U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg beschadigt Rechtspraak

Bureau Jeugdzorg beschadigt Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 05-08-2013 13:10
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalistiek van Goede Nieuws heeft opgeleverd dat Bureau Jeugdzorg het vertrouwen in de Nederlandse Rechtspraak ernstig beschadigt door goed samen te werken met rechtbanken en ketenpartner te zijn van de Raad voor de Rechtspraak. 23 juli 2013 diende het kort geding van Bureau Jeugdzorg tegen Goede Nieuws in verband met verondersteld smaad en laster. Goede Nieuws heeft daaraan vooraf eerst de rechtbank gewraakt omdat het goed blijkt samen te werken met Bureau Jeugdzorg en Goede Nieuws niet was toegelaten tot congressen van Bureau Jeugdzorg en de rechtbank en ketenpartners. Ook andere wrakingsgronden zijn aangevoerd die onafhankelijk van elkaar en in samenhang leiden tot het redelijke oordeel dat de rechtspraak in Nederland in staat van onmacht geplaatst is het werk goed te doen.

Naar oordeel van de wrakingskamer, waar drie senior rechters van de Rechtbank aan deelnamen, zijn aan de wraking ten grondslag liggende argumenten brede klachten over de rechtspraak en het functioneren van de Rotterdamse rechtbank als geheel, die vervolgens zijn gezet in de sleutel van een tegen een bepaalde rechter gericht wrakingsverzoek. De wrakingskamer kwalificeert dit als onjuist gebruik van het wrakingsrecht en miskent dat de feiten en omstandigheden de eigen schuld van de rechtbank en Bureau Jeugdzorg zijn. Het wrakingsverzoek is hier na te lezen. Daaruit blijkt dat ook gevraagd is om toepassing van artikel 162 Sv ten aanzien van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Voorts is duidelijk dat in aanwezigheid van Bureau Jeugdzorg en medewerkers iedereen gewezen is op de eisen die de wet stelt aan onderzoek door Bureau Jeugdzorg en het opzettelijke gebrek aan waarheidsvinding door deze organisatie.

De misleidende handelsnaam van Bureau Jeugdzorg is aan de orde gekomen, de organisatie levert geen zorg. Het terrorisme in de Nederlandse politiek doet de rest. Bureau Jeugdzorg houdt nu reeds meer dan een jaar meisje A. te R. gegijzeld. Op valse gronden bij ouders weggehaald. Ouders krijgen niks klaargespeeld bij de kinderrechter. Kennelijk omdat het goed samenwerkt met Bureau Jeugdzorg. Ook de algemene geshockeerde rechtstaat door de politiek van André Rouvoet draagt er aan bij dat rechters het werk niet goed doen kunnen. Er is niet over te beginnen bij rechters. Ze schieten acuut in een diep kramp en raken in staat van pathologische ontkenning. Dat is door het hele land. Grote problemen in verband met problemen waarover de magistratuur niet spreken kan. ECLI:NL:RBROT:2013:5656 is de code van de beschikking van de rechtbank in de wrakingszaak.

Het kort geding is na de beslissing van de wrakingskamer voortgezet. Daarbij is de rechter meer bewijs geleverd van de noodzaak tot toepassing van artikel 162 Sv. De plicht van iedere ambtenaar die kennis krijgt van ambtsmisdrijven of misdrijven waarbij de wet misbruikt wordt door zij die voor naleving zorg moeten dragen. Voor ouders is het moeilijk tot onmogelijk een normaal leven te leiden wanneer Bureau Jeugdzorg zich met kind of gezin bemoeit. Werkwijze van Bureau Jeugdzorg is bedacht door veronderstelde deskundigen en protocollenmakers. Wetgever en bestuurders hebben ervoor gekozen een civiele organisatie op te richten wat ouderwets illegaal kinderen rooft van ouders. Leidinggevenden en andere opportunisten profiteren. Het werk van Bureau Jeugdzorg hoort samen gezien te worden met de klachten die er zijn over oud secretaris-generaal van justitie Joris Demmink en zijn veronderstelde kindersekstoerisme.

Over de hele linie van bestrijding van kindermishandeling -handel -misbruik zijn particuliere organisaties geplaatst tussen opsporing en aangevers en daders en vervolging. Het hele beleid op dat terrein is opzichtig ondeugdelijk. Het speelt kindermisbruik in de kaart en houdt syndicaten van ambtenaren in stand die minderjarigen rauw en ongeremd misbruiken. Beeldmateriaal wordt gemaakt in de instellingen van Bureau Jeugdzorg. Zonder geluid. Live aanrandingen worden gefilmd met bewakingscamera. Niemand van het personeel doet wat. Het zijn de getuigenissen van minderjarigen die het ondergaan hebben. Wat de klanten van Bureau Jeugdzorg vertellen over hun ervaringen met Bureau Jeugdzorg komt niet overeen met het beeld wat Bureau Jeugdzorg van de organisatie hooghouden wil.

Niet te begrijpen is waarom Bureau Jeugdzorg 'überhaupt' bestaat. Het bedient zich van methoden en technieken die traditioneel tot het domeinen van politie en justitie behoren. Waarom de dwang en drang? Waarom het escaleren en forceren van Bureau Jeugdzorg? Waarom het verhullende taalgebruik? Waarom de monopolie? Waarom is Bureau Jeugdzorg meer deskundig dan de gemiddelde ouder? Waarom wordt Bureau jeugdzorg de gelegenheid gegeven kinderen meer te mishandelen dan gemiddeld bij ouders thuis, zonder dat minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg vandaan gehaald worden kunnen? Logische antwoord op deze vragen is omdat bestuurders genieten van de corruptie. Het is helemaal niet ondenkbaar dat een pedofiele grondhouding van oud SG Joris Demmink aan de basis ligt van het grootschalige kindermisbruik door medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Het eerlijke verhaal over de William Schrikker Groep is dat het 'loverboys' en jonge prostituees kweekt.

Gezien het afgewezen wrakingsverzoek waarin genoeg materiaal zat om Bureau Jeugdzorg eeuwig juridisch koud te stellen, kan de Rechtbank zich het niet veroorloven Bureau Jeugdzorg nog langer gelijk te geven. Begin oktober staat behandeling van de zware strafklacht tegen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in de agenda. Strafvervolging van Bureau Jeugdzorg is onvermijdelijk. Des te langer het duurt des te zwaarder de straffen en des te breder de kring aan deelnemers. Gezien zijn oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen moet André Rouvoet die als minister ook verantwoordelijk was voor jeugd en gezin zich afvragen of zijn Christenheid niet te veel is doorgeslagen naar opzettelijke vervullingen eind tijd profetieën.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus