U bent hier: Home / BEWIJS: helden Wilders architecten Holocaust

BEWIJS: helden Wilders architecten Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2015 11:50
Opgeslagen onder:

In verband met de klaagschriften over de niet vervolging van Wilders en GeenStijl is het Gerechtshof een exemplaar gestuurd van de dagboeken van de Zionistische held van Wilders zoals deze in het Concertgebouw te Amsterdam anno 1922 door het aanwezige publiek waaronder medewerkers van de uitgever van GeenStijl in het Duits geaccepteerd zijn. Deze dagboeken zijn geschreven in de periode 1895-1904 en uitgegeven in 1922 en 1923. Mein Kampf van Adolf Hitler is gepubliceerd op 18 juli 1925.

Op het internet staat een versie van Mein Kampf van Hitler. Ook staan de dagboeken van de Zionistische held van Wilders op internet. Ook in het Duits. Iedereen is uitgenodigd in Mein Kampf te zoeken op de trefwoorden "Endlösung der Judenfrage" en "Lösung der Judenfrage". Géén enkele keer komen deze woorden voor in Mein Kampf van Hiltler. Hieronder citaten uit het eerste deel van de driedelige dagboeken in het Duits van de Zionistische held van Wilders over de "Endlösung der Judenfrage".

Citaten uit de Engelse vertaling van de dagboeken van de held van Wilders uit jaren vijftig of zestig van vorige eeuw zijn u reeds eerder gepubliceerd. Deze blijken accuraat vanuit het Duits naar het Engels vertaald te zijn. Pagina 07, eerste bundel dagboeken held Wilders, de held van Wilders is dan in Parijs, de held van Wilders noteert dat het Pinksteren 1895 is, Pinksteren wordt als het begin van de uitstorting de christelijke kerk gemarkeerd:


Joden zijn ermee bekend hoe de katholieke Kerk het Jodenvraagstuk opgelost wil hebben. De Katholieke Eind Tijd fantasieën plaatsen de Joden in Megiddo waar zij allen zullen verbranden in de hel of zich bekeren tot het ware geloof. De Joden hebben nooit iets kunnen verwachten van de Katholieken als het gaat om het oplossen van antisemitisme. Tot de Franse Revolutie en invoering van de mensenrechten hebben de Joden het altijd zelf moeten doen. Pagina 23:

"Wanneer wij nu een verenigd politiek Leiderschap hebben, waarvan de Noodzakelijkheid niet te bewijzen is, en geen geheim genootschap vertegenwoordigt – wanneer we deze Leiding hebben, kunnen wij aan de Oplossing van het Jodenvraagstuk benaderen." Het staat er écht. Onmiskenbaar de voorafschaduwing van Hitler. Wanneer de groep van de held van Wilders een politieke leiding heeft die niet geheim is en waarvan de noodzakelijkheid niet bewezen kan worden, dan kunnen zij de Oplossing van het Jodenvraagstuk benaderen. Hitler is hierin duidelijk te herkennen. Betaald door de patroon van de held van Wilders die ook Auschwitz in bezit had toen daar de Joden vermoord zijn. Eichmann heeft zich aangesproken gevoeld tot de ideologie van de held van Wilders. Pagina 47:

De Holocaust zit reeds in deze ene zin van de hand van de held van Wilders, besloten. "Het Jodenvraagstuk zal als Grote Verzoeningsfinale opgelost worden". "Versöhnung" betekent verzoening of reconciliatie. "Ausklang" is slotstuk. Dit is een weinig verhullende formulering om te bepalen dat het Jodenvraagstuk in de slotakte als brandoffer finaal opgelost wordt. Hier staat dat de Holocaust de slotakte is van de 'Endlösung der Judenfrage', waarvan de held van Wilders het draaiboek geschreven heeft. In de Joodse traditie is op de avond van Grote Verzoendag (Jom Kippoer) de Kol Nidree-dienst waarop het Kol Nidree-gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Het Aramese Kol Nidree betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook over alle eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit in het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Dit betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, zoals zaken die contractueel zijn vastgelegd, enkel zaken tussen de mens en de Schepper. Het besef en bekennen van het eigen falen staat tijdens Jom Kippoer centraal. De gelofte die de held van Wilders geschonden heeft is het Revisioneren van de Diaspora met politiek en/of maatschappelijke middelen d.w.z. door menselijke tussenkomst.

In de Tenach (Oude Testament, Leviticus 16) staat beschreven, dat de hogepriester op deze dag van Jom Kippoer twee geitenbokken ten zondoffer en ram ten brandoffer (brandoffer = holocaust) kiest, en dat het lot deze dieren koos om de zonden te dragen van het volk, die vervolgens de stad uit werd geleid om daar in de woestijn geofferd te worden waarbij het brandoffer volledig in rook opgaat. Het begrip zondebok dat de Nederlandse taal kent, en 'scape goat' in het Engels, is afkomstig van dit ritueel. De Joden waren de zondebok van de held van Wilders in verband met het nadeel wat zijn patronen leden ten gevolge van de democratie en mensenrechten van de Franse Revolutie. De Joden zijn in de 'out back' van Europa geofferd in de ovens van de patroon van de helden van Wilders om zijn familie kans te geven op koninklijk leiderschap over álle Joden. Dan pagina 58:De held van Wilders "offert" geld voor de Oplossing van het Jodenvraagstuk. Pagina 106:

De held van Wilders lost meer op dan het Jodenvraagstuk. Het 'Negervraagstuk' en 'Egyptevraagstuk' wordt ook opgelost door de held van Wilders. Pagina 131:

De held van Wilders gelooft dat hij de Oplossing van het Jodenvraagstuk gevonden heeft. Niet "een oplossing”, nee "dé" oplossing, de enige. Toen de dagboeken van de held van Wilders in 1922 en 1923 gepubliceerd werden en toen Hitler Mein Kampf schreef in 1925 was de 'Endlösung der Judenfrage' van de held van Wilders de enige oplossing waaraan gewerkt werd door de groep volgers van de helden van Wilders innig samenwerkend met Hitler & co. Pagina 148:


Pagina 216, de held van Wilders schrijft 28 juni 1895 de familie die in 1929 Hitler met (tientallen) miljoenen Dollars sponsort1 en middels de onderneming in 1940-1945 Auschwitz in bezit (Auschwitz = IG-Auschwitz = IG Farben = fiancier Hitler = patroon held Wilders) had toen er Joden vergast of anderszins vermoord zijn, dat hij de Duitse Keizer betrekt bij het Jodenvraagstuk:


Pagina 318:


De held van Wilders wil de Werelddiscussie over het Jodenvraagstuk prikkelen. Dat doet hij onder andere door de Oplossing van het Jodenvraagstuk middels zijn artikel 'A Solution of the Jewish Question' van 17 januari 1896 op de politieke agenda te zetten. Pagina 327:

De held van Wilders laat zien een listig persoon te zijn. Hij constateert dat in het internationale verkeer geen recht en menselijkheid bestaat. De afwezigheid van deze beiden, maakt, kan men scherzen, van het Jodenvraagstuk een internationaal vraagstuk. Met andere woorden: de held van Wilders lost het Jodenvraagstuk op middels afwezigheid van recht en menselijkheid. Dat de held van Wilders werkelijk niks dan kwaadaardigheid voor de Joden in petto had met zijn plannen en lobby blijkt uit de citaten waarin de held van Wilders schrijft dat Joden vernietigd moeten worden, antisemieten trouwe vrienden zijn van de organisatie van de held van Wilders, dat Joden op elkaar schieten moeten, dat hij tegen democratie is, dat hij wil dat vrije meningsuiting vergaand wordt beperkt, en verzet bruut wordt neergeslagen en dankbaarheid toont voor slavernij. Allemaal klinische feiten die empirisch (geobjectiveerd) vast te stellen zijn aan de hand van de authentieke historische documenten van de hand van de helden van Wilders waarop niemand ingaat en die relevant zijn voor het analyseren van de bedoeling van Wilders met zijn "minder minder" uitspraken en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Het is relevant bewust te zijn dat na de Franse Revolutie door het invoeren van democratie en mensenrechten voor iedereen het antisemitisme in Europa verdampte. Logisch ook omdat het Katholicisme en de aristocratie daarvan een belangrijke zo niet de belangrijkste bron was en de Franse Revolutie een eind maakte aan de macht van de kerk en aristocraten. De helden van Wilders bevestigen keer op keer in hun werken dat er géén antisemitisme was in West Europa. Er was ook helemaal geen "Jodenprobleem". De Joden hadden geen probleem en er waren geen problemen met de Joden. De groep van de helden van Wilders maakte problemen voor de Joden en loste dit op met een Holocaust.

In de authentieke protocollen van de oprichtingsvergadering van de (terroristische) organisatie der Zionisten (vereniging Erez Israel) onder voorzitterschap van de held van Wilders, Basel 29-31 augustus 1897 staat:

De assimilerende Joden zijn vanzelfsprekend beschermd staat er. Assimileren in de Diaspora is de kern van het Jodendom (lees en luister wat Rabbijn Ahron Leib Cohen zegt). Omdat assimileren vanzelfsprekend is voor Joden en assimilerende Joden consequent beschermd zijn is de logische conclusie dat er geen Jodenprobleem bestaan heeft. De held van Wilders is aanvoerder van een organisatie wat zich verzet tegen assimilatie en emancipatie van Joden in Europa. Het is een terroristische organisatie op antisemitische grondslag.

In de protocollen van de oprichtingsvergadering van de (terroristische) organisatie van de held van Wilders staat ook:


De held van Wilders en zijn volgers constateren bij en tijdens de oprichtingsvergadering van hun organisatie waarmee zij in 1897 reeds de Holocaust voorbereiden dat de Joden in Frankrijk gelijk berecht worden want Joden zijn mensen en bezitten in dier voege Mensenrechten. Ook stellen zij dat in Frankrijk de gelijkberechtiging van Joden wordt verkondigd, zonder dat de logica dit in hun ogen verplicht. Conclusie is dat in Frankrijk in 1897 de gelijke berechting van Joden goed geregeld was, en dat de Joden antisemitisme te duchten hadden van de held van Wilders want hij en zijn volgers accepteren die gelijke berechting en assimilerende en emanciperende Joden niet.

Dat in die tijd in Groot Brittannië ook geen antisemitisme bestond stelt de held van Wilders in het tweede deel van zijn dagboeken op pagina 430:


Op pagina 326 van het tweede deel van zijn dagboeken in het Duits schrijft de held van Wilders:

In 1895-1904 toen de held van Wilders zijn plannen voor de Revisie van de Diaspora op de internationaal politieke agenda zette was er geen antisemitisme in West Europa en de held van Wilders heeft een plan om dit op te hitsen, wakker te porren, te provoceren, uit te lokken, op te wekken. Hij schrijft het zelf. Precies zoals Wilders nu doet met de vreemdelinge haat en het voorbereiden van de deportatie c.q. uitroeiing van Arabieren of Arabischachtigen in Europa. Arabieren zijn Semieten net als de Joden. Wilders voert dezelfde strijd tegen minderheden als zijn helden. Zijn helden waren zeer succesvol in hun strijd tegen de Joden, getuige Hitler, de gaskamers, Holocaust en de Exodus. De held van Wilders schrijft op pagina 93 van het eerste deel van zijn dagboeken ook:

Eichmann heeft zich volgens zijn eigen verklaringen thuis gevoeld hebben bij de Zionisten. Ook schrijft de held van Wilders op pagina 257 van het eerste deel van zijn dagboeken in het Duits:


De antisemieten zijn de betrouwbare vrienden van de helden van Wilders en de antisemitische landen hun bondgenoten. Tevens moeten Joden vernietigd worden. De dagboeken van de held van Wilders zijn het logboek van de voorbereidingen van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 en de problemen nu met het militair geweld in moslimlanden, de chaos en vluchtelingen.

De andere held van Wilders (Jabotinsky) schrijft in 1940 in zijn boek 'the Jewish War Front' over Italië:

It is not enough to say that its people, for half a century at least, had genuinely forgotten all about discriminating against Jews they actually lost all interest in noticing who was a Jew and who wasn't.

Ook schrijft deze held van Wilders in 1940 (!) in zijn boek 'the War And The Jews':

Strangely enough, the formidable past history of German antisemitism seems to be rapidly sinking into oblivion.

Ook schrijft deze held van Wilders vervolgens in 1940 in zijn boek 'the War And The Jews':

In the democratic countries a myth is being created to the effect that the evil has originated with the advent person called Adolf Hitler, who was born in 1888, so that if he can be removed it will disappear. But the truth is that Hitler has just as much to do with the origin of this evil as Napoleon had with the invention of gun powder.

Hitler heeft volgens deze held van Wilders helemaal niet te maken met de bron van het antisemitisme. Dat is precies wat de Joden van www.truetorahjews.org zeggen. De helden van Wilders en hun volgers en de bijpassende ideologie zijn dé bron van hét antisemitisme.

Het is vreselijk slecht nieuws voor Joden dat er geen aandacht is bij autoriteiten voor de verantwoordelijkheid van de helden van Wilders voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Omdat deze grote daders nooit ontmaskerd zijn en zij door grote groepen gevolgd worden kunnen synagoges niet zonder beveiliging. Gebrek aan inzicht hierin en overzicht hierover bij het Openbaar Ministerie voorkomt dat het OM adequaat antisemitisme, racisme én terrorisme bestrijden kan.

De klaagschriften in verband met Wilders en GeenStijl bewijzen dat hun helden de nooit ontmaskerde grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging van 1940-1945 en daarmee de wegbereiders van Hitler, de gaskamers en het bombardement op Rotterdam. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, de prelude, blijkt in ieder geval sinds 1897 terrorisme gerelateerd gedomineerd te zijn door de helden van Wilders, hun volgers en de ideologie die zij aanhangen. Dat is geen andere groep dan de Nazi's. De helden van Wilders zijn dé Nasi's onder de Nazi's. De naoorlogse denazificatie is mislukt. De klaagschriften in verband met Wilders en GeenStijl zijn daarvan het logische gevolg.

De dagboeken van de held van Wilders staan vol met uitspraken die associaties wekken met de harde kern der Nazi's, fascisten, anti-democraten en antisemieten. Deze held van Wilders klopt zichzelf op zijn borst voor zijn vondst van de 'Endlösung der Judenfrage'. Iedereen kan het allemaal lezen in het Duits. Niemand krijgt deze documenten van de volgers van de helden van Wilders onderwezen. Niemand gaat er inhoudelijk op in.

De plannen (agenda) van de helden van Wilders en de voortbouwende uitvoering daarvan door de groep volgers zijn het fundament voor de grote vluchtelingen stromen en de oorlogen in Moslimlanden. Dit zijn vergaande plannen waarvan het brein in 1895-1904 reeds wist dat hij realisatie niet zal meemaken en dat de grote Revisie van de Diaspora ongeveer veertig tot vijftig jaar later zou plaatsvinden.

De held van Wilders heeft zijn plannen ontwikkeld rond de oude behoefte bij de Katholieken om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet hebben de Katholieken altijd gevonden dat de Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus. Het Diaspora Revisionisme wat synoniem is voor antisemitisme, is in Europa geworteld in het Katholicisme. Dit probleem voor de Joden in het algemeen verdampte na de Franse Revolutie toen kerk, aristocratie en slavernij letterlijk een kopje kleiner gemaakt zijn en democratie en mensenrechten werden ingevoerd.

Het nieuwe denken van Jean-Jacques Rousseau en het 'contract social' wat toen gangbaar werd in Europa leverde bepaalde families nadeel omdat zij daardoor hun beroep van slavendrijver of slavenhandelaar niet meer uitvoeren konden. Deze families waren goed bevriend met de helden van Wilders die op eigen initiatief met een plan kwamen om deze families te verrijken aan de deportaties van Joden en de familie kans te leveren op een koninkrijk om een oude droom van de familie (die Hitler sponsorde en Auschwitz in bezit had) om als vorst over alle Joden te regeren tot leven te wekken.

De familie waarom het hier gaat was vroeger in het Heilige Romeinse Rijk bestuurder van Joodse getto's die het in bezit hield waar zij de Joodse arbeiders lieten bloeden voor en paar grijpstuivers en kerstenen door de pogroms die niet zelden geïnspireerd waren op de ideologie van de helden van Wilders. De helden van Wilders zijn de grote antisemitische sterspelers die nooit ontmaskerd zijn en op wiens succes de Nazi's na de oorlog hun agenda hebben kunnen voortbouwen.
 

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus