U bent hier: Home / Beatrice de Graaf zuiver onbetrouwbaar

Beatrice de Graaf zuiver onbetrouwbaar

by J.L. de Kreek — last modified 26-08-2017 14:15
Opgeslagen onder:

De all-time favorit van de Publieke Omroep, Beatrice de Graaf, blijkt als terrorisme deskundige zelf terrorisme en internationale misdrijven te steunen. Wie denkt dat deze mevrouw haar vak onafhankelijk uitoefent heeft het mis. De niet zelden in scharlaken gehulde hoogleraar geschiedenis die regelmatig in de media optreedt als terrorisme expert blijkt politiek oogmerk te bezitten. Mevrouw is belijdend gereformeerd en heeft zich zelfs namens de Christen Unie kandidaat gesteld voor de Eerste Kamer.

Dat verklaart waarom De Graaf in de media en anderszins zwijgt over de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek in Moslimlanden sinds Balkenende I. De Christen Unie heeft oorlogscrimineel Balkenende hand en spandiensten geleverd en Beatrice de Graaf houdt misbruiksmakend van haar academische rol het publiek dom, doof en blind in verband met het grote kwaad wat iedereen belaagt. Mevrouw heeft ook geschiedenis gestudeerd en blijkt niet in staat de primaire bronnen te ontdekken waaruit blijkt dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Ook het feit dat de torens van de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort is mevrouw De Graaf in al die jaren ontgaan. Hoe dat mogelijk is valt alleen te verklaren uit opzettelijke blindheid. Er zijn zoveel experts die bewijzen dat wat iedereen denkt over de aanslagen in de VS 11 september 2001 technisch absoluut niet kan, en de bewijzen tegen de Zionisten staan waarschijnlijk gewoon in de universiteitsbibliotheek van mevrouw. Mevrouw De Graaf ziet het niet en praat er niet over wanneer ze voor de zoveelste keer aan tafel wordt uitgenodigd door beroepssjageraar Matthijs van Nieuwkerk om bij De Wereld Draait Door het publiek vals voor te lichten.

Bijbels gezien associeert Beatrice de Graaf met de Grote Hoer. Ze kiest er zelf voor zich in het rood te kleden, als kleurmerk. Mevrouw De Graaf die zo graag uitkomt voor de Christen Unie kan weten dat Christen op aarde de Bijbel kennelijk opzettelijk verkeerd lezen en dat het Vaticaan de wortels van het kwaad herbergt. De Bijbel is het Woord van God, en God wil niet dat gelovigen aan politiek deelnemen. Mevrouw heeft als kennelijke Christen niks te zoeken in de politiek. Ze zal ook wel geloven dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden terwijl de Bijbel helder is over het feit dat Jezus Christus niet is gedood.

De aanslagen in de VS 11 september 2001, oorlog in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de aanslagen in Europa, zijn onderdeel van 'the complet realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky”. Dit zijn twee prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers die het fundament hebben gelegd voor het actueel internationaal terrorisme waaraan ook Geert Wilders, de Telegraaf Media Groep, de Christen Unie, de SGP, het CDA, de Liberalen, Links, Esther Voet en Hidde Jan van Koningsveld deelnemen. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de zogenaamde rapture, het geheel moet leiden tot kroning van een Rothschild als Eerste Prins van Groot Israël gespiegeld aan Ezechiël 44:2-3 zodat alle voorspellingen voor wederkomst van Christus zijn vervuld en de Eerste Prins van Israël de Verlosser is.

Het plan van de Zionisten voor werelddominantie en overheersing van alle volkeren staat gewoon op internet. Netjes uitgelegd op www.holocaustles.nl met respect voor iedereen. Behalve natuurlijk voor de Zionisten daders en hun parasitaire vriendjes die tot op de dag van vandaag op Jodenjagen en erop los bedreigen om gelijk te krijgen. De Jodenvervolging van 1940-1945 is in Nederland zo goed geslaagd omdat in Nederland de harde kern is gevestigd van de grote groep nationalisten die de wereld voortgaand naar de afgrond dragen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus