U bent hier: Home / Beklagen over Wim Dankbaar

Beklagen over Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 13-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar is publicist. Hij beweert dat Marianne V. door een ander dan Jasper S. is vermoord. Wim Dankbaar is een grote amateur waardoor hij steeds in problemen komt. Wim Dankbaar klaagt over alles en iedereen die in ogen van Wim Dankbaar de regels niet handhaaft. Wim Dankbaar wijzen op het amateuristische karakter van zijn onderzoek accepteert Wim Dankbaar niet. Wim Dankbaar luistert alleen naar Wim Dankbaar. Wim Dankbaar vindt dat hij een standbeeld verdient naast dat van Marianne V.

Wim Dankbaar wil worden bewondert als de man die de ware moordenaar van Marianne V. heeft ontmaskerd. Wie de tijd neemt Wim Dankbaar aan te horen ontdekt dat Wim Dankbaar overtuigend zijn visie op de moord van Marianne V. brengt. Harde bewijzen voor zijn stellingen levert Wim Dankbaar niet. Daarom dat de Rechtspraak hem keer op keer veroordeelt voor het belasteren van personen. Wim Dankbaar reageert altijd buitengewoon verongelijkt of met het terugkaatsen van de bal wanneer hem op de onvolkomenheden in zijn onderzoek wordt gewezen. Het is niet uitgesloten dat Wim Dankbaar gelijk heeft.

Dit komt door de zogenaamde “kluisverklaring” waaruit blijkt dat er een getuige is van de moord op Marianne V. die de visie van Wim Dankbaar ondersteunt. Nergens is een betrouwbare bron die aantoont dat de inhoud van de “kluisverklaring” deugt of niet. Ook bij het Openbaar Ministerie niet. Chris Klomp van het AD houdt zich in mist gehuld over wat hij weet. Chris Klom beweert dat hij in “dit dossier contact” heeft “met alle betrokkenen die voor deze zaak van belang zijn”. Wie dat zijn, laat Klomp in het kader van “bronbescherming” buiten beschouwing. Als Chris Klomp iets hoort of leest wat waardevol is om te publiceren, dan lezen we dat volgens Klomp vanzelf in het AD. 

Chris Klomp laat nergens zien dat zijn bron de veronderstelde ondertekenaar van de “kluisverklaring” is die de inhoud van die verklaring ontkent. In de communicatie met deze persoon die staat weergegeven op de website van Wim Dankbaar laat deze persoon zich niet uit over de betrouwbaarheid van de “kluisverklaring”. Hij lijkt louter ten overstaan van de Rechtspraak onder ede te willen verklaren. Tot nu is het Wim Dankbaar niet gelukt deze persoon op te roepen als getuige in de rechtszaken tegen hem. Dit komt omdat Wim Dankbaar wordt vervolgd voor een misdrijf waarbij voor de beantwoording van de materiële vragen van artikel 350 Sv het horen van deze persoon als getuige niet noodzakelijk is.

Het doet er voor de beoordeling van Wim Dankbaars strafbaarheid niet toe of Wim Dankbaar materieel gelijk heeft of niet. Het met naam en toenaam noemen van de door Wim Dankbaar gepercipieerde dader is niet in het algemeen maatschappelijk belang en zelfs strijdig met de openbare orde. Bovendien verklaart Wim Dankbaar steeds dat het hem te doen is om de corruptie bij de top van justitie bloot te leggen. Om dit doel te bereiken heeft Wim Dankbaar het niet nodig om de door Wim Dankbaar gepercipieerde dader keer op keer met naam en toenaam te noemen en in verband te brengen met die moord. Daarmee verkrijgt Wim Dankbaar immers rechtszaken en geëxecuteerde dwangsommen tegen hem.

Wim Dankbaar is bij herhaling uitgelegd dat hij door zijn eigenwijze amateuristische houding zelf zijn zaak verpest en dat zijn onderzoek vooralsnog niks bewijst. Wim Dankbaar vindt van zichzelf dat hij het heel goed doet en dat de rechters corrupt zijn. Wim Dankbaar heeft misschien gelijk. Dat gelijk zal Wim Dankbaar in zijn strafzaak waarschijnlijk niet krijgen omdat Wim Dankbaar over werkelijk alles in debat wil. Als de “kuisverklaring” van Wim Dankbaar deugt is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Wim Dankbaar wil geen niet ontvankelijkheidsverklaring van het OM want Wim Dankbaar wil de rechters de waarheid vertellen.

Gelijk krijgen is voor Wim Dankbaar een zaak die hij niet aankan. Zijn verongelijktheid over het feit dat niemand hem reeds naar de pijpen danst behalve wat groupies en zijn advocaat waarvan hij de nota's moet voldoen heeft hem dermate gefrustreerd dat hij uit zuiver ergernis over zijn eigen falen bij Jan en Alleman klaagt over anderen. Aan de hand van het voortgaande gepruts van Wim Dankbaar is makkelijk te voorspellen dat de Rechtspraak hem voortgaand in het ongelijk stelt en dat Wim Dankbaar eeuwig zal volhouden dat de rechters niet deugen en Wim Dankbaar volmaakt is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus