U bent hier: Home / Bijbel = belangrijk

Bijbel = belangrijk

by J.L. de Kreek — last modified 21-05-2015 12:35
Opgeslagen onder:

De Bijbel is belangrijk voor iedereen. Ook voor ongelovigen. De Bijbel bevat in letterlijke zin de code voor de toekomst. Journalistiek is de Bijbel extreem belangrijk. De Bijbel is in de context van de geschiedenis het belangrijkste boek voor journalisten. Op basis van de Bijbel kunnen de terroristen in de Nederlandse politiek worden ontmaskerd. De Bijbel noemt Mohammed reeds in Hooglied. In meervoud want hij is Majesteitelijk.

De Bijbel toont ook aan dat mensen denken als Satan. Voorts maakt de Bijbel aannemelijk dat het inderdaad zo is wat de Koran zegt dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een Schijnvertoning is. Uit de Bijbel kan worden opgemaakt dat Jezus zijn volgers opgedragen heeft niet over de kruisigingsdood en het lijden te spreken en dat hij dingen verzinnen mag omdat hij als God denkt. De Bijbel is een hyperdynamisch boek. Dat is geschreven voor alle tijden. De Bijbel staat de evolutietheorie niet in de weg.

De wereld en de mensheid zijn in Godstijd in zes of zeven dagen geschapen. In de tijd der mensen heeft dit miljoenen en miljoenen jaren geduurd waarbij microben zijn ontwikkeld tot vissen die op het land kwamen en vleugels kregen en ook benen en weer dood gingen, dat proces herhalend tot de mens anno 2015 dansend op de vulkaan de Eind Tijd in stapt. Wat journalisten in Nederland niemand vertellen willen omdat ze corrupt zijn of een mening hebben is dat de Zionistische helden van Geert Wilders apoclapytisch geinspireerd de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en dat de Telegraaf de Blonde Geit gewillig ondersteunt bij en tijdens de volgende genocide op de Semieten.

De Bijbel is ook belangrijk om goed het onderscheid te kunnen maken tussen Joden en zij die joods vormgegeven Israël koloniseren en opeisen als koninkrijk voor de familie Rothschild. De Bijbel is agenda van deze familie die met het geld de legers der grote machten commandeert en van wie de mensheid afhankelijk is voor vrede. Dit alles is relatief makkelijk te begrijpen wanneer naast de gangbaar vertelde geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog de archieven worden onderzocht waaruit blijkt dat de helden van Wilders de mensenrechten voor de Joden reeds in 1897 ontbonden hebben en communiceerde hen te vernietigen.

Zoals de Bijbel anders is dan Wilders propageert, zo is ook de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, het bombardement op Rotterdam en de Jodenvervolging anders dan de meeste mensen denken. Het is állemaal anders omdat de mensen denken als Satan en niet luisteren naar wat Jezus Christus gezegd heeft. Zijn woorden zijn letterlijk terug te vinden in de Bijbel, historisch vastgelegd en bewaard gebleven. De Hoog-mogende Heren der Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden hebben de teksten van Het Schrift met de algemeen bekende Statenvertaling officieel vertaald naar begrijpelijk Nederlands en daaruit blijkt reeds eeuwen de flauwekul die Wilders predikt.

De Bijbel is ook belangrijk om de voortbouwende kruistochten van het Vaticaan te herkennen en erkennen. Het Vaticaan waarvan vroeger de kerstening en de kruistochten en het heksenverbanden en de kindermisbruik uitging, staat nog altijd aan de basis van de ellende op aarde omdat het daarvan afhankelijk is. Het Vaticaan is het Huis van de Duivel. De Paus is plaatsvervanger van Satan in zijn Synagoge. Alles wat Kerk is komt van de Duivel leert de Bijbel. Ook de politiek is van Satan leert de Bijbel. Voor elke ongelovige is dat makkelijk te begrijpen. De Bijbel lezend als werk van God die schrijver is levert geen andere redelijke conclusie dan dat 'key figure' Jezus Christus zegt dat mensen denken als Satan.

Ook zegt Jezus Christus dat hij God zal vragen een andere Trooster te zenden die de mensen het verbond van God met Hem en Mozes in herinnering brengt. Gezien de context van het feit dat Mohammed reeds in Hooglied genoemd is en Jezus niet de profeet kan zijn waarover Moses in Deuteronomium het had want Jezus Christus is een grotere profeet dan Mozes of in ieder geval zijn ze niet gelijk, en bovendien kwam de profeet van Mozes uit de broeders van de mensen die hij toesprak, daarmee doelend op de nakomelingen van Ismael en dus Kedar en Mohammed, moet Mohammed de door Jezus bedoelde Trooster zijn. In ieder geval voor de atheïstische lezer van de Bijbel is het in alle redelijkheid vanzelfsprekend aan te nemen dat de schrijver van Het Woord ontegensprekelijk Mohammed en derhalve de openbaring van de Koran door bemiddeling van Gabriel aan Hem bedoeld heeft als zegel op zijn werk.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus