U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg gedwongen behandelen

Bureau Jeugdzorg gedwongen behandelen

by J.L. de Kreek — last modified 01-09-2013 09:50
Opgeslagen onder:

Het ziet er naar uit dat de Bureaus Jeugdzorg en bestuurders en overige medewerkers gedwongen behandeld zullen worden. Minderjarigen worden in het algemeen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg tot vier keer meer getraumatiseerd dan bij ouders thuis. Dat is staande praktijk bij Bureau Jeugdzorg in ieder geval sinds 1945. Dit is bewezen met het gewichtige rapport van de Commissie Samson.

Ervaringsdeskundigen, juristen en advocaten rapporteren stuitend grens overschrijdend gedrag door medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Dreigen. Manipuleren. Dwang. Drang. Als er geen problemen zijn worden deze gemaakt door Bureau Jeugdzorg. Elke bemoeienis van Bureau Jeugdzorg met een minderjarige is gericht op plaatsing van het kind voor de duur van de minderjarigheid onder de hoede van derden. Daarmee wordt goud geld verdiend. De bedrijfjes voor opvang van kinderen van Bureau Jeugdzorg schieten uit de grond.

De bestuursleden van de kinderbescherming houden zich ziende blind en horende doof voor de klachten over hun praktijken. Bureau Jeugdzorg zijn ambtenaren. Het is de corrupte overheid in het civielrechtelijke kader. Het is geen leverancier van zorg. Het is de Staat die ten titel van kinderbescherming databases met informatie aanlegt over ouders en kind om hen voor het leven generatie op generatie te conditioneren en afhankelijk te maken van Bureau Jeugdzorg. Dat noemt Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam de slimme overheid.

Bestuurders en gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg zijn mensen met kennelijk pedofiele preoccupatie of pathologische gerichtheid op (belangen van) minderjarigen of andere aandoening aan het geestelijke vermogen waardoor zij in vereniging het misdrijf plegen met het langste artikel in het wetboek van strafrecht: mensenhandel. Wanneer Bureau Jeugdzorg een kind in de greep heeft wordt het misbruikt, mishandelt en/of verwaarloost.

Het kind wordt gekleineerd. Onder het niveau op school geplaatst. Vervreemd van ouders, en rijp gemaakt voor reclassering (ook van Bureau Jeugdzorg) of erger. Gedwongen geplaatste jeugdigen die er gevoelig voor zijn vallen onder de hoede van de kinderbescherming in de handen van loverboys die rond de instellingen van de Willem Schrikker Groep de verse vruchten plukken. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn de 'boots on the ground' van een criminele organisatie van ambtenaren in het ministerie van veiligheid en justitie en de civiele kinderbescherming.

Ouders worden in zwarte SUV's ontvoerd en gedwongen bepaalde advocaten te kiezen die vrienden zijn met de juridische dienst van Bureau Jeugdzorg. Rechtbanken werken goed samen met Bureau Jeugdzorg. Kinderrechters met bijzondere kennis omdat zij ook als beslisser oordelen in een Bureau Jeugdzorg misbruiken het ambt van rechter om minderjarigen met spoed en zonder tegenspraak onder de hoede van Bureau Jeugdzorg te plaatsen. Ouders die protesteren worden in elkaar geslagen of anderszins benadeeld door medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Medewerkers en zeer zeker de bestuurders van Bureau Jeugdzorg verdienen hun geld over de rug van minderjarigen en ouders, die door Bureau Jeugdzorg stelselmatig in de hoek gedrukt worden. Het is allerminst onwaarschijnlijk en zeer wel goed mogelijk dat medewerkers van Bureau Jeugdzorg om de politiek meer geld te kunnen vragen bijdragen of althans gelegenheid geven aan de dood van minderjarigen. Met man en macht wordt gewerkt aan een massieve strafexpeditie tegen de organisaties en medewerkers in de kinderbescherming.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus