U bent hier: Home / BEWIJS: Auschwitz Zionistisch kamp

BEWIJS: Auschwitz Zionistisch kamp

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2013 10:35
Opgeslagen onder:

Ontdekkingen volgen elkaar in rap tempo op. Voor het eerst in het Nederlands taalgebied wordt het boek 'the Jewish War Front' van de grote Zionistische oorlogsleider Ze'ev Jabotinsky uit 1940 besproken. Het boek bewijst de schuld van Zion. De Zionisten in de VS preludeerde reeds sinds 1900 en daarvoor op een Holocaust op exact zes miljoen Europese Joden èn de Exodus zoals voorzegd in Katholieke Eind Tijd profetieën. Dit is bekend omdat de Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky verwijzen naar Armageddon, de terugkeer van het beest en de Joodse verlossing als oorlogsdoel der Zionisten.

Niemand wordt onderwezen dat de Zionisten sinds 1897 de Joden tot een natie vormen met alle leden van de natie verspreid over aarde; hen in vreemde krijgsdienst plaatsend. Daarbij propaganderen de Zionisten dat Joden verachtte bedelaars zijn en worden de mensenrechten voor de Joden ontbonden door de Zionisten. Tegelijk riepen zij de Zionisten op legers te vormen. Zionisten zagen alleen brood in gelijke rechten indien alle minderheden een eigen land hadden. De Zionisten willen van meet af -nu meer dan 116 jaar- dat de minderheden in de landen op aarde gesepareerd worden en een eigen land of reservaat krijgen. Net als met de indianen.

Met de Tweede Wereldoorlog hebben de Zionisten het wereld-getto voor de Joden gesticht, als Kaft Geldbronnen Hitler, over de financiers van Hitler en hij die het geld gebracht heeft van de VS naar Duitsland. reservaat voor de Joodse minderheid. Daarbij hebben zij willens en wetens zes miljoen van de broeders en zusters Kabbalistisch gebrandofferd ter meerdere eer en glorie van het koninkrijk dat de financierende Rothschild bankiersfamilie is toegezegd. Alles wat de internationale politiek betreft sinds de oprichting van the World Zionist Organisation in 1897 draait om de dynastie van de bankiersfamilie Rothschild en stichting van Israël en derhalve de Exodus en agressieve Zionistische uitstoting van Joden.

Het wordt allemaal amper eufemistisch niks verhullend genoemd door de grote Zionistische militaire leider Jabotinsky die in 1940 niet te beroerd was Groot-Brittannië en Europa te bedreigen om de bulk aan Joden uit Europa verdreven te krijgen. Het leefgebied van de Europese Joden noemde hij the Zone. Als oorlogsdoel eiste de Zionisten dat de Europese landen soevereiniteit opgaven. Dat zij zich onderwierpen aan de Zionistische idee van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. De Zionisten hadden daarvoor reeds ruimschoots geëxperimenteerd met al dan niet agressieve kolonisatie in andere landen. Jabotinsky schrijf in 1940 preluderend op wat komen gaat:

thee are more than six million Jews today whose dominating preoccupation, without any fear of overstatement, can be described as looking for some way to help in the destruction of the common enemy

De common enemy zijn de assimilerende minderheden en Diaspora Nationalisten - de Joden; want dàt zijn de enige vijanden van de Zionisten. De Katholieken en de Nazi's en de Britten en de Frasen en de VS hadden de Zionisten reeds in de zak. Met de enemy bedoelende de Zionisten voorts het ideaal van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Ook het ideaal van de Russische Revolutie wordt daarmee bedoeld. Dus WOII is ook de oorlog van het kapitaal tegen de arbeider om een Corporate Oligargy op aarde te vestigen - en overigens mensheid in slavernij te plaatsen.

Betar is de naam van de militaire organisatie die zionist Ze'ev Jabotinsky gesticht heeft. In 1923 waren de Betarim de eerste bruinhemden in Europa. Militair marcherend door de steden met veel vertoon. Onder oorlogsvlag. In 1933 verklaarde de Zionisten als eerste de oorlog aan Duitsland; en zijn Betarim rustend in het gras gefotografeerd in Auschwitz - voor hun barakken. Betar had kampen door heel Europa. Trainingskampen, agrarische kampen, net als een kibbutz. Later is het concentratiekamp Auschwitz gebouwd op de plek waar de Betarim 1933 rustend in het gras gefotografeerd zijn. Volgens het archief van het Jabotinsky instituut trainde leden van de Zionistische Tiomkin Training Unit juni 1933 ook bij Auschwitz. Ook zij zijn relaxend gefotografeerd.

Het kamp Auschwitz en de Buna fabriek die in 1940 de voorbode waren van de massavernietiging kwamen daar op initiatief van de onderneming van de Zionistische financiers van Hitler die dat kamp en die fabriek symbiotisch met de SS gerealiseerd hebben. Deze aristocratische familie is ook de partij die maximaal profiteerde van de oorlogszucht van Betar. Betar was onderdeel van hún legers. De Zionisten zijn de strijdkrachten van de Rothschild bankiers die de Joden de verlossing afnemen, antisemitisch de Diaspora revisioneren en racistisch de overige minderheden in de eigen getto's plaatsen willen.

Het is allemaal flauwekul wat er in het onderwijs beweert wordt over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en Hitler. Hitler of althans zijn boven- en ondergeschikten en financiers waren Zionisten. De Zionisten die in 1933 Duitsland de oorlog verklaarde om het te vernietigen hadden in 1940 de zinnen gezet op het ontdoen van Europa van de bulk aan Joden; en dat de hele internationale gemeenschap daaraan meewerkte anders zou Europa onder Zionistische bestuur geplaatst worden. Dát zijn de feiten. De Zionisten hebben zich verzet tegen alle voordelen van de Franse Revolutie voor de Joden. De Zionisten hebben zich met hand en tand verzet tegen de voordelen van de Russische Revolutie voor de Joden.

De Zionisten hebben het hardst gevochten en anderszins gestreden om alle Joden uit Europa verdreven te krijgen sinds de oprichting van the World Zionist Organisation in 1897 – dus ver voor Hitler. De Zionisten noemen Israël: Fata-Morgana Land of het Wereld-Getto. Het is geen Joodse staat. Het is de staat van Nazi's. De Zionisten en niemand anders dan de Zionisten zijn de grote schuldigen in verband met WOII, de Shoah en heel veel naoorlogs geweld.

Had Zion gewoon ingestemd met de MacDonald White Papers dan was het bewonen van Palestina door Joden zonder bloedvergieten of in ieder geval in traag tempo verlopen. De Zionisten wilde Joods bloed vergieten omdat dit voor de lol het tempo van de kolonisatie opvoerde en de Zionisten er exceptioneel veel materieel voordeel mee behalen konden. Zelfs als er geen antisemitisme in Europa was wilde de Zionisten dat Europa zich van de bulk van Joden ontdeed, verklaren Zionisten zelf het pamflet 'this is Betar'. Onmiddelijk ná de oorlog verklaren de leden van Betar dat ze getroffen worden door een probleem van bijzondere importantie: assimilatie.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus