U bent hier: Home / Arbeid = kapitaal

Arbeid = kapitaal

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2015 11:10
Opgeslagen onder:

Links begrijpt Marx niet. Marx is om bij te dragen aan de conflictueuze tweedeling en existentiële spanningen die de Zionisten ambiëren. Marx is bedoeld om gif te plaatsen in de geest van arbeiders. Opdat zij zich onderdrukt voelen en de klassenstrijd uitvechten. Marx is een oplichter. Arbeid is kapitaal. De arbeider is ook kapitalist. Slavernij is van alle tijden. Overal zijn mensen in slavernij geplaatst geweest. Vandaag is iedereen op weg slaaf te zijn van fascisten, racisten, antisemieten en dictators in het westers bestuur.

Misbruik makend van democratisch verkregen bevoegdheden en door ambtsplichten te schenden weten deze stropdassen hun relevante posities te misbruiken om oneigenlijke doelen te laten realiseren. Zoals de verwoesting van Irak. Niemand heeft het over het Rapport van de Commissie Davids terwijl dit misschien het meest relevante rapport is uit de hedendaagse tijd. Uit dat rapport blijken brisante oorlogsmisdaden van de Nederlandse politiek. Doorzoekend op dat thema vallen de ogen makkelijk op de genocide die zich voltrekt in Irak. Iedereen weet het, niemand heeft het er over. De ouderwetse Katholieke geest die waait over Europa de eigen heilige kruistocht realiseerd zoals toen met Hitler en de Zionisten.

Marx hangt samen met een klassenstrijd in een bepaalde tijd. Marx bestond in de tijd dat zijn soortgenoten het Zionisme groot maakte. Marx was joods. Zijn ouders stamden beiden uit rabbijnengeslachten. Onder de arbeiders bevonden zich veel joden. Of anders gezegd, veel joden waren arbeiders. Deze joden hebben altijd steun gevonden van niet joodse collega arbeiders toen de joodse leiding de pogroms liet plaatsvinden op het eigen volk om het als volleerde slavendrijvers op te jagen naar West Europa en de kampen om te slavenarbeiten in de fabrieken van de gedroomde koning der joden en Palestina voor hen te koloniseren.

Auschwitz was een slavenkamp gebouwd door de joodse leiding. De joden zijn grote slavenhandelaren. Tot op het laatste moment. Zelfs ver nadat de slavernij officieel was afgeschaft. Met de eigen zaak als eerste overweging ontbond de joodse elite in 1897 eenzijdig de mensenrechten voor de joden. Deze joodse elite was reeds heul lang 'the power elite' die iedereen uitzoog als parasieten dus niks hadden zij te duchten van hun ontbinding van de mensenrechten voor de joden. Het is een groep mensen die geen enkele genetische, historische, religieuze of culturele band heeft met de nakomelingen van Abraham.

De joodse leiding die de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging gewild heeft stamt van Ashkenaz. Een niet Semitische nakomeling van Noach. Das Kapitaal en de slachting van de Palestijnen is een rode draad waar ook de geschriften der overige Zionisten toe behoren. Marx is een oplichter eerste klas. Net als die idioot van een Freud. Ook een volslagen debiel. Een kliek zogenaamde wetenschappers en elite die reeds meer dan 117 jaar geleden het fundament gelegd hebben voor de oorlogen nu aan de randen van Europa juist om ongeveer in de huidige tijd politiek maatschappelijk iets te krijgen als een Eind Tijd waarvan uiteindelijk de financierende familie Rothschild als winnaar uit de bus komt gekroond als Eerste Prins van Israël.

Marx heeft Das Kapitaal geschreven in de context van zijn bijdrage aan de droom van de familie Rothschild. Echt bizar triest dat links dit nooit begrepen heeft en als ware links volop fascistisch rechts ondersteunt bij en tijdens het realiseren van de natte nazi droom. Karl Marx is een prutser die arbeiders weerspannigheid bijbrengt opdat er strijd ontstaat tussen de zogenaamde onderklasse en de elite. Marx draagt bij aan de klassenstrijd en het onderscheid. Marx had de arbeider moeten leren dat arbeid hetzelfde is als kapitaal. Punt. Meer is er niet aan te begrijpen.

Economie is de studie waarbij pseudowetenschappelijke verzinsels voor waar worden aangenomen en/of waarbij relevante feiten buiten de moddelen worden gehouden om wat voor reden dan ook. Marx en Freud en veel wetenschappers in die tijd die het fundament gelegd hebben voor hedendaags denken waren zichzelf overschattende hooghartige kuttenkoppen. De wereld van de wetenschap en ideologie is vol met dwazen die met elkaar collectief en individueel het werk van Satan volbrengen opdat de familie Rothschild als vorst regeert over alle joden daarmee de mensheid met erkenning van het Vaticaan en dank aan Marx ouderwets in slavernij plaatsend.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus