U bent hier: Home / Bram Moszkowicz is oorlogscrimineel

Bram Moszkowicz is oorlogscrimineel

by J.L. de Kreek — last modified 16-05-2013 09:25

De litanie van Bram Moszkowicz op iedereen omdat hij niet naar zijn pijpen gedanst is, past niet bij zijn stand. Één van de benadeelde partijen in het Wildersproces laat Goede Nieuws weten dat Bram Moszkowicz zijn afspraak met het publiek niet is nagekomen en dus alles aan zichzelf te danken heeft. Bram Moszkowicz heeft door het telefoonnummer op de arm van zijn vader aan het publiek beloofd nooit oorlogsmisdadigers te zullen bijstaan. Desondanks heeft Bram Moszkowicz in de rol van top-advocaat de oorlogsmisdadiger eerste klas bijgestaan.

Dat Geert Wilders oorlogsmisdadiger is kan Bram Moszkowicz weten want Bram Moszkowicz is ex-top-advocaat en gespecialiseerd in strafrecht. Bovendien is het rapport van de Commissie Davids algemeen bekend. Het telefoonnummer op de arm van zijn vader geeft Bram Moszkowicz een zekere standing, en de extra deskundigheid om als prominent jurist af te zien van rechtsbijstand aan Geert Wilders omdat hij daar als kind van shoahslachoffers niet toe in staat is. Dat Geert Wilders vrijspraak heeft gekregen houdt niet in dat Bram Moszkowicz zijn cliënt verdedigd heeft.

Het is Bram Moszkowicz misschien niet te verwijten dat hij oorlogscrimineel is. Hangt er een beetje af hoe diep dat telefoonnummer in het vlees van de arm van de vader gegraveerd is en of het echt nog pijn doet en of Bram Moszkowicz niet stiekem een laffe Zionist is. De oude man van Bram Moszkowicz heeft zijn telefoonnummer in de arm gemerkt gekregen in verband met de uitvoering van de Heilige Zionistische Zaak wat de doelstellingen zijn die door Ronny Naftaniel en overige Nazi's behartigt worden.

Het kan ook zijn dat het telefoonnummer op de arm van de vader van Bram Moszkowicz feitelijk het nummer in de arm van een Sonderkommando is, en dat hij daarom de oorlog overleefd heeft. Sonderkommando's zijn de strafste Nazi's. Dat zijn de Joden die zelf persoonlijk de executies uitvoeren op de Joodse medeburgers om na de oorlog te liegen dat zij slachtoffer zijn. De vader van Ronny Naftaniel is kennelijk ook zo'n persoon. Ook als Bram Moszkowicz voor alle cursussen was geslaagd en de boekhouding op orde had, was hij niet gespaard gebleven.

In de strafzaak die Bram Moszkowicz nu op zichzelf afroept is het in zijn voordeel dat hij thans reeds beroepsmatig en publiekelijk de maat genomen wordt, alsdan kan hij voor de strafrechter bepleiten als verdachte met proces ervaring dat hij inmiddels danig afgestraft is en niet ook nog vijftien jaar naar de cel moet. Geert Wilders begaat alle grote misdrijven die grote oorlogscriminelen plegen. De misdrijven van Wilders tegen de veiligheid van de Staat zijn niet van de lucht en Bram Moszkowicz heeft zijn cliënt gelegenheid gegeven.

Ook voor Bram Moszkowicz is het helder dat Geert Wilders oorlogsmisdadiger eerste klas is en zelfs deelneemt aan genocide in Irak op een wijze die alleen Nazistisch geïnspireerd zijn kan. Niet toevallig dat de groot vader van oud US-president Bush persoonlijk aan het bureau zat van Hitler als manager van het grote Joodse geld. Als er één advocaat is in Nederland die Geert Wilders niet kon en/of mòcht verdedigen is dat Bram Moszkowicz.

Elke debutant had vrijspraak voor Geert Wilders gekregen. Het Openbaar Ministerie wilde het. De adviezen van de deskundigen waren daarmee in overeenstemming. Een benadeelde partij wilde strafvervolging van feiten die niet behandeld zijn bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces waarvan het concept van versie 2.0 ter correctie door de verzoeker voorligt. Bram Moszkowicz maakt kennis met de sloffen van hij die van de rechtbank Amsterdam genegeerd moet worden in verband met holocaustontkenning en verondersteld antisemitisme.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus
Onkruid bij BUNA
Vergaat niet

Polemiek tegen kleinzieligheid en karaktermoord

In zijn tweede boek Onkruid maakt Bram Moszkowicz korte metten met heilige boontjes, bleekneuzige betweters, kwetterende papegaaien, over het paard getilde grootheden van klein formaat, maar spaart ook zichzelf niet.

Moszkowicz neemt het op tegen krachten die hem de mond willen snoeren. Ze verschuilen zich temidden van de stadsplantsoenen onder de stoeptegels, en soms zijn ze zelfs onvindbaar als anonieme bron. Moszkowicz maakt er korte metten mee. Hij doet dat strijdlustig en met oratorische kwaliteit: speels, trefzeker, fijnzinnig, vilein en noemt man en paard.

'In mijn eerste boek schreef ik al over onkruid: nooit eerder vond ik het nodig de halve waarheden en leugens die men in de media over mij debiteerde op andere wijze dan met het woord tegen te gaan. Niettegenstaande het feit dat ik als jonge advocaat al merkte dat dat gelijk stond aan onkruid wieden: je trekt wat uit en schraapt wat weg, een paar dagen later kun je weer opnieuw beginnen.'