U bent hier: Home / Jihad bevorderen moet

Jihad bevorderen moet

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2014 17:20
Opgeslagen onder:

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (AIAJ) bewijst dat de Jihad bevorderd moet worden. Volgens het AIAJ betekent Jihad: een inspanning voor een verdienstelijk doel. Het heeft volgens het AIAJ in eerste aanleg een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke opdracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf. Deze vorm van Jihadisme wordt de grote, innerlijke, Jihad genoemd. De Christelijke kerk kent ook deze vorm van weerstaan van de verleidingen van alle dag.

Volgens het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme waarmee het kabinet nu komt om terrorisme te bestrijden is de derde vorm van Jihad een gewapende strijd. Dit wordt de kleine of uiterlijke Jihad genoemd. Jihadisten van vandaag zien de uiterlijke Jihad als een vorm van (collectieve) zelfverdediging tegen de niet aflatende illegale en overigens verwoesten kruistochten van het verondersteld vrije westen in vereniging met de Zionisten tegen de Islam of Arabieren in Moslimlanden en elders.

Volgens het AIAJ is er ook een tweede vorm van Jihad. Dit is de inspanning in het belang van de Islam en de gemeenschap. De oprichting van de Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl kan gezien worden als een vorm van Jihad die onder deze categorie van het AIAJ valt. Een Jihad die met liefde wordt aangegaan omdat Nederland gezegend zijn zal met een Shariarechtbank met internationale ambities op het eigen grondgebied.

Ook de vestiging van het Kalifaat in Nederland kan door het AIAJ gezien worden als een vorm van Jihadisme wat onder deze tweede categorie valt. Wanneer Jihadisten iets beter het Staatsrecht onder de knie krijgen zien zij dat daarin álle ruimte is voor een Kalifaat op het Nederlands grondgebied. De Jihad die ISIS nu aangaat en zoals Al Qaida die voert, is ook naar Nederlands Strafrecht een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging. De misdrijven van ISIS vallen in het niks vergeleken met het barbarisme van 'the Coalition of the Willing' in Moslimlanden en de vrijages van de Zionisten met de Nazi's en fascisten tegen de Islam.

De Grote Jihad moet vanzelfsprekend bevorderd worden. Ook het Actieporgamma Integrarel Aanpak Jihadisme zet daartoe aan. Niet verwonderlijk want de Islam is onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse beschaving. Vroeger toen er nog geen Katholieken in Nederland woonde was de Hollander een uit het de klei getrokken islamiet. Adam en Eva waren islamieten. Islam is de moeder aller monistische godsdiensten. Islam is anders dan Wilders denkt een ander woord voor onderwerping. In casu van de Islamiet aan de God van de Bijbel. Dat de Islam alle profeten erkent, dus ook Jezus Christus is iedere keer een aspect van de Islam wat in het Islamdebat steeds bewust genegeerd wordt door zij die menen dat de Joods-Christelijke traditie iets is om bij te willen horen.

Om de kleine, dus uiterlijke, Jihad te de-escaleren is het eerste vereiste dat de  grondslag van de Jihad wordt aangepakt. Door de oorzaak van de gerechtvaardigde zelfverdediging weg te nemen vervalt ook de noodzaak tot uiterlijke Jihad. Dit betekent dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd moet worden en de daders van de illegale oorlog in Irak. Dat zijn dus Balkenende en Verhagen en al die witte mannen van de Christenheid die misbruiksmakend van macht gelegenheid en middelen een blatant hufterige strijd voeren tegen Arabieren in Moslimlanden om ze daar uit te roeien.

De uiterlijke Jihad van vandaag heeft de vorm van het Partizaans verzet vroeger tegen de Moffen. Als Moslimlanden tegen Nederland hetzelfde politieke akkoord zouden steunen als Nederland steunt tegen Irak dan zou volgens Wilders elke Nederlander die niet zijn leven gaf in de strijd ter verdediging van volk en vaderland een laffe verrader zijn. Een aspect van de uiterlijke Jihad is dat de Jihadist ervan uitgaat dat de Verenigde Staten van Amerika de aanslagen 11 september 2001 zelf gepleegd hebben en dat de westerse media daarover hartgrondig en tegen beter weten liegt om de ongerechtvaardigde strijd tegen de Islam gaande te houden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus