U bent hier: Home / Bijbel voorspelt toekomst

Bijbel voorspelt toekomst

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Armageddon, de Eind Tijd, de Apocalyps, is een periode van ongeveer tien jaar die aan is gevangen om en nabij 21 december 2012. De schuldigen aan de bijpassende callamiteiten, noemen deze periode 'doomsday decade'. De betrokken (rechts)personen waren vroeger de grote namen achter Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten en zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Wie de Bijbel niet begrijpt snapt de huidige tijd niet. In andere tijden is het leuk de Bijbel te lezen omdat het leuk is, nu is het -journalistiek- noodzakelijk de Bijbel te begrijpen om de huidige tijd en de toekomst in de juiste context te plaatsen.

De drie monistische godsdiensten hebben alleen Armageddon in het utopische wereldbeeld gebakken zitten. In alle drie deze godsdiensten leidt dat tot ellende en gebrekkige verlossing achteraf. Nu op dit moment is het gewelddadig verlangen van de Christenheid om het Rijk van God op aarde te vestigen de dominante behoefte in de internationale verhoudingen. Wie de Bijbel niet leest of althans in ieder geval het laatste boek Openbaring niet begrijpt, weet niet dat de Bijbel in dat boek feitelijk onderwijst dat het 'note done' is voor gelovigen aan politiek deel te nemen.

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, staat de toekomst gespiegeld. Jehova's Getuigen prediken hierover dat de Bijbel meer nieuwswaarde bezit dan de krant van morgen én Goede Nieuws bijelkaar. Dat is letterlijk. De thematiek van de Apocalyps is overgenomen in de politieke agenda van het Christen terrorisme in vereniging met Zionisten. De actie begint te Basel 29-30 Augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische congres. Het is goed direct man en paard te noemen opdat iedereen weet wie de hoer en het beest waarachtig zijn.

Theodore Herzl was de grote Zionistische leider in die tijd. Herzl begreep de Katholieke eind tijd profetieën in de Bijbel als geen ander. Hij vertrouwde erop dat het Zionistisch ideaal van een jodenvrij Europa gesteund zou worden door de Katholieken omdat hij wist dat de feitelijke 'ausrotting' van alle Joden uit Europa in de vorige eeuw een exacte uitkomst was van conservatieve en vernietigende eind tijd profetieën.

Dat de wereld op 21 december 2012 zou vergaan was in die zin niet letterlijk te nemen dat het onwaarschijnlijk was dat op die dag origineel natuurgeweld de aarde vernietigen zou. Wel is er sinds die dag verhoogde kans op callamiteiten als 9/11 en erger waarbij de hele setting 'staged' is door de organisaties die vroeger ook Hitler in het zadel hebben geholpen en aan de basis staan van alle grote oorlogen de afgelopen pak 'm beet driehonderd jaar. De aanslagen in Amerika 11 september 2001 zijn het meest waarschijnlijk gepleegd door blanke christen terroristen al dan niet in vereniging met zionisten.

De Twin Towers kunnen alleen instorten zoals ze zijn ingestort wanneer daarbij explosieven benut zijn met de kracht van twee kleine atoombommen. Wat de exacte munitie geweest is die vooraf aan de aanslagen in de gebouwen geprepareerd was, vereist nader onderzoek. Zeker is dat de vliegtuigen vol kerosine en de hoge snelheden bij lange na niet voldoende energie bezaten om de twee kolossale gebouwen met stalen kern tot as in het eigen fundament te doen laten vergaan. Iedereen in Nederland gaat naar school dus waarom de feiten niet al jaren gelden in de krant stonden is een raadsel.

De wereld is gegijzeld door internationale terroristen van Amerikaanse en Europese bodem. Amerikaanse en Europese terroristen met een overigs christelijke achtergrond zijn schuldig aan de aanslagen 11 september 2001 op Amerikaans grondgebied, en het verhullen van de feiten. Oogmerk is een ieder in staat van shock en afgrijzen te plaatsen en wereldmacht te grijpen. Juist nu opdat dit bijdraagt aan de hysterie. De Bijbel voorspelt nadrukkelijk dat wanneer personen als Andere Rouvoet middels politieke weg Gods Koninkrijk op aarde vestigen willen, zij de problemen verkrijgen zullen.

De Armageddon waar de internationale politiek sinds het Eerste Zionistische congres te Basel augustus 1897 onloochenbaar op afstevent wordt niet gevolgd door verlossing. De leiders van de terroristische organisatie die ook Hitler betaald heeft, de bankiers familie Rothschild, hebben geagendeerd staan dat één van de Rothschild kinderen gekroond zal worden als eerste prins van (Groot) Israël wat door de grote Zionistische leiders het “wereld getto” genoemd is.

De stichting van de Staat Israël is één van de concrete en derhalve feitelijke vervullingen van de apocalyptische eind tijd profetieën die de Zionisten in vereniging met de Kerk uitgevoerd willen zien op weg naar wereldheerschappij voor de Paus van Rome en de bankierfamilie Rothschild. De Paus als kerkelijke leider op aarde, en één van de Rothschild ego's als de Koninklijke wereldlijke macht. Ook Koninklijke Shell en Rockefeller hebben Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Mede om Frankrijk een lesje te leren want de Amerikanen van Wall Street vonden dat Frankrijk overbedeeld was bij en tijdens het Verdrag van Versailles.

Dat in het Jodendom geen ruimte is voor een Joodse Staat omdat de toekomst van de Joden sinds Jezus Christus (Isa) in de Diaspora is, en de Koran predikt dat de executie van de profeet een schijn vertoning was, zijn concrete aanwijzingen die bijdragen aan de overtuiging dat de rest van het apocalyptische geweld vanzelf volgen zal indien de mensheid zich onbewust blijft van het Bedrog van Zion in vereniging met de Kerk.

Israël is het eindstation voor de Joden. Israël is gesticht om de Joden totaal te vernietigen. Alle Joden worden Zionistisch geïnspireerd opgejaagd naar het zogenaamde beloofde land Israël, waarna de christelijke kruisvaarders met moderne middelen de laatste grote oorlog met Iran uitlokken en verdere wereldmacht grijpen. Daarbij zullen alle Joden en verder ieder ander die zich niet ouderwets laat kerstenen door de inquisiteurs van de Paus, creperen.

De politiek van de christenheid is er in het algemeen op gericht het wereldlijke gezag, zoals de overheid, uit te schakelen of althans op te heffen opdat een ieder onder het gezag van de Kerk komt. Wie denkt dat de Bijbel géén werk is waarin feiten en serieuze voorspellingen staan heeft het mis. Geloven en serieuze studie naar de waarachtigheid van de inhoud van de Bijbel, staan los van elkaar. Om de huidige tijd in de juiste -journalistieke- context te plaatsten is het noodzakelijk kennis te hebben van de geschriften die door machthebbers en wannab's in de politiek als heilig worden beschouwd. Het daarbij komend bewustzijn dat er (slechts) één eeuwige G-d bestaat, heeft ook niks met geloof te maken.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus