U bent hier: Home / Arnold Karskens beschermheer oorlogsmisdadigers

Arnold Karskens beschermheer oorlogsmisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Tien jaar geleden viel een internationale coalitie onder leiding van Bush, Balkenende en Blair Irak binnen, op jacht naar massavernietigingswapens en Saddam Hoessein. Zij werden daarbij ondersteund door een lid van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden van oorlogscorrespodent Arnold Karskens van De Nieuwe Pers. Inmiddels is duidelijk geworden dat aan de oorlog in Irak geen geldige reden ten grondslag lag. Dat blijkt onmiskenbaar uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids. Desondanks laat oorlogscorrespondent Arnold Karskens het na de betrokkenheid van staatssecretaris Fred Teeven als oorlogsmisdaad eerste klas te kwalificeren.

Fred Teeven is lid van het bestuur en comité van aanbeveling van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Fred Teeven is jurist. Fred Teeven is van de VVD. Fred Teeven is oud-officier van justitie o.a. in de zaak Frans van Anraat, Tweede Kamerlid en staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid. Om de laatste functie is Fred Teeven tijdelijk uit de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden van oorlogscorrespondent Arnold Karskens getreden. Bij De Nieuwe Pers schrijft correspondent Arnold Karskens uitgebreid over Irak. Zo liegt Arnold Karskens dat Irak na drie weken oorlog weer zichzelf regeert.

Arnold Karskens weet dat dit niet waar is omdat Irak na drie weken oorlog eerst het dictatoriale bestuur van oorlogsmisdadiger Paul Bremmer moest ondergaan. Daarna moest Irak een door de Amerikanen bedachte grondwet aanvaarden. Ook is Irak helemaal plat gebombardeerd met munitie van verarmd uranium en heeft Karskens het niet over de genocide tengevolge daarvan. Ook is het zaai en plantgoed van Irak gestolen. Iraakse boeren zijn verplicht Amerikaans zaaigoed te kopen. Voorst was het oogmerk van de illegale oorlog in Irak 'regime change' dus daarmee is tevens bewezen dat Fred Teeven terrorisme ondersteund heeft.

Arnold Karskens hoort u daar niet over. Wel jaagt Arnold Karskens op Zorreguieta. Ook heeft Arnold Karskens lang geprobeerd de voortvluchtige oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber (Haarlem 1922) alsnog zijn verdiende straf te laten ondergaan. Klaas Carel Faber was een van de laatste nog levende Nederlandse veroordeelde en voortvluchtige oorlogsmisdadigers woonachtig in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij als SS/SD-er deel aan de mishandeling en de executies van gijzelaars en verzetsmensen in Groningen.

Vertellen hoe het allemaal gekomen is de Tweede Wereldoorlog doet Arnold Karskens ook al niet. Arnold Karskens bezit een beeld van geschiedenis die niet strookt met de realiteit. Over het nieuws van vandaag publiceert hij opportunistisch, kennelijk om het publiek het zicht te onthouden op de oorlogsmisdaden van de leden van zijn Stichting. Arnold Karskens is gewezen op de feiten. Dat Fred Teeven oorlogsmisdadiger is. Dat er genocide gepleegd wordt in Irak. Arnold Karskens wilde niet luisteren en begon de boodschapper te bedreigen.

Arnold Karskens is propagandist van de oorlogsmisdadigers, terroristen en genocidale moordenaars in de politiek. Zijn berichten bevatten de schijn van nieuws en hij veinst betrokkenheid bij slachtoffers. Arnold Karskens is geroemd en geprezen om zijn werk. Hij noemt zich oorlogschroniqueur en Neerlands meest onafhankelijke oorlogsverslaggever. Oorlogsprofiteur is een betere benaming voor deze opportunistische oorlogspropagandist

Als voorzitter van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden met oorlogsmisdadiger Fred Teeven als lid is van onafhankelijkheid natuurlijk geen sprake. Zijn collega's in de journalistiek hebben allemaal boter op het hoofd. Niemand relateert de feiten zoals ze zijn. Het narcisme in de journalistiek viert hoogtij, de arrogantie van de Nederlandse journalist kent geen grenzen. Tijd voor een Nieuwe Perszuivering. Grote kans dat Arnold Karskens alsdan als eerste de zwaarste afstraffing genieten zal.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus