U bent hier: Home / Blanken beraamde 9/11

Blanken beraamde 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 19-10-2013 16:20
Opgeslagen onder:

Uit betrouwbare kringen van terrorisme bestrijders heeft de afdeling Inlichtingen van het Goede Nieuws vernomen dat de feitelijke beramers van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blanken zijn. Prominenten die op straat en door de media niet als terrorist worden herkend.

Zij ambiëren een consortium van naties, NGO's en bedrijven om een door hen bepaald doel te behalen. Daarbij anticiperen zij op een periode van tien jaar in de huidige tijd die soortgelijk is aan de Eind Tijd. Het verrassende van nieuwe technologie vinden zij de vaak bijkomende schade. Voorts noemen zij verrassend de mate waarin problemen gecreëerd worden kunnen door een ander probleem op te lossen.

Hun leiders zijn de belangrijkste bepalers van 'high profile' multinationals en andere ondernemingen. Het raamwerk van scenario's voor en beleggen in de drijvende kracht dat de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling bepaalt, komt (mede) uit het brein van een creatief die ook heeft bijgedragen aan Hollywood spektakels over Armageddon.

Om de internationale verhoudingen duidelijk te maken wat de verwachtingen voor de toekomst zijn publiceren zij een matrix waarbij het consortium van naties, NGO's en bedrijven geen andere keuze wordt gelaten dan te kiezen wat de belegger bepaalt. Commanderen doet het consortium niet. Bevel wordt middels interviews in de vorm van een vraag aan de ondergeschikte overgebracht.

Het vermoeden onder terrorisme bestrijders zo heeft het Goede Nieuws vernomen is dat deze blanken ook de beramers zijn van de aanslagen in Narobie. Zij vormen met elkaar een Amerikaanse militaire junta die gelijk te stellen is of althans soortgelijk aan de Amerikaanse junta die de Tweede Wereldoorlog en de Shoah beraamd heeft.

De dag van morgen is af te lezen aan de hand van een schematische kruising van horizontaal adoptieve mogelijkheden en verticaal sterke en zwakke politieke en economische richtingen. De kwadranten symboliseren vier verschillende toekomsten die allen bepaald zijn door de maker(s) en waarbij het grootste adaptieve vermogen aan de sterkste politieke en economische richting de minste kans op geweld levert.

Deze matrix is gemaakt en gepubliceerd door de organisatie van de familie die in vereniging met Rothschild en Koninklijke Shell dertig miljoen aan Hitler betaald heeft om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te leveren. Dat de vliegtuigen het instorten van de Twin Towers en gebouw zeven technisch niet veroorzaakt kunnen hebben bewijst dat de beramers bijzonder creatief zijn.

De collega's van de architect van deze matrix zijn tevens senior presidenten van grote computer en netwerk bedrijven en scenario planners van strategies adviseurs voor overheden, bedrijven en NGO's, schrijven boeken, werken voor Hollywood en hanteren de klassieke methode van militaire intelligentie. Namen zijn genoemd. De misdrijven van beramers van 9/11 worden met de internationale mantel der liefde bedekt. Zij zijn de internationale gemeenschap.

Zij belagen en gijzelen de Amerikaanse burgers en dreigen de wereld naar de afgrond te dragen ter meerdere eer en glorie van een bepaalde elite met grootsheidswaanzin. Zij worden ondersteund door de Nederlandse politiek en media. Het zure aan het geheel is dat terrorisme bestrijders ten gevolge van het misbruik van bevoegdheden en het schenden van ambtsplichten door de Nederlandse politiek, niet vervolgen kunnen waardoor er feitelijk grotere kans is op aanslagen in Nederland dan het actuele dreigingsniveau van de NCTV doet vermoeden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus