U bent hier: Home / Bericht uit onderduik

Bericht uit onderduik

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de onderduik tegenwoordig niet is te vergelijken met het Achterhuis betekent niet dat er geen zorgen zijn. Joden zijn nog altijd niet vrij in het uiten van hun mening of belijden van het Jodendom. Bovendien liegen de plannen van de Zionisten er niet om. Het staat gewoon op internet te lezen in het handschrift van de grote Zionistische leiders zelf. Zionisten en hun vrienden in de journalistiek zijn onverschillig. Hen kan het niks schelen dat de Joden creperen. De Zionisten zijn van mening dat de Joden dood moeten en werken daarvoor samen met antisemieten en Onno Hoes.

Onno Hoes is niet van de poes want hij is van de VVD en de VVD is betrokken bij de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Christenheid in Moslimlanden. Dat de Cristenheid anno 2017 de zoveelste kruistocht uitleeft en de Zionisten volop in de running zijn om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren belooft niet veel goeds voor de Joden.

Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst die het oogmerk bezitten Joden te bekeren tot het Zionisme of uit te roeien en andere minderheden te separeren. Alles netjes bij elkaar. Alle Fransen in Frankrijk, alle Duitsers in Duitsland, alle Engelsen in Engeland, alle Marokkanen in Marokko en alle Joden in Jodenland waarvan de Zionisten al in 1897 bepaald hebben dat de bergen van Israël een goede begraafplaats zijn voor het Joodse volk.

De Zionisten strijden reeds ruim 120 jaar tegen de eeuwen oude wet van Gd die voor alle Joden altijd vanzelfsprekend is. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat. Joden verdragen geen Zionisme. Joden zijn zeer onverdraagzaam jegens Zionisme. Joden zijn allergisch voor Zionisme. Dit komt omdat Zionisten behoren tot een stam slavendrijvers en koppensnellers wat zich sinds 1895 officieel georganiseerd verzet tegen handhaving van mensenrechten voor Joden en andere minderheden en strijdt tegen democratie en voor aristocratisch wereldbestuur wat wordt geleid door leden van het Syndicaat wat de Zionisten van meet af heeft ondersteund bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 en de wederrechtelijke kolonisatie van de Heilige Staat Palestina.

 ® foto Stichting Anne Frank

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus