U bent hier: Home / Auschwitz mijn liefje

Auschwitz mijn liefje

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2013 16:05
Opgeslagen onder:

Dat de grote Zionistische leider Theodore Herzl die geëerd wordt als de 'founding father' van Israël, de bedenker is van het agrarisch modelkamp Auschwitz blijkt onloochenbaar uit zijn epistel 'Der Judestaat'. Daarin heeft hij het over de slaven die de wereld rijk is, preludeert hij op verrijking van aristocraten en benoemt hij de 'the various Europeaan emigration centers'. Herzl ziet zichzelf als de man die van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk een politieke kwestie gemaakt heeft. De Zionisten zijn ook de bedenkers van het Neger- en Egyptevraagstuk.

Wat iedereen te kort komt in het holocaustonderwijs is dat niemand de originele geschriften der Zionisten leest. Iedereen begint de holocaustles bij Mein Kampf van Hitler terwijl Hitler een Zionistische agent was. Hitler was natuurlijk ook Duitser, met dezelfde Joodse achtergrond als Ronny Naftaniel en Ronald Eissens en Lodewijk Asscher en Job Cohen en de Israëli. Dat is de Asjkenazisch joodse achtergrond die te onderscheiden is van de originele Joodse (met een hoofdletter) achtergrond door bijvoorbeeld taal, muziek, DNA, oorsprong en geloof.

Het geloof van de originele Joden gaat ervan uit dat Joden overal op aarde behalve in een Joodse Staat zijn. Originele Joden hebben altijd de ambitie gehad in harmonie met het land van herkomst te leven. Asjkenazische Joden zijn met het Zionisme nationalisme, racisme en fascisme gaan uitleven. In Nederland wonen merendeel Joden van de Nazistische herkomstgroep. Originele Joden zijn er bijna niet in Nederland. De Joden die als eerste in Amsterdam zijn komen wonen, ware originele Joden. Later zijn rijke en arme Joden met het DNA van Khazars ingestroomd.

Mensen uit Oost Europa die Joodsheid ervaren en in een eigen waanwerkelijkheid leven, omdat zij ten onrechte denken wortels in Irak te bezitten. Joden komen uit Irak. De laatste originele Joden uit Irak zijn daar door de Zionisten met terroristische aanslagen weggejaagd. Diezelfde Zionisten hebben ook de arme Oost Europese (Nazi) Joden en de originele Joden opgejaagd naar Israël. Het oogmerk is overigens dat op enig moment in de nabije toekomst alle Joden zijn opgejaagd naar het explosieve Israël, waarna ze in een alles vernietigende slag eeuwig ten ondergaan.

Dat wordt de Hel van Megiddo genoemd en staat voorspeld in de Katholieke Eind Tijd profetieën, net als de Exodus. Wat niemand onderwezen krijgt is het eenvoudige feit dat de Katholieke Kerk en de Zionisten in ieder geval sinds 1897 samenspannen om een Holocaust en de bezitname van Palestina te realiseren. Doel daarbij is slopen van de Haram-al-Sharif en de bouw van de zogenaamde derde tempel. Ook dat de familie Rothschild, die voorts bezitter van Auschwitz was in 1940 – 1945, op de rol staat gekroond te worden als Koninklijke familie van (Groot) Israël weten weinigen. Daarom ook dat de Balfour verklaring aan de familie Rotschild persoonlijk gegevens is.

Auschwitz is op particulier initiatief gebouwd door IG-Auswitch wat 100 % eigendom was van IG-Farben waarvan iedereen weet dat dit het geesteskind van de familie Rothschild was. De SS stond erbij en keer er naar. Dat de familie Rothschild ook middels de Federal Reserve Bank heeft bijgedragen aan de opkomst en overigens ondergang van Adolf Hitler is een feit wat niet belicht wordt door het Centrum Informatie Documentatie Israel en het Meldpunt Discriminatie Internet in hun verzet tegen antisemitisme en racisme. Het geheel aan modern antisemitisme, de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz is naar idee van Zionisten.

Tot de Zionisten groot werden was er bijna geen antisemitisme in Europa. Door de Franse Revolutie raakte Joden verlost van het ouderwetse antisemitisme van de Kerk. Er volgde verlichting voor het proletariaat in het algemeen. Aristocraten werden kopje kleiner gemaakt en slavernij werd afgeschaft. Dat was niet in het voordeel van zij die van slavernij profiteerden en in iedereen een slaaf zag: de aristocraten en hun Zionistische getto politie. De Zionisten zijn agenten van het kapitaal van de familie Rothschild, en stichters van Auschwitz waar één miljoen joden met name door de Tyfus zijn omgekomen. De Holocaust is een blatante leugen, net als de kruisigingsdood van Jezus Christus.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus