U bent hier: Home / Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf

by J.L. de Kreek — last modified 12-08-2013 19:50
Opgeslagen onder:

Uitzendinggemist 12 augustus 2013. Zomergasten 11 augustus 2013 op de App. Begint meteen goed. Beatrice de Graaf: de notie van jezelf wegcijferen, jezelf opofferen, jezelf doden voor een hoger doel is iets wat ons enorm angst inboezemt. Perspectieven van dader en slachtoffer raken verwisseld. Centrum voor Contraterrorisme te Den Haag. Theater van de Angst. Gevaarlijke vrouwen. Telegraaf schreeuwt moord en brand als veiligheidsdiensten te veel het werk doen. Vervolgens schreeuwt die krant ook moord en brand als het niveau van de publieke ophef laag wordt gehouden. Vervolgens wordt het videobestand stil gezet. Nagedacht over wat Beatrice de Graaf gezegd heeft. Dan op vakantie in Duitsland. Met het rode haar.

Dat Zomergasten van 11 augustus 2013 een historische uitzending is, staat in de eerste momenten reeds vast. Nederland doof voor terreuralarm. Zo is het. Duidelijke media frames. Wiens schuld is dit? Waarom hebben we het niet kunnen voorkomen? Je weet het niet in deze dagen. Mediaframes van diepgang voorzien. Nederland was al doelwit. Nederland is doelwit. Gebruik maken van open bronnen. Academisch. Mensen bellen. Rapporten binnen krijgen. Veel informatie gaat rond. De juiste twitter tags volgen levert eerder kennis bij Beatrice dan Reuter. Rechts extremistische blanke terrorist. Breivik. Tempelier. Net als Geert Wilders. Modus operandi. Ook sociale media wordt geraadpleegd. Bij instincten, eigen gevoel, blijven. Zelfde types aanslagen. Patronen die terugkeren. Dingen die je weet uit het verleden. 'Tour of Duty.'

De wereld voor Beatrice begint bij Vietnam. Ze laat direct het oog van grote Satan zien. Kleine TV. Zwart/wit antenne. Sneeuwde heel erg. De eerste serie die de gruwelijkheden in Vietnam liet zien. Heftige thema's kwamen in de uitzending aan het bod. A-team was er ook. Dit was het echte werk. Geboren in Putten. De razzia in Putten. Grootste razzia 1944. Vergelding van de Wehrmacht. September oktober. 5 september dolle dinsdag. Westerse geallieerden trekken door Nederland. Wiedergutmachung Bevelen. Aanslag van verzet op luitenant, toen heeft de Wehrmacht, de soldaten, niet de SS, hebben toen daar mannen meegenomen eerst naar Amsesfoort. 660 mannen weggevoerd. 48 terug gekomen. Er zijn mensen gevlucht. Opa heeft dat gezien. Neef gepakt en zwager. Op vlucht zeven mensen dood geschoten. Vader was oprichter stichting oktober 1944.

Om een jaarlijkse herdenking te houden. 01 oktober. Kransen leggen. In kerken is dan iedereen stil. Direct na de oorlog is daarover niet gesproken. Interessant: verwerkt in de kerk ook met Duisters. Veel concentratie en werkkampen in Duitsland. Meewerken aan de Friesenwall. Daar zijn de meeste Puttenaren gecrepeerd binnen zes weken. Kregen geen eten stonden met de voeten in de modder. Pastor was een Nazi die heeft tegen commandant gezet dat ze de doden gingen begraven. Foto met roze struik. Zo wist iedereen waar de Puttenaren waren. Verzoeningsarbeid. Partizanen hebben op Duisters geschoten en daarom de razzia op Putten. Dat de bevelen van de Führer geldend waren in Nederland is het gevolg van het Toetsingsarrest van 1942. Vrijwillig kapot gewerkt? Geen speciale behandeling voor de Puttenaren. Gepakt omdat Duitse officieren waren beschoten. Die grote mortaliteit? Anderen hebben grotere weerstand tegen onheil. Beatrice de Graaf weet nog niet dat de SS en het Duitse leger gefinancierd is door de Zionisten, en de bevrijders feitelijk de verdere bezetter en de internationale terrorist van vandaag is. Putten was Partizanen nest. De Wehrmacht omgingelde het dorp. De concentratenkampen waren ter vernietiging door arbeid. Het Derde Rijk wat bestierd is door de Zionisten en waarvan Israël als het wereld-getto gezien moet worden.

Beatrice is hervormd. Gereformeerde bond was sterk in Putten. Is lid van de PKN-beweging. Twee officieren die betrokken waren bij de razzia hebben gratie gekregen van de koningin. Herman Göring troepen deed de razzia van Putten. Bijzondere troepen. Oude veteranen ontmoeten elkaar nog in de bossen en praten ze na over wat er gebeurt is. Beatrice bij de SS'er, de organisatie waarvan historisch vaststaat dat het opgericht is door iemand met een joodse achtergrond. De SS waren tempeliers. Lid van een ridder orde, die de grote heilige zaak van Hitler zouden volbrengen: het vinden van de heilige graal. Hitler zag zichzelf in de eerste plaats als ridder, die betaald is en anderszins ondersteund door de Zionisten. De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van Zionisten. Hitler diende de Zionistische zaak. De vestiging van het Duizend Jarig Nazi Rijk met Jeruzalem als hoofdstad en de Rothschild bankiers als Koninklijke familie. De oorlogen in Islamitische landen zijn de volgende stap Op Weg Naar Armageddon en wereldmacht voor het Vaticaan en de Zionisten. De Zionisten hadden de deportaties per treinen al in 1897 bedacht. Hitler heeft zijn geld van Rothschild en Rockefeller en Koninklijke Shell gekregen om in Europa een geweldadige revolutie te beginnen tegen het oprukkend communisme. Wegvoeringspsalm.

De SS deed wat de Zionisten wilde. De SS was aannemer van de opdrachten van Amerikaanse Joden. SS vochten zinvol voor kameraden en Führer voor een hoger doel. Na de oorlog waren ze onderdeel van het vernietigings systeem, en de Holocaust. Helaas kan Beatrice de Holocaust niet ontkennen als academicus ook al wijzen de feiten dat uit omdat ze anders 'dire consequences' van de Zionisten te duchten heeft. Slag bij Koersk. Kantelpunt in de oorlog. Beatrice de Graaf is de eerste zomergast met inhoud. Hans Teeuwen had niks te vertellen. God heeft ons verlaten. Het gaat om de kameraden. Gebrainwasht. Berlijn. Heerlijke stad. Ook al in jaren '90. Onderzoek naar Stasi archieven. DDR had openflank naar het vrije westen. Er zit een piep in beeld over wat niemand mag horen in een fragment van Neon met Deelder. De muur. Er staat nog een muur ergens. Die mensen van elkaar scheidt. Toeval. Hele zinnen zijn weggepiept. Beter maf dan mof. Aan de westkant op de muur. Weg gepiept wanneer Deelder zich boos maakt over het feit dat de Raf-leden hetzelfde behandeld zijn als de opstandelingen tegen Hitler. Niet gek. Zionisten maakte ook na de oorlog de dienst uit.

Theater van de angst. Sympathie voor de Raf. Jurist Bakker Schut bijvoorbeeld. Eerste doden die vielen waren de veronderstelde terroristen. Gedurende hechtenis werden wetten aangepast om bepaalde mensen te vervolgen. Raf verzette zich ten minste tegen het kapitaal. In 1977 vluchten Raf terroristen naar Nederland, agent Adrie Kranenberg werd dood geschoten tijdens een 'shootout'. En twee douaniers. Rafleden maakte onderscheid tussen Israëlisch en niet Israëlisch, heel goed want de Israëlisch zijn de Nazi's alleen Beatrice de Graaf weet nog niet dat de Zionisten alles betaald hebben i.v.m. de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de verdere vestiging van het Derde Rijk waar de Raf zich tegen verzette. Geschiedenis van terrorisme vanaf de 19eeuw. Christen terrorisme en Zionistisch terrorisme vergeet ze te noemen. Terroristen zijn uit op theater. Willen provocatie. De overheid gaat daarin mee soms. Denk aan 9/11 waarvan Beatrice de Graaf nog niet bewust is dat het een inside job is omdat de vliegtuigen natuurkundig de schade niet veroorzaken kunnen. Vooravond van de Derde Rijk.

Op de keep staan. Zichtbaarheid, theatraliteit van de bestrijding laag houden. De eerste leuke uitzending van zomergasten. 'Paul und Paula'. Te schattig,. Te leuk. Hartstochten van het individuen. Mocht niet. Gelijke rechten voor de vrouw kon in de DDR. Scheiden paste daarbij niet. Paula wil een leuk leven leiden in een dictatuur. Op waarheid gebaseerd. Heftige en zwaar verhaal. Algerijnse burgeroolog die in 1991 begon tot 1996. Trappisten monniken van katholiek klooster bij een Islamitisch dorp. Burgeroorlog dreigt. Monniken gaan dood. Na verkiezingen, militairen grijpen de macht, geweld, oorlog, terrorisme. Moedjahedien komt erin. Monniken lopen mensen voor de voeten. Bent u de Paus. Waar is de Paus. Hoe heet de baas. “Ou est le pape”? Katholieken zijn de hooghartige christenen. Altijd al geweest. Ook al zijn het priesters met goede bedoelingen. De Koran leert ook dat de kruisigingsdood van Jezus een schijnvertoning is. Desondanks elk jaar dat katholieke kruisigingsfeest en de eeuwige christenheid.

De SS was een orde van Jezuïeten. Beatrice de Graaf laat zich misleiden door scheidbare goede bedoelingen van Jezuïeten. Jezuïeten staan ver van het woord en ondersteunen opzettelijke vervulling van Eind Profetieën. Conferentie over terrorisme met geheime diensten. Naar het Suezkanaal. “Olag krijgt een Bijbel”. Christen die het geloof verloochende, en spugen op de bijbel. Het zou veel schelen. De eeuwige tucht van de kerk. Duivel uitdrijven. Exorcisme. Zwaar karikaturaal aangezet. Beatrice de Graaf kijkt nog te weinig naar het terrorisme uit eigen kring. Klein burgerlijke gezinsverhoudingen. Op schaal van nul tot tien is De Graaf Christen. Band slaan tussen eeuwen oude teksten en uitdrukken in noden en tijden van nu. Zelf belangrijk een persoonlijke relatie met God te hebben. Dat houdt dus ook bidden van de kerstmisbijels in. Paus had prachtige preken. Ze aanbidt de Paus. Ze ziet de Paus als heilig. Beatrice de Graaf is vakmatig beperkt door haar geloof omdat ze daardoor het terrorisme van het Vaticaan niet ziet. Het Christendom is een geloof wat in het leven geroepen is door opportunisten op basis van een dwaalleer. Ze twijfelt niet dat God bestaat.

44 % Nederlander is katholiek of protestant, tien procent daarvan is ouderwets gevaarlijk en gaat naar de kerk. Die mensen hebben ook iedereen de Zondagswet opgedrongen. Dat alleen de kerk geluid mag maken op zondagochtend en dat niemand kritiek op de kerk hebben mag op straffe van excommunicatie. Werk en geloof gaan niet samen in het geval van Beatrice de Graaf want het zal eraan in de weg staan dat ze kijkt naar het terrorisme in de Nederlandse overwegend christelijke politiek. Terroristen plegen niet noodzakelijk terrorisme. Ze worden geframed. Zoals Bin Laden. Grappenmakers zijn niet perse goede mensen, Hans Teeuwen. Bin Laden houdt niet van grapjes. Terroristen worden gezien als bepaald stereotiep en vergeten we naar de terroristen in de Nederlandse politiek te kijken. Terroristen zijn in het algemeen klungelig. Mislukte zelfmoord terroristen in Israëlische gevangenissen. Joris Schweitzer, kan je vinden op internet. Kinderen geofferd in Palestina. Martelaarschap moet een bewuste keuze voor Allah zijn.

Anasheed, ritmische muziek, uiting van geloof, Beatrice durft nog niet uit te komen voor haar bekering tot de Islam. Opzoek naar de zuivere religie. Ze gelooft voorbij de schaal van nul op tien. Straitght. Zuiver. Authentiek. Hoe lang hoort de rok te zijn? Jihad is Goed! Jihad is innerlijk, groot. Gewapende strijd is de uiterlijke, kleine Jihad. Die kleine Jihad is veelal een uitgelokte Jihad door bijvoorbeeld terrorisme van de westerse politiek. Breken met de blanke tirannie. Onverslaanbare ideologie. Wij gaan liever. Kom met je soldaten en je technologie zullen niet baten wanneer ze de leeuwen zien. Nieuwe strategie. Onverslaanbare ideologie. Blanke tirannie. Zogenaamde vrijheid is een illusie. Stop met de verhalen over democratie, De soldaten van onze religie. Ook al staan de kruis en de Joden (zionisten) zei aan aan zij. Ook al staan de kruis en de Joden en helpen ze elkaar in de strijd. Zonen van de Oma staan vooraan in de strijd om te laten zien wat he offer moet zijn!!!!!!!

Geertje! Salefistische gemeenschap. Opzoek naar Moslim identiteit. Zoeken naar zuivere Islam. Expert meeting. AIVD. Pakkende Jihad. Anasheed. Antwoord op debat van Geert Wilders. Jihadistische gangsterrap. 2009. Abu. Heilige graal van radicalisering is niet gevonden. Vrijheidsstrijders kan ook terrorisme zijn. Terrorisme is angst zaaien. Daad gericht op bevolking om angst aan te jagen en de regering te dwingen iets te doen of na te laten. Terrorisme bestrijding kan op basis van de wetgeving in de tijd van Van Agt. Lid zijn van de katholieke kerk is voorbereiding tot terrorisme. Ook medewerkers zijn ven het CIDI is voorbereidingshandeling voor terrorisme. In de kamer meer gebruik maken van commissie stiekem zegt Beatrice de Graaf. Politieke patstelling voor de oplossing van het terrorisme. Gevaarlijke vrouwen. Mijn kracht wordt in zwakte volbracht. Hoekje van de monniken. 9/11-zoeloe. Embedded journalism.

Armstoeltijgers, niet weten met hun kader het werk te doen. Officier van justitie vertelde hoe ver ze mochten gaan. De Afghanen hebben van de Amerikanen opdracht op Taliban te schieten en de Nederlanders zitten klem in bevelstructuren die niet passen bij de omstandigheden. Commandant is verkeerd geïnformeerd over de omstandigheden want hij weet niet dat hij een gewapende vijandige strijder op Islamitische grondgebied is. De Nederlandse strijdkrachten zijn uitgezet ten behoeve van oorlogsmisdadigers. De Anasheed heeft een punt. Proportionaliteit. Rechtmatigheid. Opdracht gericht commando voering. Artikel 5 NAVO. Goede reden. Denk Beatrice want ze weet nog niet in het openbaar dat 9/11 een 'inside job' is. Beter commando's dan jointstrick fighter. Commando's moeten weten waar ze aan toe zijn. De democratie kan niet achter de commando's staan omdat de democratie geriskeerd is door de onrechtmatige uitzending van de commando's. Staat is verplicht veiligheid beschermen. Commerciële bedrijven gooien veiligheid te grabbel. 'Big data' als oplossing maakt de wereld niet veilig.

Grote data moet bewerkt worden. Kan gigantisch ontsporen en misschaan. Via achterdeurtjes. Is maar de vraag of je technologe kan terug draaien. Technologie wordt gebruikt. Campagne om bewust te maken. Kafka is het voorbeeld. Vonnis en Joseph K. weet niet waarom. Autonomie en integriteit is verdwenen. 'Awareness' Veiligheid als sociaal contract. Verhouding veiligheid privacy. Ideologische patstelling. Moet institutioneel gebeuren. Het gaat om de 'awareness'. Besef. Knal in de ruimte. Partij overtijgend. Patstellingen doorbreken en besef leveren voor mensen waar doen we het allemaal voor. Personen maken keuzes.

Feiten vloeibaar maken. Niet geschiedenis bepalen op de uitkomsten. Masculine moordlustige gedrag van die kerels. De Paus op een stoeltje. Persoonlijke keuze van mensen. Men kan ook uit het referentiekader stappen. Ben je in staat met een tegen verhaal te komen. Bereid van de andere kant te bezien. Het gaat niet alleen om het nutsdenken het gaat ook om rechtvaardigheid te betrachten. Ccopingmechanisme eerste klas een manier om trauma en stress vorm te geven. De psalm toen de mannen in de kerk werden opgesloten en op transport gezet. De uitkomst. De hoop de redding die geloof dan biedt. Het meisje met het rode haar sloot Zomergasten 11 augustus 2013 een beetje dronken af.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus