U bent hier: Home / Boosaardige christelijke kruistocht

Boosaardige christelijke kruistocht

by J.L. de Kreek — last modified 18-06-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Dat de Nederlandse christelijke partijen deelnemen aan een boosaardige christelijke kruistocht is meer dan zeker. Precies zoals christelijke Eind Tijd profetieën prediken. Kruistocht tegen de islam. Kruistocht tegen de grondbeginselen van de democratie. Kruistocht tegen minderjarigen. Opdat de samenleving desintegreert en bestuurlijke macht ouderwets vervalt aan de kerk. Christenen willen geen scheiding van kerk en staat anders zaten zij niet in de politiek. Balkenende en Verhagen zijn oorlogsmisdadigers eerste klas. Het CDA heeft een bloedhekel aan Islamieten daarom heeft het Wilders gedoogd.

Wilders brengt met zijn FITNA de veiligheid van de Kroon in gevaar. De christelijke partijen kan het niks schelen want de bijpassende ontreddering in toevallig de huidige tijd is precies wat hun geloof collectief predikt. Zij zullen zich niet verzetten tegen vervullingen van de profetieën ook al is dat de complete desintegratie van de samenleving. André Rouvoet is leider in de moderne christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. Door Paars te belasteren is de christenheid politiek aan de macht gekomen. Balkenende kon niet wachten Bush en Blair te ondersteunen bij en tijdens hun opzichtige misleiding van de internationale gemeenschap.

Ook indien de daders van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 exclusief Islamieten uit Talibangebied waren hoort de reactie daarop internationaal strafrechtelijk te zijn en niet militair. Juist de strakke context van het internationaal strafrecht levert militairen 'rules of engagement' waar ze wat aan hebben als antwoord op internationaal terrorisme. Daarmee worden terroristen van de aarde gejaagd. Dat is het systeem. Zo is het internationaal geschreven en ongeschreven recht. Balkenende en Verhagen hebben geapplaudisseerd voor de moord op het hoofd van de bevriende Staat Irak. Alsof Balkenende en Verhagen zelf de keizers waren.

Het christen fascisme heeft postgevat op aarde. Amerikaanse exponenten van deze kwaadaardige beweging die ook aan de basis ligt van de inquisitie en het ouderwetse antisemitisme en homohaat, hebben de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 in touw gezet. Europese en Britse vertegenwoordigers met voorop Balkenende en Blair hebben zonder nader onderzoek de misleiding voor waar aangenomen en zijn voetstoots politiek zonder voorafgaande oorlogsverklaring akkoord gegaan met oorlog zonder vergunning van 'the Coalition of the Willing'. Steeds weer de waarheid van de feiten negerend. Binnen tien jaar is de wereld economie kapot en zijn overal in de buurlanden van Europa oorlogen of geweld. Het zijn steeds de christenen die wegkijken van de eigen schuld aan de ongeregeldheden.

Altijd weer beroepend op de veronderstelde hogere moraal, terwijl de christen door de Moslim tot tien heeft leren tellen. Christelijke kruistochten zijn op zichzelf niet moeilijk te herkennen. Feitelijk is elke politieke manifestatie van christendom een vorm van kruistocht. Het is in strijd met de geschriften voor gelovigen in het algemeen deel te nemen aan politiek. Daar hebben gelovigen geen tijd voor. Jodendom staat ook geen deelname van Joden aan politiek toe. Daarom dat elke land in de Diaspora wat Joden goed behandelt dit ten goede komt. Joden hebben geen staats of bestuursrechten rechten anders dan in burgerlijke hoedanigheid. Dat is de Joodse wet. Deze regels van het joodse geloof zijn doorgetrokken in het Nieuwe Testament. Er is geen twijfel over dat het Nieuwe Testament in elke vertaling dicteert dat christenen die aan politiek deelnemen de hoer en het beest ondersteunen. Zij zijn de hoeren. De beesten. Barbaren.

Het kindermisbruik onder toezicht van christelijke instellingen in Nederland sinds 1945 is onverminderd hoog. De Zondagswet is ook al zo opdringerig christelijk. De mens is heel wat ouder dan de christenheid. Ideologie gebaseerd op valse leerstellingen wat mensen vergiftigt en mannen met jurken het gevoel geeft dat zij het bepalen kunnen voor anderen. Het Vaticaan is niet eens aangesloten bij het Internationaal Strafhof en toch maakt het aanspraak op de titel Staat. Dan is de Paus ook nog eens zogenaamd religieus leider. In Iran is dat beter geregeld. In ieder geval democratischer.

De boosaardige christelijke kruistocht van Balkenende, Verhagen, Rouvoet & co moet leiden tot een wereldregering door de Amerikaanse militaire junta die ook schuld heeft aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. De Paus is dan geestelijk leider van de wereld. Een telg van de Rothschild bankiers is alsdan de gekroonde wereldlijke leider. Deze familie heeft ook Hitler betaald. Kroning zal plaatsvinden in Jeruzalem, waarschijnlijk in of rond de zogenaamde (in ieder geval niet Joodse) Derde Tempel, na sloop van de huidige (islamitische) Rotskoepel en Al-Aqsamoskee op de Tempelberg. Ook de Exodus is een vervulling van christelijke Eind Tijd profetieën. Daarom dat de Zionisten en Katholieken diepgaand samenwerkte. Als onderdeel van de eeuwen oude boosaardige christelijke kruistocht tegen de beschaving die terug gaat tot en met het Romeinse Rijk.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus