U bent hier: Home / Arnold Heertje vervroegd dement

Arnold Heertje vervroegd dement

by J.L. de Kreek — last modified 21-05-2014 19:10
Opgeslagen onder:

Het is natuurlijk plaatsvervangend een éminence grease te zien afgaan als professor Arnold Heertje, de grote econoom. Op EO-radio claimt hij de overwinning in verband met de zaak die de jeugdzorg tegen hem aanspande. Dankzij hem zou de jeugdzorg nu voor het eerst in het openbaar hebben moeten procederen. Eerder is op hét Goede Nieuws™ inzichtelijk gemaakt dat de procedure met gesloten deuren mogelijk was ingegeven in het belang van de heer Heertje, om hem een publieke afgang te besparen.

Dat is niet gelukt. De heer Heertje heeft zich in het openbaar mogen verdedigen tegen de beschuldigingen van BJAA, dat Heertje onnodig kwetsend en grievende uitlatingen publiceert. Nu is hij bevolen de desbetreffende uitingen van internet of enig ander openbaar medium te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden. Uit de uitzending van EO-radio blijkt dat Heertje niet goed begrijpt wat het oordeel van de kort geding rechter is. 

Heertje denkt dat hij alleen de Volkskrant en RTL hoeft te verzoeken om de publicaties te verwijderen en verwijderd te houden, en dat het dan aan hen is daaraan gehoor te geven of niet. Dat blijkt niet uit het vonnis. Dhr. Heertje is verplicht actief de teksten te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden. Het commentaar op Elsevier op het vonnis wat Heertje verkregen heeft is ook niet mals:  

Het is zeker waar dat Heertje eenzijdig partij kiest voor één betrokkene in een echtscheidingsconflict (vóór een moeder, tégen Jeugdzorg). Het is ook waar dat hij er in zijn emotionele betoog de oorlog bijhaalt om het uit huis halen van kinderen door Jeugdzorg te hekelen.

Het woord eenzijdig valt op. Heertje heeft ook een eigen belang bij de commotie rond zijn publicaties want hij heeft een boek uitgegeven wat hij verkopen wil. Het lijkt erop dat Arnold Heertje de jeugdzorgproblematiek misbruikt voor de eigen doelen. De jeugd heeft hij niet geholpen met zijn exercitie. Ook niet waarschijnlijk dat de positie van de individuele minderjarige waarvoor Heertje zegt te strijden verbeterd is.

Ook verspreidt Arnold Heertje per e-mail het bericht naar hulpbehoevende ouders dat uit onderdeel 4.9 van het vonnis blijkt dat hij vrij is de inhumane praktijken van jeugdzorg in Amsterdam en elders bloot te leggen, individuele gevallen aan de kaak te stellen en ook de namen van medewerkers in het uitoefenen van hun functie te noemen. Dat is niet wat in het vonnis staat.

Er staat dat dit gerechtvaardigd kan zijn indien dat noodzakelijk is om een misstand aan de kaak te stellen. In het geval van Heertje is dat niet noodzakelijk geacht en gezien de rest van het vonnis waarin de vloer is aangeveegd met Heertje is dat in de toekomst ook niet te verwachten.

De reactie van Bureau jeugdzorg laat goed zien dat Arnold Heertje met zijn kort geding vooral de vijand van de jeugd gefaciliteerd heeft. Bureau jeugdzorg reageert:

Heertje heeft alle grenzen overschreden en moet al zijn uitlatingen verwijderen. De uitspraak is wat ons betreft heel helder en geeft ons handvatten waar we in de toekomst mee uit de voeten kunnen.

Jeugdzorg moet het dhr. Heertje allemaal niet zo kwalijk nemen. De man is reeds tachtig. Onmiskenbaar heeft de hersenverweking vervroegd bij professor economie Arnold Heertje toegeslagen. Lichtpuntje is dat de klachten over de jeugdzorg nog eens nadrukkelijk in een openbaar vonnis zijn vastgelegd. Niemand kan zeggen dat de klachten onbekend zijn.

Voorts hebben de autoriteiten de klachten wéér niet erkend terwijl de onrechtmatige vrijheidsontnemingen door de jeugdzorg eenvoudig blijken uit het algemeen bekende gebrek aan waarheidsvinding. Arnold Heertje bewijst nogmaals de internationale misdrijven waaraan de jeugd bloot is gesteld onder de hoede van Bureau jeugdzorg. Erik Gerritsen en René Meuwissen weten dat zij zich moeten schamen voor hun ambtelijke bediening als kinderbeschermer.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus