U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg grootste kindermisbruiker

Bureau Jeugdzorg grootste kindermisbruiker

by J.L. de Kreek — last modified 30-07-2013 13:50

Het duurt minimaal nog twee en half tot drie maanden voordat het Gerechtshof beslist tot strafvervolging van Bureau Jeugdzorg en medewerkers in verband met bedrijfsmatige kinderhandel en deelname aan een criminele organisatie. Deze organisatie is internationaal, ondersteunt internationaal westers terrorisme en wil maatschappelijke verandering ook in Nederland. Per wijk komen er twee of meer medewerkers van Bureau Jeugdzorg die alle gezinnen ten titel van kinderbescherming uit rechercheren en bevindingen melden bij de Raad voor de Kinderbescherming als ware zij criminele informanten. Het ophalen van de kinderen zal voelen als een ouderwetse razzia.

De Deltamethode wordt dit genoemd. Opgesteld door een consortium van particuliere professionals die of het vak niet verstaan of criminele opzet bezitten. Het laatste is meest waarschijnlijk want het opzettelijk schenden van kinderrechten kan niet samengaan met jeugdbescherming. Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg maakt zich er steevast druk om vertrouwenspersonen die het beroepsgeheim niet doorbreken om kindermishandeling te melden bij de grootste kindermishandelaar van Nederland: Bureau Jeugdzorg. Dat Bureau Jeugdzorg de grootste kindermishandelaar van Nederland is blijkt uit het rapport van de Commissie Samson waarin het onweerlegbare feit bewezen is dat kindermisbruik binnen de organisatie van Bureau Jeugdzorg sinds 1945 onverminderd hoog is. Minimaal worden kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg 2,5 keer meer mishandeld dan bij gemiddelde gezinnen thuis.

Kinderen die thuis een blauwe plek oplopen, krijgen bij Bureau Jeugdzorg twee en half blauwe plekken. Bestuurder Erik Gerritsen van de Slimme Overheid handhaaft in verband daarmee zijn beleid en de kennelijke zwijgafspraak die er binnen zijn organisatie is. Deze zwijgafspraak is overigens wettelijk vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Jeugdzorg. De meest kindonvriendelijke wetsbepaling die er in verband met kinderbescherming ingevoerd worden kan. Dat artikel bepaalt samengevat dat kindermishandeling binnen de organisatie van Erik Gerritsen binnen de organisatie gemeld worden moet. Doofpotbepaling is dat. Bizar dat Erik Gerritsen zich niet druk maakt om die perverse prikkel die kennelijk gewild is door André Rouvoet en Joris Demmink. Alleen een criminele dispositie van bepalende gezagdragende ambtenaren kan deze wetsbepaling logisch verklaren. De link met André Rouvoet en zijn eeuwige kruistocht tegen de beschaving is makkelijk gelegd. Bovendien zijn Christenen altijd grote kindermisbruikers geweest.

De toekomst voor de medewerkers van Bureau Jeugdzorg, vooral dat van het bestuur, wordt met de dag somberder omdat zij volharden in de misdrijven en meer dan een jaar de tijd gehad hebben zichzelf te corrigeren. Dat doen ze niet. Ze handhaven onverminderd eigen doelstellingen en beleid en strategie. Dat is vragen om problemen. Het is gegeven dat wanneer Bureau Jeugdzorg doorzet er vroeg of laat bloed aan de paal zijn zal. Kinderen wegnemen van ouders zonder aan waarheidsvinding te doen en alles met gesloten deuren laten plaatsvinden ten overstaan van de marginaal toetsende kinderrechter is een misdrijf waarmee Bureau Jeugdzorg en medewerkers voor zichzelf de grootst mogelijke juridische calamiteiten op de hals halen. Dat geldt speciaal voor Erik Gerritsen die best zijn twitteraccount verwijderen kan om zijn strafvervolging niet in de kaart te spelen. Erik Gerritsen is het soort academicus wat de eigen hersenspinsels serieus neemt en denkt dat wat hij zegt kwaliteit heeft omdat het een proefschrift geschreven heeft.

Waarom twittert iemand die in de frontlinie van de kinderbescherming werkt foto's van meisjes in het kantoor van Bureau Jeugdzorg in korte bloemetjes jurken op transparante stoelen? Waarom heeft Bureau Jeugdzog transparante stoelen op kantoor? Waarom loopt het vrouwelijk personeel van Bureau Jeugdzorg op rode lakschoenen? Waarom hangt er een bedrijfscultuur? Waarom laat Erik Gerritsen de kinderbescherming niet over aan politie en justitie zoals dat traditioneel in de wet geregeld is? Waarom handhaaft Erik Gerritsen de systeem vreemde justitiële middelen in het strafrechtelijke kader met gesloten deuren zonder verder een regel van het fatsoenlijk burgerlijk procesrecht te respecteren?

Waarom een civielrechtelijke brancheorganisatie opgesteld tussen kindermishandelaars en het zicht van politie en justitie? Waarom is Erik Gerritsen wel deskundig in verband met kindermishandeling en zijn rechercheurs van de zedenpolitie en kinderrecherche en politie van afdeling jeugdzaken en officieren van justitie dat niet? Sinds wanneer is mishandeling van kinderen een specialisme wat alleen beheerst wordt door Bureau Jeugdzorg? Waarom is dat? Het kindermisbruik door Bureau Jeugdzorg is politiek gewild. Bestuurlijk ingebracht. Daarbij kan in eerste plaats gedacht worden aan beleidsbepalende betrokkenheid van oud-secretaris-generaal Joris Demmink die door niet de minsten gezien wordt als kindersekstoerist en net als Andre Rouvoet politiek-ambtelijk gelegenheid geeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak.

Bureau Jeugdzorg kan het best zo verstandig zijn dat het ervan uitgaat dat wat op Goede Nieuws over de organisatie en medewerkers geschreven staat de feiten zijn. Er wordt namelijk geen genoegen genomen met het werk van Bureau Jeugdzorg en medewerkers die opzettelijk afspraken niet nakomen en bewust gezinnen kapot maken. Zorgnetwerken slopen. Ten behoeve van een bepaald consortium van veronderstelde professionals. Man en paard en rugnummers worden binnenkort allemaal genoemd bij het Gerechtshof met daarop aansluitend het verzoek terstond het bevel te geven tot strafvervolging. Dan is de weg vrij voor politie en justitie om het kantoor bij Bureau Jeugdzorg te komen binnen vallen en ook medewerkers persoonlijk aan te houden en voor te geleiden, tot en met de portier en receptie aan toe. Potentieel zijn zij ook kindermishandelaars, althans zij hebben het redelijke vermoeden gewekt door te kiezen voor Bureau Jeugdzorg als werkgever.

Gelukkig beschikte de ouders van meisje A. te R. over een dosis gezond verstand. Zij belde direct de Casemanager van LoketBJZ toen ze zich belaagd voelde door Bureau Jeugdzorg. Ook nam de vader alles opt wat de medewerkers van Bureau Jeugdzorg bij ouders thuis zeiden. Dat doet Bureau Jeugdzorg niet wanneer ouders op het kantoor van Bureau Jeugdzorg ontboden worden. Ook levert Bureau Jeugdzorg geen ambtsedig opgemaakte processen-verbaal van interviews. Wèl worden minderjarigen misbruikt in instellingen van de William Schrikker Groep voor het oog van de bewakingscamera zonder dat het personeel daar iets van zegt, althans dat hebben personen die zelf in een dergelijke inrichten gezeten hebben verteld aan Goede Nieuws. Erik Gerritsen weet dit allemaal. Door mijn dwang drang mentaliteit en het misbruik wat hij maken kan van de misleiding van het publiek door zijn organisatie, heeft hij tot op heden alle escalaties richting zijn personen kunnen afwentelen. Kans is klein dat Erik Gerritsen komende maanden niet voorgeleid wordt.

Share |
comments powered by Disqus