U bent hier: Home / BEWIJS: Bierkellerputsch Zionistische staatsgreep

BEWIJS: Bierkellerputsch Zionistische staatsgreep

by J.L. de Kreek — last modified 17-11-2013 08:45
Opgeslagen onder:

De beruchte Bierkellerputsch of Hitlerputsch van 08 november op 09 november 1923 blijkt een staatsgreep van Zionisten te zijn. Dit wordt bewezen door zionist Ze'ev Jabotinsky in zijn januari 1940 geschreven boek 'the Jewish War Front'. Het boek is amper te vinden. Het maakt zeer zeker geen deel uit van het Holocaust onderwijs. Het Goede Nieuws heeft een exemplaar bemachtigt en leest daarin dat Ze'ev Jabotinsky zich bezig hield met het opzettelijk vervullen van apocalyptische en overigens Katholieke Eind Tijd profetieën.

Het enige wat Zionist Ze'ev Jabotinsky en oprichter van de Bruinhemden in Duitsland aan het hoofd had was het verdrijven van de bulk aan Joden uit Europa, ongeacht redelijke alternatieven voor de Joodse gemeenschap in Europa. Ze'ev Jabotinsky bevestigt dat de Duitsers aan een bevel genoeg zouden hebben om niet antisemitisch te zijn. Het verzet van Hitler was vooral gericht tegen de parasiterende Joodse kapitalisten die de Joden in Oost Europa ook in de kou hadden laten staan. Hitler kwam op voor de arbeider. Net als de leden van de Bond in Rusland.

In zijn 'the Jewish War Front' heeft de grote Zionistische militaire leider Ze'ev Jabotinsky het letterlijk over the Great Reconstruction die uitgevoerd moet worden als doel van de Joodse oorlog. Hij schrijft over het loslaten van het beest. Ook schrijft hij

...the important organic role of the Jew-hunting in the growth of progress of the Armageddon monster.

'The Great Reconstruction' heeft in het algemeen twee betekenissen. Aan de ene kant is het de omverwerping van democratie in het voordeel van een Corporate Oligarchie. Aan de andere kans is het volgens Christelijk Bijbelse leerstellingen onderdeel van Gods plan voor de wereld. Het is de periode ná Christus wederkomst waarin hij alle vijanden onder de voet loopt en dood de laatste vijand is. De kerk van Rome zal heersen in die tijd. De brieven van Paulus aan Korientiers speciaal 1 Korientiers 15:25-26 uit het Nieuwe Testament passen hierbij.

25 Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 26 Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan.

Uit de (ook moeilijk te vinden) dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl is bekend dat hij symbiotische samenwerking met de Katholieken ambieerde om de door hem bedachte 'Endlösung der Judenfrage' te volbrengen, juist in verband met het heilig geloof van de Katholieken in de Eind Tijd en de Exodus van de Joden na de Joodse oorlog.

Jabotinsky bevestigt in zijn 'the Jewish war Front' net als in 'the War and the Jew' dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is en dat de Duisters geen 'Jew-baiters' zijn en dat de propaganda minister van Adolf Hitler (net als Onno Hoes van de VVD) een homo met Joodse achtergrond was. Dat belijdende Joden schrijven dat de propaganda van Hitler gebasseerd is op wat Zionisten zeiden is dus waar. Goebbels was Zionist net als veel verknipte Joodse leiders. Goebbels werd niet voor niks Rabbi genoemd.

Dan de Bierkellerputsch of Hitlerputsch van 08 november op 09 november 1923 wat onmiskenbaar een Zionistisch geïnspireerde actie blijk te zijn. Daaraan nam deel Gottfried Feder. Na de arrestatie van Adolf Hitler bleef hij leider van de partij en werd hij gekozen in de Reichstag in 1924. Het 25-punten National Socialistische Programma van de partij van Hitler is geschreven door Anton Drexler, Adolf Hitler, Gottfried Feder, en Dietrich Eckart. Allen namen deel aan de Hitlerputsch van november 1923. Over het 25-punten-programma en specifiek Feder schrijft de leider van het militaristische Zionisme Jabotinsky in 1940:

that childish scheme of social reform devised in 1923 by an amateur erudite called Feder, and incorporated into the “immutable” programme of the party, and little later abandoned: – all these could have been preached just as forcibly had their authors [Feder & co] never thought of Israël and Judah.

Daarmee wordt niet anders bedoeld dan dat de eerste Nazi's tijdens de Bierkellerputsch en het opstellen van hun 25-puntenprogramma het Basler Programm (en de ingebakken 'endlosung der judenfrage') vastgesteld bij het Eerste Zionistische Congres 29-31 augustus 1897 'on there mind' hadden in 1923-1924. Die grondhouding of 'mindset' is daarna natuurlijk niet verloren gegaan want Hitler is in 1929 bijna dertig miljoen betaald door een consortium (Corporate Oligargie) van de Joodse Rothschild bankiers, Rockefeller en Koninklijke Shell.

Hitler zelf had trouwens een Joodse achtergrond. Hij is nakomeling van de Joden die juridisch eigenaar waren van Auschwitch toen er Joden vergast werden. Bovendien is Hitler in 1929 door zijn Joodse voorouders betaald om een gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Emile Maurice vriend en vertrouwenspersoon van Hitler had ook een Joodse achtergrond net als de vele tien tot honderdduizenden andere Joodse vrienden van Hitler.

In Oost Europa en Rusland was Zionist Ze'ev Jabotinsky door samenspanning met het regiem succesvol in het klein krijgen van arbeiders Joden; en het voorkomen dat zij zich verdedigen konden tegen de pogroms die door de Zionisten geïnspireerd zijn en uitgevoerd werden door politie die al te vaak door Joodse kapitalisten ingezet werd tegen Joodse arbeiders. Zionisme is het grote complot van Diaspora Revisionisten en Joodse kapitalisten tegen de rest van de Joden om met joodsbloed als glijmiddel dictatuur van het Vaticaan en de Rothschilds op aarde te vestigen.

Hitler was een Ridder op Kruistocht. Dezelfde kruistocht waaraan Balkenende nu deelneemt. 'The Great Reconstruction' is ook de basis van het geloof en de politiek van de Christen Democratie. Hitler voerde een heilige oorlog. De SS waren Tempeliers, net als Andes Breivik. Hitler werd door Joden gezien als verlosser. Zijn strijd was een queeste naar de Heilige Graal. Het bloed van Jezus.

Uit alles blijkt dat Hitler niet gepreoccupeerd was met de Joden om ze uit te roeien. Dàt blijkt het kabalistische initiatief van de Zionisten te zijn die eerst maart 1933 Duitsland de oorlog verklaarde en tot overeenkomsten dwongen om de Joden uit Europa te verdrijven voordat Hitler goed meewerkte. Hitler is de oprichter van Israel. Geluk bij een catastrofe heeft het verbond tussen Hitler en Zion geen zes miljoen Joden vergast.

Wie daarvoor uitkomt gaat in Duitsland voor jaren naar de gevangenis. In Nederland loopt men kans op slopende juridische procedures en slopen van de onderneming. Bovendien wordt erkennen en herkennen van de feiten door bestuur en rechtspraak met 'dire consequences' bedreigd. De door Herzl geschreven bijbel voor de Zionisten dicteert dat zij tegen vrije meningsuiting en democratie zijn.

In 1897 hebben zij reeds de mensenrechten voor de Joden ontbonden. Gelijkheid zien zij als een probleem in verband met de uitvoering van 'the Great Reconstruction' en de daarbij passend vernietiging van alle Joden in de Hel van Megiddo. Gelijkheid en democratie en mensenrechten werden door de Zionistische leider Ze'ev Jabotinsky -naar wie meer straten, pleinen en gebouwen in Israel vernoemd zijn dan wie dan ook- prima gevonden zolang eerst de bulk van Joden uit Europa verdreven werd.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus