U bent hier: Home / BREIN verscheuren

BREIN verscheuren

by J.L. de Kreek — last modified 30-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Advocaat-generaal Van Peursem adviseert de Hoge Raad vrijdag 29 mei 2015 om de zaak tussen Stichting BREIN en internetproviders Ziggo en XS4ALL te schorsen en vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. De eerste vraag die de advocaat-generaal aan het Hof van Justitie van de EU zou willen stellen is of Te Pirate Bay zelf illegale content “meedeelt aan het publiek” volgens de Auteursrechtrichtlijn (art. 3). Het antwoord daarop is volmondig: NEIN!

The Pirate Bay doet met het fileshare systeem geen mededelingen aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn. Ook bestanden die illegaal gedeeld worden, zoals bijvoorbeeld kinderporno, zijn géén mededelingen aan het publiek. Alle openbaringen van entertainmentbestanden via TBP vinden vrijwel altijd plaats in huiselijke sfeer. Het aloude arrest Wasserij de Zon is hierop ouderwets van toepassing. De auteurswet is techniek onafhankelijk geformuleerd. Begrippen als 'openbaar maken' en 'verveelvoudigen' moeten in de ouderwetse natuurlijke betekenis begrepen worden.

Via TBP wordt op geen enkele manier kennisgenomen van de inhoud van entertainmentbestanden. Er is niks te horen, niks te zien, niks te voelen. Geen enkele waarneming van de inhoud. Wel beschouwd weet niemand of bestanden die via TBP gedeeld worden daadwerkelijk de inhoud hebben die voldoen aan de verwachting van de titel of bestandsnaam. Bekendheid daarmee is eerst nádat de gebruiker voor zichzelf kopierend aan zichzelf openbaar maakt. Dus het publiek is bepaald. Tot één of enkele gebruikers in de huiselijke sfeer.

Een concert, al is het in het Geldrom, is ook geen openbaarmaking aan het publiek want het publiek is bepaald tot het aantal verkochte kaartjes. Opnemen via een Iphone van een concert is behoudens tegenbewijs een kopie voor eigen gebruik. Streamen via internet met een Iphone van een concert is in ieder geval de wil tot een hernieuwde openbaarmaking naar onbepaald publiek. Via TBP worden bestanden verveelvoudigd. Dat is in auteursrechtelijke zin. De vraag is of de verveelvoudigen via TPB auteursrechtelijk relevant zijn in de zin dat makers daarop een vordering baseren kunnen.

Bij TPB zal het antwoord daarop in de regel née zijn. Het is auteursrechtelijk niet opportuun TPB te sluiten omdat er auteursrechtelijk relevant bestanden worden gedeeld in die zin dat makers zich daartegen bevoegd verzetten kunnen. Wie de gebruikersvoorwaarden van TBP erop naleest ziet dat gebruikers onbevoegd zijn via TBP voor derden te verveelvoudigen. Alle verveelvoudigingen bij TPB moeten voor privé gebruik zijn. Wie dat anders wil maakt daarvoor aanvullende afspraken met TPB waarbij verschuldigde auteursrechtelijke verveelvoudigingsrechten worden afgerekend.

Het verschil tussen TPB en bijvoorbeeld Spotify waardoor Spotiy wél apart toestemming moet vragen is dat medewerkers van Spotify zelf voor derden, de klanten, uploaden. Daarvan is bij TPB geen sprake. Er is geen enkel bewijs geleverd dat TPB zelf zonder extra toestemming zoals de auteurswet verlangt voor derden verveelvoudigt. TPB bedient de vrije meningsuiting van gebruikers en bevordert de verspreiding van cultuur. De techniek van TPB, inclusief het on-line houden van de servers en exploiteren van de traffic, is géén inbreuk op enig auteursrecht. Als TPB niet mag mogen pen en papier ook niet.

De traffic op de servers van TPB heeft TBP te danken aan de toegevoegde waarde van TBP. Zonder het werk en de diensten van TBP had TPB de traffic niet. Profiteren van deze trafiic is voor BREIN volledig legaal want het is de oogst van het eigen bevoegde werk. Het werk en de diensten van TBP zijn niet in strijd met het auteursrecht dus er is geen enkele grond bij TBP of derden een vordering te basseren op verondersteld auteursrechtschenbicngen bij TBP. In géén van de zaken tegen TBP is concreet bewijs geleverd van auteursrechtenschending door TBP. De inbreuken worden gesteld door BREIN die zich laat ondersteunen door de professor die de rechters onderwijst.

Auteursrechtelijk is het relevant TBP online te houden omdat TBP om te beginnen het algemeen belang van het auteursrecht dient, te weten: verspreiding van cultuur en faciliteren van vrije meningsuiting. Vrije meningsuiting en auteursrecht gaan naadloos in elkaar over omdat zonder de vrije meningsuiting de maker beperkt is in de creatie wat de verspreiding van cultuur blokkeert. Het auteursrecht is niet het recht van makers om de distributie van entertainmentbestanden te monopoliseren. Daarover gaat het bij BREIN.

BREIN verdedigt helemaal geen auteursrechten. BREIN verdedigt oneigenlijk de markt van distributie van auteursrechtelijk beschermde werken tegen de eerlijke concurrenten van de leden van BREIN. TPB is van groot belang voor makers en artiesten die niet zijn ingehuurd of gekocht door de leden van BREIN. Iedere singer songwriter die onbekend vanaf drie hoog achter met een internet abonnement van Ziggo of Xs4all het grote publiek wil bereiken om te concurreren met de Roling Stones is afhankelijk van TPB. Het is precies deze concurrentie die BREIN tegengaat met de machinaties en het bedriegen van de magistratuur.

Professor mr. Dirk Visser is daarin een belangrijke hoofdrolspeler die de handboeken vervuilt met verzinsels over het auteursrecht in digitaal tijdperk. Professor Dirk Visser persoonlijk heeft auteursrechtonderwijs aangevuld met zijn nonsens over het auteursrecht in de virtuele wereld. Er moet gekeken worden naar de natuurlijke betekenis van de begrippen “openbaar maken” en “verveelvoudigen”. De Nederlandse Auteurswet is volledig geharmoniseerd. Een openbaarmaking is pas een mededeling aan het publiek als het publiek onbepaald is.

Hij die openbaar maakt na delen van een bestand via TBP is in vrijwel alle gevallen de prive persoon die op zijn of haar persoonlijke IPad, Laptop of Computer de audioplayer opstart én op play drukt om het desbetreffende bestand in de huiselijke sfeer af te spelen. Dat zijn allemaal algemene auteursrechtelijk bevoegde handelingen van consumenten van entertainment bestanden. De algemene beperkingen op exploitatie van auteursrechten zijn in het digitaal tijdperk onveranderd gebleven. De auteursrechtrichtlijn verplicht overheden om gebruikmaking van deze rechten van alle burgers te bevorderen of althans niet te beperken. De dynamische kenniseconomie en voortgaande uitleg van het auteursrecht in digitaal tijdperk gaan naadloos in elkaar over en sluit naadloos aan op de vrije markt economie die Europa is.

Het zijn monopolie beluste uitgevers die de eerlijke concurrentie van het internet niet blieven en middels propaganda en het inhoeren van professors de magistraten zo ver krijgen dat zij misslag na misslag maken totdat het auteursrecht is verbogen tot middel voor deze auteursrechtpiraten om internet te monopoliseren en iedereen van hen afhankelijk te maken. Vergaande beperkingen van fundamentele rechten van makers zoals BREIN consequent doorgevoerd wil hebben zijn volledig in strijd met de Auteurswet, de Auteursrechtrichtlijn, het EVRM en de vrije markt, en mag door geen enkel Hof van Justitie gedoogd worden!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus