U bent hier: Home / Auschwitz Joods initiatief

Auschwitz Joods initiatief

by J.L. de Kreek — last modified 04-08-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Auschwitz was particulier initiatief van Joden. Dezelfde Joden die Hitler betaald hebben, en de strijdkrachten van Frankrijk en Engeland financieel commandeerde. De aristocraten die niks te kort zijn gekomen na de Franse Revolutie. De bankiers familie Rothschild was de juridisch eigenaar van het kamp in de tijd dat er Joden vergast zouden zijn. Grappig genoeg laat ook het handboek Auschwitz van professor Van der Pelt over de geschiedenis van de bouwtekeningen zien dat de lijkenkelders kelders voor de lijken en de douches wasgelegenheden waren en dat de crematoria normaal waren want passend bij een grote Kibboets. De ovens bleken ongeschikt om massa's mensen te gelijk in rook op te laten gaan. Bovendien hebben de Russen de Holocaust in de kiem gesmoord.

De Joden zijn door de Joodse elite, de kapitalist, de internationale Joden, de Zionisten, Asjkenazim, geofferd in de schoorstenen van Auschwitz als kabbalistische traditie en ter opzettelijke vervulling van profetieën die des Katholiek zijn. De über elite van onaanraakbaren omdat het allemaal vertoeft in de hoogste kringen en bij iedereen achter de deur en aan tafel komt, al eeuwen. Eerst als slavendrijver. Later als Zionisten die tevens het Nazisme geleverd hebben om tegen te vechten, die Maccabeeën. Dat de medewerkers van het CIDI en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting en de Hollandsche Schouwburg zichzelf durven te vertonen in het openbaar wordt ervaren als existentiële dreiging en op de rand van een intrinsiek conflictueuze tweedeling.

De idee dat de Duitsers de Holocaust op de Joden bedacht hebben in de zin dat zij bij 'Endlösung' feitelijk spraken over vergassen is je reinste quatsch. Dat is nergens op gebaseerd. Bovendien waren het de Zionisten die al in 1900 Holocaust op de Joden in Europa in het vizier hadden. De Zionisten hebben de Europese Joden altijd gezien als hout voor de brandhaard. Hitler was aannemer van Zionistisch geld om namens de Zionisten een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Dat de Zionisten dubbelspel speelde doordat de Zionisten ook de legers van Groot Brittannië en Frankrijk aanjoegen, zal Hitler zich wellicht niet ten volle bewust zijn geweest. Hitler rekende met Mussolini op een akkoord met Frankrijk en Engeland na de inval in Polen in 1939. Dat akkoord is er niet gekomen omdat de Rothschild bankiers familie en de Zionisten het locale conflict wilde laten escaleren tot een 'full blown' wereldoorlog, als middel om Palestina van de internationale gemeenschap af te persen.

Lodewijk Asscher is hierin vertegenwoordiger van het Nazisme zoals dat ook bij zijn grootvader bestond. Deze grootvader was voorzitter van de Joodsche Raad die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens de selectie en deportatie van de Joden die al ver voor de Tweede Wereldoorlog geselecteerd waren door de Zionisten om als slaven te werken voor de Heilige Zionistische Zaak. Stel al de beelden voor van de Joden die uit Nederland gedeporteerd zijn door de Duitse Bezetter en collaborateurs. Bedenk daarbij dat die bezetters en NSB'ers, zonder het zich ten volle bewust te zijn, of althans zonder daaraan uiting te geven, werkte in opdracht van de Zionisten. De Tweede Wereldoorlog was de oorlog van de Zionisten, de aristocraten, tegen de mensheid. Om terug te pakken waarvan zij vinden dat het hen ten onrechte is afgenomen met de Franse Revolutie en de invoering van de beschaving.

De Tweede Wereldoorlog is de rooftocht van de Amerikaanse Joden geweest, ondersteund door Europese Joodse leiders met Zionistische achtergrond. Iedereen volgde deze Joodse leiders die allen voorgingen in de predikingen over het aanhitsen van antisemitisme om Joodse rijkdommen te liquideren. De Zionisten schrijven zelf in 1897 dat Israël het wereld-getto zijn zal en prompt zie anno 2013. De getto-muren worden veiligheidswallen genoemd. De hekken en wachtoren doen ouderwets denken aan concentratiekampen. De strijdkrachten die het meest imponeren als ordinaire Nazi's zijn die van Israël en de Verenigde Staten van America. Dat klopt ook want die staten worden in het bestuur gedomineerd door Asjkenazim wat het moeilijke woord voor de afkorting Nazi is. De Duitsers werden Nazi genoemd omdat het bestuur symbiotisch verknocht was en is met de Asjkenazim.

Betekent wat betreft die 'Wiedergutmachung', en het herdenken van de doden 4 en 5 mei dat een andere agenda gaat gelden. Ook zal stilgestaan worden bij de Duitse soldaten en burgers die net zo liederlijk geofferd zijn door de Zionisten als de Joden. Alle schade van de Tweede Wereldoorlog, inclusief het bombardement op Rotterdam, kan verhaald worden op de families die Adolf Hitler zijn kapitaal verschaft hebben. Prominent daarbij zijn de Rothschilds, de Rockefellers. 'Follow the money' is een gouden regel in verband met criminaliteitsbestrijding. Het geld voor Hitler en om Auschwitz te bouwen komt uit de portemonnee van prominente Joden. Hitler is geëerd als Joodse Messias. Hij zag zichzelf als Ridder met een heilige opdracht. Het vinden van de Heilige Graal. De SS waren daarin ridders in de ouderwetse zin van het woord. Ook de moordlustige militairen in de oorlog en vooral Jezuïeten. De Zionisten zijn verbonden aangegaan met iedereen. De Paus, Rusland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 'the world house' van de Rothschild om de Tweede Wereldoorlog te doen laten ontstaan.

Wat de Zionisten betreft is het spel niet uit. Lodewijk Asscher denkt nog steeds dat hij zich rechtmatig van zijn bediening bedient en ook Ronny Naftaniel wordt gezien als persoon met terroristisch oogmerk. De Zionisten wisten allang voor de oorlog dat zij de antisemieten geaccrediteerd hadden om de massa te controleren. De Duitse antisemiet was gevolgmacht door de Zionisten op Joden te jagen. Het werd er toe aangehitst en betaald, door de Zionisten. In Auschwitz zijn uiteindelijk een miljoen Joden gesneuveld. Meeste zijn aan de tyfus overleden. Van de luis. Daar was ZyclonB primair tegen bedoeld. Ook geleverd door een bedrijf van de Rothschild bankiers familie. Rond de tweehonderdduizend mensen zijn vergast. Daarna hebben de ovens het begeven en kwamen de Russen. De verbouwing van de lijkenkelders tot gaskamers en de poging tot industrieel verbranden heeft een relatief korte tijd plaatsgevonden. Het is nooit tot industriële werking gekomen. Dat van die zes miljoen komt uit de Kabbala. Het is een verondersteld heilig getal. Auschwitz is de wil van de Joodse leiding.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus