U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg dagvaardt Goede Nieuws

Bureau Jeugdzorg dagvaardt Goede Nieuws

by J.L. de Kreek — last modified 12-07-2013 07:10
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws is donderdag 11 juli 2013 gedagvaard door Bureau Jeugdzorg omdat het onrechtmatig negatieve uitlatingen zou doen over een vrouwelijke met naam en toenaam genoemde gezinsvoogd. Wie Goede Nieuws doorzoekt ziet vanzelf dat daarvan geen sprake is. Er is in algemene termen nieuwswaardige feiten gebracht over een gezinsvoogd die niet te pruimen is en Bureau Jeugdzorg relateert dit aan [Naam gezinsvoogd] en wil dan dat Goede Nieuws verboden wordt in algemene termen over het grensoverschreidende gedrag van Bureau Jeugdzorg te schrijven. Goede Nieuws is een serieuze nieuws site. Met scherpe journalistiek en oog voor de feiten.

Het is algemeen bekend dat de Bureaus Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen. Toch erkennen, blijkens de dagvaarding, alle medewerkers van Bureau Jeugdzorg inclusief de advocaat Altintas-Gümüs dat Meisje A. te R. uit huis geplaatst is. Het is bizar zoals Bureaus Jeugdzorg altijd hameren op de zweetvoeten van anderen en nooit op het grootschalige seksueelmisbruik van minderjarigen onder de hoede van Bureaus Jeugdzorg. Het rapport van de Commissie Samson levert stuitende feiten. Bureaus Jeugdzorg blijken de grootste seksheelmisbruikers van minderjarigen in Nederland. Gegarandeerd worden minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg 2,5 keer meer misbruikt dan gemiddeld bij ouders thuis. Kinderen die thuis misbruikt worden zijn onder de hoede van Bureau Jeugdzorg extra de klos.

De Casemanager van LoketBJZ maakt het met meisje A. te R. nu meer dan een jaar van dichtbij mee. Feiten die alleen in nachtmerries en bananenrepublieken, of erger dictaturen voorkomen. Kinderen worden met gesloten deuren uit huis geplaatst. Niemand mag weten wat er achter de deuren in de rechtszaal van de kinderrechter afspeelt. Ook betrokkenen uit de directe familie kring van ouders en kind worden niet toegelaten. Het excuus is het belang of de privacy van de minderjarige terwijl betrokkenen veelal persoonlijk met de minderjarige zijn en het zelfs de luier verschoont heeft. Het zijn smoesjes om het kritische oog van het kwaliteitsloze werk van de Bureaus Jeugdzorg af te houden. Als corruptie een merk bezit is het de tekens Bureau Jeugdzorg.

In het algemeen is de maat vol met Bureau Jeugdzorg. Of het nu in noord, zuid, west of oost gevestigd is. Alle leden van Jeugdzorg Nederland. Ze worden gezien als een organisatie professionele kindermisbruikers. Het krijgt geld voor elke UHP die het realiseert. Om de UHP voor elkaar te krijgen doet het niet aan waarheidsvinding en beschikt het over onrechtmatige middelen van hogere ambtenaren in het ministerie van veiligheid en justitie aangereikt. Van die onrechtmatige middelen wordt gretig misbruik gemaakt -geprofiteerd- omdat de perverse financiële prikkel die in de Wet op de Jeugdzorg gebakken zit daartoe uitnodigt.

Medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg zijn erop gewezen dat zij beschikken over justitiële middelen in het civielrechtelijke kader en dat artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg eist dat er voorafgaande aan een UHP aan waarheidsvinding gedaan wordt. Nu moet de strafrechter het onderzoek te leiden en zullen mensen tot de conclusie komen dat de Bureaus Jeugdzorg mogelijk een club pedofielen zijn die worden of zijn aangestuurd door de prominente VVD'er Joris Demmink die nu al heel lang gezien wordt als iemand die persoonlijk zedendelicten met minderjarigen pleegt. Gezien het misbruik wat gemaakt wordt van meisje A. te R en wat er in het Rapport van de Commissie Samson staat geschreven aan misbruik en wat ervaringsdeskundigen vertellen over gedwongen oralebevredigingen die zij moesten leveren en vergaande beschadigingen van de inwendige geslachtorganen van meisjes alsof ze iets gigantisch te verwerken gekregen hebben in verhouding tot het fysiek, is de vraag hoe ver Bureau Jeugdzorg het laat komen?

Over het verblijf in detentiecentra voor volwassenen worden niet van die gruwelijke geschiedenissen geschreven als over de instellingen in beheer van Bureau Jeugdzorg. Niemand mag zich negatief uitlaten over Bureau Jeugdzorg zo blijkt uit de dagvaarding die Goede Nieuws op de mat heeft gekregen. Dat belooft wat in verband met de kwaliteit van de overige journalistiek in Nederkland. Niemand mag zich negatief uitlaten van Bureau Jeugdzog, kennelijk zelfs de journalistiek niet. Bureau Jeugdzorg is overheid of althans semi-overheid. Dus niemand mag negatief zijn over de semi-overheid want dat tast de reputatie aan van de semi-overheid aldus de dagvaarding vandaag van Bureau Jeugdzorg aan het adres van Goede Nieuws.

Er liggen zware strafklachten tegen Bureau Jeugdzorg bij het Gerechtshof te wachten op behandeling. Zaak is inmiddels twee keer van zitting gehaald. Eerst omdat het een zware zaak is. Een tweede keer omdat de voorzitter de zware zaak met vaste raadsheren behandelen wil en er voor de eerder geplande zitting alleen plaatsvervangende raadsheren beschikbaar waren. Potentieel nemen ook kinderrechters deel aan de criminele organisatie van Bureau Jeugdzorg dus het ligt allemaal zeer gevoelig. Veel mensen die gezichtsverlies lijden zullen. Vooral personen als Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en van deslimmeoverheid.nl, die nu prominent als kinderbeschermer te boek staan blijken leiding te geven aan bedrijfsmatige kinderhandel, misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus