U bent hier: Home / Authors / J.L.de.Kreek

J.L. de Kreek

23-03-2018

Zionisten daders Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

73 jaar na de dood van Adolf Hitler komt eindelijk de waarheid boven tafel: de Zionisten zijn de daders van de Holocaust. Al sinds 1890 werken de Zionisten zonder Joods mandaat actief aan de stichting van het wereld-getto te Palestina. Om hun overwinning te vieren willen de Zionisten een nieuwe tempel bouwen. De bouw van deze tempel vereist offers en daarom zijn de Joden vermoord in de kampen die zijn aangelegd door de onderneming van de familie die de Vorst zal zijn van alle Joden met Groot Israël als Koninkrijk.

De muntHet is allemaal makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van duizenden pagina’s authentieke tekst van de Zionisten die tot op heden altijd zijn verdoezeld door Zionisten, het onderwijs en Historici als Thierry Baudet en Mark Rutte. De kampen, de treinen, het deporteren, de slavernij, het executeren van Joden, antisemieten voor handhaving van de openbare orde, Adolf Hitler, de nieuwe tempel, het offer, de Endlösung, de Holocaust, de Rothschild als Vorst, het staat álemaal letterlijk aangekondigd in de duizenden pagina’s authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky die door de Zionisten en Geert Wilders op een voetstuk worden geplaatst. Uitkomen voor de waarheid en de feiten van de Zionistische grondslag van de Holocaust mag niet van de Zionisten want dat vinden de Zionisten antisemitisme. Dan doen ze aangifte en bedreigen de Zionisten de Rechtspraak om te vervolgen en veroordelen. 

Zionisten zijn geen Joden ook al doen de Zionisten van wel. Zionisten zijn tegen de Joden. Zionisten haten Joden. Zionisten stelen de Joodse identiteit zoals de naam Israël, de Joodse symbolen, het Hebreeuws, de Synagoge. De menora, en de Thora, om te misleiden. Daardoor denken de meeste mensen dat Zionisten hetzelfde als Joden zijn en haten ze Joden omdat Zionisten van die laffe terroristen zijn die zich verschuilen achter de identiteit van hun Joodse slachtoffers. Zionisten willen dat anti-Zionisme gelijk wordt gesteld aan anti-Semitisme, terwijl Jodendom juist zeer anti-Zionistisch is. Hidde Jan van Koningsveld de actuele Führer van de CIDI-Jugend is zo’n antisemiet die leiding geeft aan pogroms op personen met Joodse achtergrond om de waarheid onder de pet te houden. Zionisten haten Joden.

Onder Joden is de diepgaande samenwerking tussen de Zionisten en de Nationaalsocialisten reeds lang bekend. Net als het verhaal van Rabbi Michoel Ber Weissmandel, een Slowaakse rabbijn die bijna duizenden Joden heeft gered tijdens de Holocaust. In 1942 schreef deze Rabbi een brief aan ‘het Joodse Agentschap’ in Zwitserland waarin hij smeekte om geld om transporten te voorkomen van Tsjechisch Joden naar de gaskamers in Auschwitz. Nathan Schwalb, die de vertegenwoordiger van het Agentschap in Zürich was, heeft toen als volgt gereageerd:

As to the cry that comes from your country, we must be aware that all the nations of the Allies are spilling much blood and if we do not bring sacrifices, with what will we achieve the right to sit at the table when they make the distribution of nations and territories after the war? And so it would be foolish and impertinent on our side to ask the nations whose blood is being spilled for permission to send money into the land of their enemies in order to protect our own blood. Because only through blood will the land be ours. As to yourselves - members of the group - you will get out, and for this purpose we are providing you with funds by this courier.

De Tempel van het Zionisme vereist dat "sacrifices" naar het altaar worden gebracht. De grote Zionistische leider Theodor Herzl noemde deze offers 08 juni 1895 "Großer Versöhnungsausklang". Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotstuk”. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 08 juni 1895 dat het Jodenvraagstuk met een grote “verzoeningsfinale” opgelost wordt. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”.

De grote militair leider der Zionisten, Ze’ev Jabotinsky schreef pal voor de oorlog: “De Joodse Staat moet het oorlogsdoel zijn van alle bondgenoten”. De antisemieten waren al sinds 1890 de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten en werkte al in 1933 symbiotisch met hen samen ter realisatie van de Endlosung. De antisemieten zijn geaccrediteerd en betaald door de Zionisten als ten uitvoerleggers van de Holocaust. Eichmann spiegelde zich aan de grote Zionistische leider Theodor Herzl en deed het werk wat de Zionisten in 1897 reeds wilde: Joden deporteren per trein naar de slavenkampen der Zionisten.

21-03-2018

De ziekte van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Psychiater, publicist, ondernemer en hardloper Bram Bakker heeft een MRI-scan laten doen door Prescan® want Bram Bakker is hypochonder. De zieke van Bram Bakker zit tussen zijn oren en wordt steeds erger. Hij deelt zijn aandoening met zijn collega Esther van Fenema die ook psychiater, publicist en aandachtsziek is. De beste psychiater is ook een goede huisarts. Bram Bakker is geen van beide. Bram Bakker is één van de prominente toonzettende artsen die kennelijk doelbewust zwijgt over het ontbreken van een causaal verband tussen AIDS en HIV. Al in 1984 heeft Robert Gallo bewezen in het gerenommeerde Science dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Er bestaat geen bewijs dat AIDS door HIV kan worden veroorzaakt.

Wel bestaat er bewijs gepubliceerd door Robert Gallo in het gerenommeerde tijdschrift Science in 1984 dat AIDS niet kan worden veroorzaakt door HIV. Dit bewijs bestaat uit statistieken die in tabellen zijn afgebeeld in de desbetreffende publicatie en waaruit blijkt dat bij een minderheid van de AIDS patiënten ook HIV gevonden is en dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak van AIDS is. Dat men bij Aids-patiënten HIV vindt is welhaast vanzelfsprekend. Dit wordt correlatie genoemd. HIV kan altijd voorkomen bij mensen bij wie het immuunsysteem op de ene of andere manier is verzwakt of onder druk staat. Ook zwanger vrouwen kunnen HIV besmet raken louter omdat ze zwanger zijn.

Het Hiv-virus wordt door geslachtsgemeenschap of bloed-bloed-contact overgedragen en doet verder niks bij personen die daarmee besmet raken. De eerste AIDS patiënten in de jaren 80 vorige eeuw waren feestbeesten die te veel poppers en antibiotica tegen geslachtsziekten gebruikten en dronken en vol gesnoven van darkroom naar darkroom kropen om zich door de eerste de beste groep Gaylords te laten misbruiken. AIDS is het gevolg van levensstijl waarbij het immuunsysteem raakt verzwakt tot het decompenseert en de patiënt ontvankelijk wordt voor opportunistische aandoeningen. In de begintijd van AIDS kregen Hiv-patiënten AZT voorgeschreven om de verkrijging van AIDS te bevorderen.

AIDS is een verkrijgingssyndroom. HIV is een virus. Het typische aan een virus is dat het niet de oorzaak zijn kan van een syndroom want syndromen hebben complexe oorzaken zonder direct aantoonbare eerste begin. HIV maakt mensen niet ziek. Hiv-anti-lichamen die door Hiv-tests worden gemeten bewijzen dat het immuunsysteem goed werkt. Hiv-anti-lichamen worden door het immuunsysteem aangemaakt om Hiv te bestrijden. Als iemand Hiv besmet is dan zijn de Hiv-anti-lichmanen bewijs dat de patiënt op de goede weg is. Net als bij griep. Griep zonder griep-anti-lichamen is dodelijk.

Dr. Juliane Sacher is een Duitse huisarts die de methode heeft ontwikkeld in verband met Hiv en Aids die standaard in Nederland moet worden gehandhaafd om patiënten niet dodelijk ziek te maken met de medicijnen tegen Hiv en de gezondheidszorg niet onnodig op kosten te jagen. Dokter Joep lange die is vermoord bij en tijdens de aanslag op de MH17 leverde Hiv-medicatie in Zuid Afrika en vond zichzelf dan een hele pief, terwijl hij schoon water en goede voeding had moeten brengen om de door hem geconstateerde aandoeningen te verhelpen. Aids wordt veroorzaakt door amateurs als Bram Bakker die de wetenschappelijke literatuur niet lezen of niet kunnen begrijpen of niet zelf nadenken en de hele tijd propaganda maken op Twitter.

18-03-2018

Waarheid over Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De waarheid over Geert Wilders is dat hij schuldig is aan het sneuvelen van in ieder geval één Nato-militair en één militair van de Nederlandse defensie. Ook is de waarheid over Geert Wilders dat hij zich schuldig maakt aan het verhogen van terreurdreiging. Geert Wilders heeft twee helden. Dit zijn Theodore Herzl en Ze’ev jabotinsky. Theodore Herzl was journalist die leefde van 1860 tot 1904 en in 1895 de Holocaust heeft bedacht. Ze’ev jabotinsky stierf in 1940 en was tot die tijd de militair leider van Israël in oprichting met het oorlogsdoel de antisemieten de Endlösung laten uitvoeren als opmaat naar de kolonisatie zonder Joods mandaat van Palestina.

Geert Wilders is volger van de grote Zionistische leiders van voor de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk zijn voor die oorlog en de Holocaust. Door terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigen door Zionisten en journalisten van onder andere de Nederlandse Rechtspraak is het nog niet algemeen bekend dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Geert Wilders heeft met Adolf Eichmann gemeen dat hij jaagt op Semieten en dat hij net als Adolf Eichmann bewonderaar is van Theodor Herzl. De Zionisten en Geert Wilders plaatsen de creatieve breinen van de Holocaust op een voetstuk en doen alsof zij Joden zijn die gerespecteerd worden moeten. 

Geert Wilders heeft veel trouwe vrienden. Bijvoorbeeld bij GeenStijl en de rest van de Telegraaf Media Groep. Blijkt de Telegraaf al in 1922 in bezit te zijn van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Al die jaren liegt de Telegraaf wat een geweldige man Theodor Herzl is terwijl de Telegraaf al in 1922 weet dat niemand anders dan Theodor Herzl de werelddiscussie over Endlösung heeft aangejaagd en de geestelijk vader is van de deportatie van Joden per veewagons naar slavenkampen want de Joden moesten de trein zelf betalen. Ook de Holocaust is door Herzl bedacht die het 08 juni 1895 in een bericht aan het “Rothschildsches Syndikat” nog "Großer Versöhnungsausklang" noemde. De waarheid over Geert Wilders is dat hij en Adolf Hitler werken voor hetzelfde ideaal. Saillante is dat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door de vrienden van GeenStijl om Geert Wilders niet te vervolgen voor zijn aanslag op de beste militair van de Nato en de zoon van de CDS.

17-03-2018

Stephen Hawking niet briljant

by J.L. de Kreek — last modified 17-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Einstein was een Naziwetenschapper en Stephen Hawking was niet briljant. Stephen Hawking borduurde voort op Einstein. De beroemde formule van Einstein luidt dat energie gelijk is aan massa maal de snelheid van het licht in het kwadraat. Daarbij wordt verteld dat licht een constante snelheid bezit. Ook wordt dan verteld dat licht geen massa heeft. Licht is energie. Onder omstandigheden gedraagt het zich als deeltjesverschijnsel en als golfverschijnsel. Toch heeft licht geen massa volgens de wetenschap van Stephen Hawking. Stephen Hawking heeft altijd met een beperkte blik naar Einstein gekeken.

De formule van Einstein waarbij de snelheid van het licht met zichzelf en een massa wordt vermenigvuldigd om te berekenen hoeveel energie deze versnelling van de massa levert geeft logischerwijs een andere kijk op de werkelijkheid wanneer er vanuit wordt gegaan dat de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid is en geen constante. Lene Hau bewijst dat ze licht kan stilzetten. Zonder het op te vangen in iets met een grote dichtheid. Gewoon licht wat beweegt in de luchtledige ruimte kan Lene Hau tot stilstand brengen. Dat is geniaal. Niemand heeft het over Lene Hau. Wanneer Vincent Icke bij de Wereld Draait Door komt praten over natuurkunde vertelt hij niet dat een vrouw met de naam Lene Hau de natuurkunde op de kop zet door te bewijzen dat iedereen ongelijk heeft. Lene Hau deed iets waarvan Einstein theoretiseerde dat het onmogelijk is.

Wanneer de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid en geen constante is dan kan alles tot stilstand komen want licht kan dan ook de snelheid nul bezitten. Dan is er ook geen begin aan de tijd. Stephan Hawking zegt in de film die over hem is gemaakt in een scene dat er een begin is aan tijd en dat hij de elegante formule wil vinden die alles beschrijft. Omdat Stephen Hawking altijd van de verkeerde veronderstelling is uitgegaan dat de snelheid van licht een constante is, heeft hij de elegante alles beschrijvende formule nooit gevonden. Er is geen begin aan de tijd. Volgens Stephen Hawking hebben zwarte gaten zeer lage temperaturen. Dat wordt de “Hawkingstraling” genoemd. Dit wordt gemeten in nano-kelvin. Een Kelvin is -273 graden Celsius. Wordt ook het absolute nulpunt genoemd. Nano is een factor 10-9 Dus heel koud. Alles wordt naar een zwart gat toegetrokken. De massa is extreem groot. Licht staat stil in een zwart gat want E = mc2.

16-03-2018

Antisemitisme Lodewijk Asscher

by J.L. de Kreek — last modified 16-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De familie van het prominente PvdA politicus Lodewijk Asscher was actief betrokken bij de deportatie van Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lodewijk Asscher is betrokken bij terrorisme en genocide op Semieten in Irak. Lodewijk Asscher beweert dat de Tweet van Nida over het verband tussen Israël en ISIS “antisemitisch is”. Lodewijk Asscher is zelf betrokken bij de oprichting van ISIS. De Nederlandse politiek is betrokken bij de oprichting van ISIS. De SS vroeger tijdens de oorlog is ook opgericht door een Zionist. Lodewijk Asscher is één van de Nederlandse leiders die de bevolking terrorisme gerelateerd bedriegt en macht misbruikt om genocide op Semieten te bewerkstelligen.

Lodewijk Asscher is juist één van de personen die weet of weten kan dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben georganiseerd en dat leden van zijn familie in de valse hoedanigheid van bestuurders van de Joodse Raad de Joden hebben geselecteerd die de Nazi-bezetter namens Israël in oprichting moest deporteren naar de kampen in bezit van de aanstaande Vorst van álle Joden. Het deporteren van Joden per trein naar slavenkampen is bedacht door Zionisten. De documenten waarin zij hun plannen uit de doeken doen staan al jaren gewoon op internet voor iedereen te lezen en Lodewijk Asscher blijft doen alsof Israël een te respecteren Staat is en niet is opgericht door Adolf Hitler om de Joden uit te roeien.

Lodewijk Asscher is een mislukking. Zijn werk is antisemitisch en benadeel noet alleen de Joden. Door de betrokkenheid van Lodewijk Asscher bij terrorisme en de oprichting van ISIS beschadigt Lodewijk Asscher doelbewust de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Lodewijk Asscher is net als veel Zionisten een strijder in vreemde Zionistische krijgsdienst. Israël heeft de Joden geholocaust. De grote Zionistische leiders schrijven de plannen voor de Holocaust in de periode van 1890 tot 1904, zich zeer wel bewust dat eerst ongeveer veertig jaar later de idealen tot wasdom komen zullen. Het staat allemaal geschreven en gedrukt in de duizenden pagina’s authentieke tekst die de grote  Zionistische leiders hebben achtergelaten en waarvan de Zionisten niet willen dat iedereen de eigen conclusie daaruit trekt!

15-03-2018

Chris Klomp ende persparasieten

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland is vergeven van de persparasieten. Persparasieten zijn zogenaamde journalisten die propaganda leveren voor georganiseerde misdaad en internationaal terrorisme. Chris Klomp is één van de aansprekende voorbeelden in de journalistiek die doelbewust de feiten onder de pet houdt. Zoals de bewijzen van het feit dat de Nederlandse kinderbescherming een criminele organisatie is wat per jaar 35.000 minderjarigen gedwongen laat verdwijnen of daar een poging toe doet. Chris Klomp ontkent meer terwijl feiten zijn chronische bullshit bewijzen.

Chris Klomp is rechtbankverslaggever die rechtszaken te minst genomen gekleurd meedeelt aan het publiek. Chris Klomp kan zijn eigen mening moeilijk voor zich houden terwijl hij gretig lurkend aan zijn kankerstok de nicotine in zijn bloedbaan zuigt. Chris Klomp beweert ook dat Wim Dankbaar “complotdenker” is. Voorts vertelt Chris Klomp zijn volgers dat de strafzaak in verband met de moord op Marianne Vaatstra een uitgemaakte zaak is. Chris Klomp is geen journalist. Van de gebeurtenissen kiest hij de feiten die bij zijn verhaal passen en anders luidende informatie wordt door hem genegeerd alsof het niet belangrijk is dat Chris Klomp de waarheid uit zijn duim zuigt.

Het publiek een schijnwerkelijkheid voorhouden is kennelijk de ‘core business’ van de journalistiek. De Nederlandse perskaartjournalisten verkrijgen hun perskaart van hun Nederlandse Vereniging van Journalisten op voorwaarde dat zij een bepaald minimumbedrag verdienen aan hun journalistiek. De waarheid vertellen maakt niet populair blijkt uit de antisemitische geïnspireerde haatcampagne van perskaartjournalist en CIDI-jongeren voorzitter Van Koningsveld tegen hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Dat de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van Geert Wilders en GeenStijl om bovenstaande te ontkennen is ook zo’n saillant feit in de werkelijkheid die aan de neus van rechtbankverslaggever Chris Klomp voorbij gaat ondanks dat de dreigementen in het openbaar zijn geuit. 

De Nederlandse journalistiek heeft geen belang bij de waarheid omdat de Nederlandse journalistiek in ieder geval sinds 1922 betrokken is bij de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders en de vrienden van GeenStijl om zonder enig Joods mandaat te Palestina het wereld-getto voor de Joden te stichten en ondemocratisch een lid van het “Syndikat Rothschildsches” te Jeruzalem te kronen tot Vorst (“the Doge”) van alle Joden alsof Ezechiël 44:2-3 écht is vervuld. De Nederlandse kinderbescherming rooft, misbruikt én mishandelt dagelijks duizenden zo niet tienduizenden minderjarigen voor geld. Het kan de Nederlandse persparasieten helemaal niks schelen dat oud secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie namens de VVD hieraan leiding heeft gegeven en dat Joris Demmink én de VVD óók betrokken zijn bij terrorisme en genocide in Irak. Volgens het onderzoek van Wim Dankbaar heeft Joris Demmink tevens iets te maken met de moord op Marianne Vaatstra.

14-03-2018

Betrouwbare Zionisten bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hebben te Basel 29-31 augustus 1897 zonder enig Joods mandaat vereniging Erez Israël opgericht. De naam Israël is door hen gestolen van de Joden, net als andere facetten van de Joodse identiteit. De Zionisten stelde zich tot oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en werkte voor realisatie symbiotisch samen met antisemieten die zij als hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zagen. De Zionisten bedreigen en bedriegen de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om bovenstaande feiten te ontkennen. Ook doen de Zionisten aangifte wegens antisemitisme tegen personen met Joodse achtergrond die deze feiten openbaren.

De Joden zijn door de Zionisten vergast. De Zionisten hebben de plannen bedacht en de organisatie verzorgt die één en ander moest realiseren. Voorts zijn de Zionisten na de oorlog verantwoordelijk voor Holocaustbedrog. Amerikaanse Zionisten wisten al in 1900 dat zij zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. De Joden demonstreren al meer dan 125 jaar tegen het Zionisme als antisemitische ideologie die de Joden niks dan ellende levert. Het ging goed met de Joden in West Europa eind 19e eeuw. Het antisemitisme was door de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau welhaast verdampt. Zelfs in Duitsland voor de oorlog was het antisemitisme bijna verdwenen. 

Het antisemitisme in Duitsland kwam plotseling. Als een onaangename verassing. Blijken de Zionisten daaraan al sinds 1890 actief te werken. Blijkt het Zionisme de wereldbeweging te zijn tegen de verdiensten van de Franse Revolutie. Blijkt het Zionisme Rousseau te ontkennen en resolutie afstand te nemen van het ‘contract social’. Zionisme beroept zich op zaakwaarneming zonder voorafgaand verlof. Voorts werken de Zionisten al sinds 1897 doelbewust aan het opwekken van antisemitisme om de Zionistische zaak te bevorderen. De Zionisten zijn een terroristische organisatie. Het oogmerk van de organisatie is een lid van de familie Rothschild bij en tijdens een ritueel gespiegeld aan Ezechiël te Jeruzalem te laten kronen tot Vorst van alle Joden.

13-03-2018

SS = ISIS = Israël = Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 13-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

GeenStijl neemt het op voor zijn vrienden van ISIS. Bij GeenStijl vertelt niemand dat de Telegraaf al sinds 1922 in bezit is van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven in de periode van 1895 tot 1904 door journalist Theodor Herzl die ook de ‘founding father’ is van Israël, en daarover nepnieuws verspreidt. De latere SS is opgericht door Zionist Emile Maurice. De SS ondersteunde de onderneming van de vrienden van de Telegraaf bij en tijdens de bouw van Auschwitz. De locatie van het kamp is reeds in 1933 bepaald door de Zionisten van Betar.

Grote groepen pro-Israël-trollen houden doelbewust de feiten onder de pet waaruit zonneklaar blijkt dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten. Omdat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en opvallend veel Zionisten niet op kantoor waren toen de bouwwerken werden neergehaald is niet uit te sluiten dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 onderdeel zijn van de voortbouwende terroristische agenda van de morele voorbeelden van Geert Wilders, Hidde Jan van Koningsveld, Ronald Eissens en nog meer van die zogenaamde Joden die doolbewust liegen dat zij barsten over Zionisme en Israël en de Holocaust. 

Rotterdam is in 1940 gebombardeerd door het proxy-leger van Israël in oprichting. Hitler, Himmler, Eichmann, Heydrich, Goebbels, Feder, 'und so weiter' werkte voor de Zionisten. De conflicten in Moslimlanden dienen de stichting van het Koninkrijk voor de familie die middels de onderneming Auschwitz in bezit had toen daar Joden zijn vergast. Charlie Hebdo neemt deel aan de bijpassende terroristische organisatie. De Telegraaf Media Groep is ook willens en wetens betrokken bij dit terrorisme. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en het Koninkrijk te stichten voor “the Doge” der Zionisten die ook de leider is van het “Syndikat Rothschildsches”. SS is ISIS is Israël is de familie Rothschild.

12-03-2018

Zionisten zijn de Nazi’s!

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de Zionisten van het Centrum Informatie Documentatie Israël gore nazivarkens zijn blijkt makkelijk uit de Monitor Antisemitische Incidenten die zij over 2017 verspreiden. In deze monitor staat letterlijk: “Maar wanneer anti-Joodse vooroordelen worden geuit onder het mom van ‘antizionisme’, hebben velen moeite de antisemitische ondertoon te herkennen.” Antizionisme kan nooit antisemitisme zijn want Zionisme staat haaks op Joden en het Jodendom. Jodendom sluit Zionisme volledig uit. Jodendom is antizionistisch. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. Zionisten zijn de Nazi’s! Zionisten en hun media voeren al jaren een antisemitische haatcampagne tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

De muntDat de Zionisten de Holocaust hebben bewerkstelligd en daarvoor in ieder geval sinds 1895 actief de voorbereidingen treffen blijkt uit de Duitse en Engelse vertalingen van de dagboeken van de journalist die met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust. Meeste mensen denken dat de Holocaust een eenmalige gebeurtenis was waarvoor antisemitische Duisters de hoofdverantwoordelijkheid dragen. De Holocaust is onderdeel van de terroristische agenda der Zionisten die het oogmerk bezitten de Joden op te drijven naar het wereld-getto te Palestina om ze daar collectief en individueel te onderwerpen aan de dictatuur van het Syndicaat wat verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Dit syndicaat is ook verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Om de zin te krijgen bereid dit Syndicaat nog een Holocaust voor die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. 

Antisemitisch gemotiveerde terroristen zoals Ronny Naftaniel beweren dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten waar mensen gelijk worden behandeld. Uit publicaties van de oprichters van Israël blijkt dat de bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat niet het oogmerk bezitten mensen gelijk te baandelen. Israël is bij lange na geen democratie. Israël is door de grondleggers bedoeld als wereld-getto. Het woord “Ghetto” met een hoofdletter wordt letterlijk gebruikt door de grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken om Israël aan te duiden in de tijd dat “the Doge” der Zionisten gekroond zal worden. Tijdens verkiezingen kan in Israël uitsluitend gekozen worden tussen Zionisten van verschillende partijen. Voort is Israël gesticht zonder enig Joods mandaat. 

De Zionistische leiders deden zich in 1895 ongekozen voor als zaakwaarnemers van alle Joden en wezen democratie en mensenrechten voor Joden resoluut van de hand Ook verspreidde zij antisemitische stereotypen over Joden zoals dat zij verachtte bedelaars zijn en niet met anderen kunnen samenleven. Tevens werkte de Zionisten symbiotisch samen met antisemieten die zij als vrienden en bondgenoten beschouwde en beperkte zij de vrije meningsuiting vergaand en dreigde zij met extreem geweld om verzet tegen Zionisme de kop in te drukken. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisme is de wereldbeweging van parasieten tegen de Trias Politica en De Verlichting. Het Zionisme is bedoeld om oude aristocratische machtsstructuren van voor de Franse Revolutie in eren te herstellen. De Zionisten hebben zelfs een leider die zij wille kronen tot Koning van álle Joden. De Zionisten hebben de Holocaust bewerkstelligd om hun “Doge” de Heilige Staat Palestina als Koninkrijk te vergunnen.