U bent hier: Home / Beste Erik Gerritsen en Arthur Schellekens

Beste Erik Gerritsen en Arthur Schellekens

by J.L. de Kreek — last modified 18-06-2014 15:15
Opgeslagen onder:

@jeroendekreek zegt: beste @egerrit en @aschellekens, val dood alstublieft en wel onmiddellijk. Wil niet zeggen dat ik dagelijks met jullie bezig ben sinds mei 2012. Het lijkt er wel op. De vader van meisje A. te R. vroeg mij te helpen met een jeugdzorgprobleem. Als rechtshulpverlener met ervaring in de eerste lijn bood ik aan voor hem de crisismanager te bellen. Het eerste gesprek met A. S. van BJZ Roterdam verliep vlot en vriendelijk. We waren het snel eens met elkaar: er was niks aan de hand.

Daarom maakte ik voor ouders en kind de afspraak met de crisismanager van Bureau Jeugdzorg Rotterdam dat ouders hun baby in ieder geval drie maanden regelmatig zouden laten controleren door de huisarts. Iedereen stemde in. Ook de teamleiding. Vader heeft de afspraak telefonisch bevestigd. De crisismanager laat de vader nog weten dat hij blij is dat het zo was opgelost. Ouders kwamen direct na en de huisarts was tevreden over de spruit. Het eerste jaar na de UHP van meisje A. te R. heb ik nachten moeten doorwerken om het tempo van het bedrog van jullie collega's bij te houden.

 

Meisje A. te R. had eerst NA de UHP zonder waarheidsvinding en zonder betekening door een deurwaarder van de rechterlijke last, smetstrepen in de schaamstreek en overstrekte zij zich en trilde ze bij vreemden en huilde ze dagen als ze de moeder niet zag. Hart verscheurend. De moeder is de liefste moeder voor meisje A. te R. De vader is een @supervader die het beste wil voor zijn gezin. We zijn ruim twee jaar verder. Inmiddels is het contact met de vader verbroken. Hoe het er voorstaat met meisje A. te R. is onbekend. Ook zijn er meer ouders die de weg gevonden hebben naar mijn bureau. Het ene na het andere dossier van minderjarigen die op basis van meningen zonder waarheidsvinding uit huis geplaatst zijn. Het ene na het andere verslag waaruit het grensoverschrijdend gedrag van jullie personeel makkelijk blijkt.

 

Je zal eens een hartverzakking hebben en de arts behandelt op basis van een mening zonder waarheidsvinding, dan kan je ervan uitgaan dat het verkeerd gaat. Waarheidsvinding beste Erik Gerritsen en Arthur Schellekens zit in het belang van het kind besloten. Voorts stelt de Wet op de Jeugdzorg in artikel 2J waarheidsvinding verplicht. Dit is in de Memorie van Toelichting bij die wet onderstreept doordat de wetgever het <<redelijke vermoeden>> van artikel 2J WJZ relateert aan artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Ook moet de jeugdige <<daadwerkelijk>> bedreigd zijn in de gezonde ontwikkeling door een risico als bedoeld in dat artikel.

 

Voordat jullie, Erik en Arthur, ouders en kind ontembare problemen leveren op kosten van de schatkist moeten jullie eerst even kijken in de wet waarvan jullie verplicht zijn die te handhaven of jullie wel bevoegd zijn. Artikel 2J WJZ is de kernbepaling van die wet. Het is de sleutel tot jullie bevoegdheden of althans van jullie collega's in de uitvoering. Erik Gerritsen noemt zijn bestuur de Slimme Overheid. Hij heeft ook de website www.deslimmeoverheid.nl. Nu is het zo in het vak waarin ik mijn strepen gehaald heb, dat bellen automatisch rinkelen wanneer een bestuurder van de justitiële overheid in een civiel jasje ook de “Slim Overheid” bepaalt. “Slimme overheid” is acuut een contra-indicatie voor betrouwbaar.

 

Bovendien is die overheid wel 'heul' slim. Het heeft meer weg heeft van de Sluwe Overheid. Alles vindt met gesloten deuren plaats. Jullie bezitten onbepaalde justitiële middelen in het civielrechtelijke kader. Ten titel van kinderbescherming graaien jullie uit naam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie data bij ouders en kind om daarvan te profiteren door middel van uithuisplaatsingen zonder waarheidsvinding en betekening van rechterlijke uitspraken.

 

Ik ben niet zo intelligent als Erik Gerristen. Ik ben niet gepromoveerd. Ik ben slechts een eenvoudige basisjurist. Van alles wat meegekregen. Domweg goed op bepaalde terreinen. Elk domein van het recht maak ik mij relatief eenvoudig eigen. Jeugdrecht wordt niet echt onderwezen aan de Universiteit. Dat is een specialisme. Ik heb jeugd en familierecht er terloops bij gehad. Verwerkt in de cursus privaatrecht. Wat ik mei 2012 wist van jullie bevoegdheden had ik nog van mijn studie meer dan twee decennia daarvoor. Toch zag ik in een oogopslag dat jullie collega's niet deugen. Had ook rechten gestudeerd dan hadden jullie nu misschien de ontembare problemen begrepen waarin jullie jezelf gemanoeuvreerd hebben. Als het aan mij ligt verzuipen jullie erin.

 

Was de jeugdzorg een onderdeel van het strafrechtelijke sanctiesysteem geweest dan konden jullie niet zo makkelijk verdacht worden van het geven van leiding aan gedwongen verdwijningen in de zin van de Wet Internationale Misdrijven. Alsdan konden ook alle strafrechtjuristen ermee overweg want dan was het gewoon een hoofdstuk geweest in het strafrecht wat anders dan jeugdrecht door veel juristen beoefend wordt. Nu steek ik tijd en energie in het verkrijgen van verloven voor het Openbaar Ministerie tot de strafvervolging van jullie en jullie collega's. Dat doe ik in de verwachting dat jullie vijftien jaar tot levenslang krijgen. Bovendien heb ik meisje A. te R. beloofd jullie en jullie collega's eeuwig rechtens in den kop te neuqen omdat zij zich niet aan de afspraken gehouden en haar mishandeld en misbruikt hebben.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus