U bent hier: Home / BREIN ronduit corrupt

BREIN ronduit corrupt

by J.L. de Kreek — last modified 19-09-2013 15:45
Opgeslagen onder:

Stichting BREIN en XS4ALL en Ziggo hebben weer eens de degens gekruist over het auteursrecht op Internet. De zaak gaat over de verplichte blokkade van The Pirate Bay. Hopen is dat die blokkade opgeheven wordt. Spijtig aan het geheel is dat de advocaten en juristen van XS4ALL en Ziggo bar slecht op de hoogte zijn van het auteursrecht op internet. Geen van hen heeft op deugdelijke wijze bepleit dat The Pirate Bay ronduit legaal is. Dat komt mede omdat de auteursrecht juristen in Nederland opgeleid zijn door professor mr. Dirk Visser die BREIN en de entertainmentindustrie als broodheer heeft.

De corrupte professor en het bedrog van Tim Kuik verzorgt dat juridisch Nederland steevast de plank misslaat als het om toepassing van het auteursrecht op Internet gaat. De vraag of het auteursrecht van toepassing is kwam vanzelfsprekend op toen het internet gangbaar werd. Inmiddels bijna twintig jaar geleden. Deze vraag werd beantwoord met een volmondig ja. Daarbij gold het adagium dat het auteursrecht techniek neutraal geformuleerd is dus van toepassing op elke auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging en openbaarmaking op internet.

Voor BREIN en de auteursrechtmonopolisten heeft die techniek neutrale toepassing van het auteursrecht op internet evenwel een andere uitkomst dan BREIN en Tim Kuijk en Dirk Visser en Joris van Manen propageren. Downloaden en uploaden voor privé gebruik is legaal want het verveelvoudigen voor eigen gebruik is altijd legaal geweest dus ook op internet want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Dat wat het verveelvoudigingsrecht op internet betreft. Dan het openbaarmakingsrecht. Daarvoor geldt dat dit bij gebruik van entertainmentbestanden van internet vrijwel uitsluitend leidt tot openbaarmaking in huiselijke sfeer.

Het bij BREIN bekende arrest Wasserij de Zon bepaalt sinds jaar en dag dat openbaarmakingen in huiselijke sfeer legaal zijn. Omdat het auteursrecht techniek neutraal geformuleerd is geldt dat onverminderd op Internet. Bovendien bepaalt de EU auteursrechten richtlijn dat er pas sprake is van openbaarmaking in de zin van het auteursrecht wanneer het publiek onbepaald is. Thuis publiek is altijd bepaald dus is het volgens de EU auteursrecht richtlijn geen auteursrecht relevante openbaarmaking. De Wereld Draait door moet auteursrechten betalen wanneer het YouTube filmpjes laat zien. Wie via Internet thuis kijkt doet dat vrij van auteursrechten verplichtingen.

Al met al zijn de businessmodellen van The Pirate Bay en Spotify niet wezenlijk verschillend. Ook TPB committeert zich aan betalingsverplichtingen indien verveelvoudigen en openbaarmakingen buiten de standaard vrijstellingen van het auteursrecht vallen. Dan is er nog de kwestie van het distributierecht waar BREIN zich in verband met internet op beroept. Ook dat is niet toepassing want via internet worden geen fysieke exemplaren van auteursrechtelijk beschermde werken in eigendom overgedragen. Dat is inmiddels bepaald in het arrest van het Hof van Justitie tussen Peek en Le Corbusier. Tim Kuik weet dat allemaal en toch wil hij met zijn verzinsels over het auteursrecht de alles bepalen auteursrechtagent zijn.

Bovenstaande leidt er overigens niet toe dat auteursrechthebbende rechteloos zijn als het om internet gaat. Ze horen zich alleen op de juiste rechten beroepen om in het gelijk gesteld te kunnen worden. Voor wat betreft Internet zijn de persoonlijkheidsrechten belangrijk, bijvoorbeeld het recht van eerste openbaarmaking. Ook technische beveiliging van te beschermenen werken is relevant. Verbreken van de technische beveiliging is een onrechtmatige daad. Zijn bestanden eenmaal door verbreking van de technische zegel op internet geplaatst dan is het werk vrij voor de prive internetgebruiker. Auteursrecht is niet moeilijk. Het auteursrecht is bedacht om cultuur te verspreiden. Niet om artiesten vet te mesten en Tim Kuik & co te spekken. Tot slot staat de EU auteursrechtrichtlijn niet toe dat consumenten van entertainmentbestanden beperkt worden in de uitoefening van hun standaard auteursrechtelijke vrijheden zoals kopieën voor privé gebruik en vertoningen in huiselijke sfeer.

Instant update: er is overigens aangifte gedaan tegen BREIN en Tim Kuik wegens bedrog. Verdere behandeling laat op zich wachten omdat een dag niet meer dan 24 uur heeft en het terrorisme in de Nederlandse politiek ook bestreden worden moet.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus