heilige Romeinse Rijk Joden in getto's in Oost Europa gevangen hielden en later Hitler betaald hebben en Auschwitz in bezit hadden om in de periode tussen ongeveer 2001 en 2030 wereldmacht in handen te krijgen.

Wij leven nu in 2015. De agenda van het internationaal terrorisme van westerse bodem is om in de komende 15 a 20 jaar meer chaos te laten ontstaan op aarde waarbij de wereldbevolking voor rust het wereldbestuur van een 'coporate oligargy' accepteert. Leden van de organisatie van deze familie die wereld omvattend is en waarvan deelnemers ook legale activiteiten ontplooien bezitten de nodige perverse trekjes waaronder het kindermisbruik en de kinderhandel van de ambtenaren van de kinderbescherming. Op internet kan je de feiten er zelf bij zoeken. Ik controleer altijd eerst de feiten voordat ik het overneem van internet. Ik ga bij Politie en Justitie langs om navraag te doen. Ik confronteer experts met de feiten en observeer goed de reacties. Ik ga bij Van Nieuwkerk en Kelder langs om ze de waarheid te vertellen (Jort Kelder is ook fout) en ik zoek personen die met mij meedoen.

In het Midden Oosten nu met de Palestijnen is de voortbouwende genocide van de Nazi's op de Semieten aan de gang. Israël is geen Joodse Staat. Israël is het wereld-getto van die bewuste families waar alle Joden onder druk van door hun volgers wakker gekust antisemitisme samengepakt worden om bij en tijdens een aanstaande alles vernietigende oorlog waarvoor nu het fundament gelegd wordt alsnog allemaal te creperen of zich bekeren tot het ware geloof. Leden van de bewuste families wilde al in het Heilige Romeinse Rijk koning van alle Joden zijn zoals de Romeinen dat waren in de tijd van Jezus Christus.

Dat maakt van dit antwoord op jouw Kamervragen 2.0 een eerste klas Kerstverhaal. Ook omdat de Christenheid, dat zijn zogenaamde Christenen die in de politiek de agenda van Satan dienen, een hoofdrol vervult op het toneel van het theater van de angst. Ik wil samenspannen met een Coalitie van Gewilligen om de boel alle middelen rechtens op te ruimen. Door samen te werken. Door informatie te delen. Door aangiften te organiseren. Door rechtszaken te voeren en door te zetten etc etc. Dat noem ik “harde actie”. Daad bij woord voegen. Als er niks gebeurt zing je over zeven jaar Kamervragen 3.0 of is de aarde verschroeid.”

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus