U bent hier: Home / Babi Yar óók gefabuleerd

Babi Yar óók gefabuleerd

by J.L. de Kreek — last modified 09-11-2013 10:15
Opgeslagen onder:

De veronderstelde massaslachting op de Joden in de ravijn Babi Yar te Kiev in 1941 en 1943 geeft zicht op de bedrieglijke werkwijze der Zionisten. De Zionistische leider Herzl was de vaandeldrager van de beweging tot hervestiging van de Joden. Hij schreef dat antisemitisme de Zionistische zaak goed zou doen. Ook schreef hij dat Joden vernietigd worden moesten en op elkaar moesten schieten. Dat schreef hij allemaal in de periode van 1895 tot 1901.

Ook schrijft Herzl dat antisemieten door de Zionisten geaccrediteerd worden om de massa te controleren. Verder blijkt dat Adolf Hitler betaald is door de Zionisten en dat Auschwitz een particulier initiatief is van de joodse Rothschild bankiers die de Zionisten ondersteunt om koninklijk te worden gekroond als prins van Groot Israël. Uit de Pittsburgh Press van November 27, 1968, p.16 blijkt dat Himmler goedkeurend genoteerd heeft dat Joden rustig naar het ravijn Babi Yar zijn gegaan omdat zij:

continued to believe they were being resettled until immediately before their executions

In Kiev zouden voorafgaande Babi Yar meer dan honderdduizend joden wonen op een totale bevolking van een miljoen. Na Babi Yar zouden er weinig tot geen Joden in Kiev meer wonen. In 1968 heeft een West Duitse rechtbank zeven ex-SS-ers schuldig bevonden aan de massamoord op 33,771 manen, vrouwen en kinderen in het ravijn Babi Yar. Waar zijn de overige Joden die verondersteld worden te zijn geëxecuteerd in Babi Yar in 1941 en 1943? Die zijn er niet zo blijkt uit het artikel 'Little Evidence Supports Story of Nazi Atrocity' van William Lawrence's in The New York Times van November 29, 1943:

William Lawrence is blijkens zijn artikel uit 1943 relatief kort na de massamoord in Babi Yar daar geweest. Hij schrijft:

On the basis of what we saw, it is impossible for this correspondent to judge the truth or falsity of the story we were told.

En

there is little evidence in the ravine to prove ore disprove the story

Professor Victoria Khiterer van de Brandeis University in Amerika schrijft:

if only 33,771 Jews were killed, it is not possible to explain the disappearance of the rest of the 115,000 - 135,000 Jews stranded in Kiev at the start of the German occupation …

De logische verklaring is dat een deel van de Joden gebrandofferd is om te doen lijken dat alle Joden vermoord zijn en als kabbalistische vervulling van de Zionistische Holocaust op zes miljoen Joden om de Kolonisatie van Palestina te legitimeren; en dat het andere deel daadwerkelijk is 'resetteld'. In het Zionistische programma zitten, 'resetelment', executies van joden door joden en het accrediteren van antisemieten besloten. De Joden waarvan geen overblijfselen of rapporten zijn teruggevonden hebben zich naar alle redelijke waarschijnlijkheid volgens het plan der Zionisten elders gehuisvest. Himmler was manager van herhuisvestingsorganisatie der Zionisten en Hitler had bizar veel trouwe joodse vrienden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus