U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg ende Turken

Bureau Jeugdzorg ende Turken

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2013 19:05
Opgeslagen onder:

Oproep aan alle Turken en andere ouders: ga niet demonstreren tegen Bureau Jeugdzorg. Heeft geen zin. Blijf thuis. Bureau Jeugdzorg is een complot tegen jeugdigen en de ouders. U wordt in de val gelokt. Nederland wordt geplaagd door een criminele organisatie wat ook gelegenheid geeft aan terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven. Misbruik makend van macht gelegenheid en/of middelen door de wet geschonken worden kinderen op grote schaal onrechtmatig uit huis geplaatst. Anders dan ouders in alle boosheid, verdriet en emoties door het onrecht denken zullen kunnen kinderrechters daar niks tot weinig aan doen. Ook al doen zij de best, zij zijn in voortgaande staat van onmacht geplaatst goed na te denken. Het advies aan alle Turken is: blijf thuis, zet alles schriftelijk op een rij. Data en wat er bebeurt is. Maak een dossier.

Zoek de officiele documenten daarbij. Digitaliseer het dossier en meld per e-mail bij loketBJZ dat er een dossier is waar strafrechtelijk naar gekeken hoort te worden. Maatregelen van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn justitiele maatregelen met gesloten deuren in het privaatrechtelijke kader. Zo ging dat vroeger tijdens de bezetting. Alles kan zich afspelen achter de deuren in het jeugdrecht. Niemand krijgt zicht op de werkelijke gang van zaken. Niemand laat het licht schijnen op de misstanden die daar afspelen zogenaamd in het belang van jeugdigen. Oud secretaris-generaal Joris Demmink, die door Micha Kat & co beschuldigd wordt van kindersextoerisme èn oud-politicus, en niet toevallig christen, Andre Rouvoet spelen daarin bedenkelijke hoofdrollen in ieder geval omdat zij als deskundigen artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg gedogen.

Het schandaal in verband met Bureau Jeugdzorg kent geen grenzen. Nederlandse rechters bellen persoonlijk met collega's in Duitsland om de deportatie naar Nederland van in Duitsland wonende kinderen te organiseren. Erik Gerrits, de clown van Bureau Jeugdzorg Amsterdam, heeft het over het zoet en het zuur in de jeugdzorg kennelijk onbewust van de associaties die zijn teksten wekken. Ook blogt Erik Gerritsen in zijn blogs op internet regelmatig over escaleren en schrijven medewerkers van BJZ zelf in dossiers dat zij en hun ketenpartners buiten aanwezigheid van ouders besloten hebben gezinnen in een bepaalde omstandigheid te forceren. Niet de minste zijn daarvan slachtoffer. Voor Bureau Jeugdzorg is de grap van Internet dat daarop achterlijk veel kennis en wetenschap te vinden is waarmee het gehuichel en gelieg de nek omgedraaid worden kan.

De Turken hebben gelijk wat betreft het plaatsen van Turkse/Islamitische kinderen bij lesbisch. Daar hebben jeugdigen geen belang bij. Èn ouders kwijt èn daar niks tegen kunnen doen èn dan ook nog bij lesbisch is zieke mishandeling van mensen die respect verdienen ook al geloven zij dat lesbisch tegen de wil van G-d is. Veelal worden kinderen illegaal bij ouders weggehaald. Dat is inmiddels ruimschoots vast komen te staan. Draaiboeken voor escalatie zoals Erik Gerrits persoonlijk liever niet moet willen liggen thans reeds enige tijd klaar en zijn uitgebreid ter tafel gekomen bij de zedenpolitie en de marcheschassee. Er zijn een aantal mensen die het niet begrepen hebben in Nederland. Dat zijn onder andere Andre Rouvoet, Joris Demmink, de medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming, Lodewijk Asscher en natuurlijk Jantje Vlug.

Nu met de Turken heeft vice-premier Lodewijk Asscher het over de Nederlandse normen en waarden. Daarbij vergeet hij te vertellen dat zijn grootvader gecamofleerd als voorzittter van de Joodsch Raad de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens het deporteren van Joden. Lodewijk Asscher is van het soort wat Joden verraadt en zelf hooghartig doet alsof het Jood is, wegkijkend van het feit dat de Zionisten al in 1850 de wereld bedreigde met terrorisme om alle Joden te doen laten creperen in de nakende Hell van Meggido. Lodwijk Asscher is zwanger van Nazisme. Vrije meningsuiting in verband met deze feiten wordt vervolgd omdat dit volgens de terroristen belediging van Joden is terwijl de Turken weten dat Zionisten terroristen zijn en Lodewijk Asscher gelegenheid geeft aan genocide op Islamieten in Irak. Dat verklaart ook logisch zijn bijdrage aan de vuige razzia op de leukste Aya Sophia Moskee van de wereld.

Achter de schermen wordt knalhard gewerkt aan de strafrechtelijke optie in verband met bureau jeugdzorg. Genoeg dossiers die daartoe aanleiding geven. Ook het rapport van de Commissie Samson zet daartoe aan. Vreemd dat dit Andre Rouvoet niet is opgevallen die geacht wordt de oplossing te leveren voor het grootschalige en structurele kinderminsurik in de instellingen van de jeugdzorg van 1945 tot en met nu. Dagelijks worden duizenden kinderen misbruikt door de leden van jeugdzorg nederland, om de eigen boterham te beleggen. Om grote kantooren te bouwen en prominent arrogant te doen in de media veinsend alsof het de belangen van jeugdigen dient. Bij bureau jeugdzorg en de raad voor de kindersvhermingen is het belang van de minderjarige niet de eerste overweging anders had het zelf vrijwillig giftigere teksten gepubliseerd dan onderhavige.

Bij Goede Nieuws staat het recht van het publiek op de waarheid voorop. Erik Gerritsen en zijn collega's doen het werk werk fout. Welhaast alles doen ze verkeerd. Bovendien lijken fouten willens en wetens te worden begaan omdat artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg niet bijzonder moeilijk is om te begrijpen en/of het is relatief makkelijk feiten aan die bepaling te relateren. Omdat BJZ en de Raad in strijd met de dwingend redechtelijke last die artikel 2J WJZ hen oplegt de mening zijn toegedaan dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen en @FemkeHalsema van @Decorrespondent nog niet briezend in de pen geklommen in verband met het schandaal is natuurlijk te schandalig voor woorden. Turken: het advies is blijf thuis. Organiseer middels internet. Trek dossier in het strafrechtelijke kader. Vraag loketBJZ ondersteuning te leveren.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus