U bent hier: Home / Burgeroorlog in Nederland

Burgeroorlog in Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 09-04-2013 11:10
Opgeslagen onder:

Nederland staat aan de rand van burgeroorlog. Door voortgaande oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van Nederlandse politiek ambtsdragers in het buitenland, en grote aantallen binnenlandse terrorisme gerelateerde misdrijven komt het verzorgen van veiligheid op de schouders van burgers zelf terecht. Onderdeel van het terrorisme in de Nederlandse politiek is onder andere criminele rechtspleging in de jeugdzorg en grootschalig kindermisbruik in de jeugdzorg. Massaal worden kinderen illegaal uit huis gehaald en misbruikt door psychopaten in instellingen van jeugdzorg, alsof de Gestapo niet is weggeweest. Voorts wordt in Nederland vormgegeven aan de nieuwe Nederlandse Jodenvervolging.

Die nieuwe Nederlandse Jodenvervolging was te verwachten, gezien de politiek van Geert Wilders en de ondersteuning die hij krijgt van het CDA en de VVD. De Nederlandse Strijdkrachten worden in ernstige mate benadeeld door Geert Wilders. Met FITNA levert hij hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Wilders en zijn film FITNA hebben schuld aan het sneuvelen van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten van Uhm. Zijn Zionistische vrienden van het CIDI, MDI, Joodse Omroep, Jeanine Hennis en kruisvaarder Hans Jansen die zich arabist noemt, voorkomen met lasterlijke aanklachten dat Wilders tijdig deugdelijk juridisch koudgesteld worden kan zoals dat hoort bij zware criminelen.

Niemand van de journalistiek, ook Arnold Karskens en Femke Halsema niet, relateren de feiten. De zwijgcultuur die gevoed wordt door alle mainstream media haalt het fundament onder de economie vandaan. Ook voorkomt het dat Nederland goed verdedigd worden kan tegen het counterterrorisme wat de terroristen in de Nederlandse politiek opzettelijk uitlokken. Oogmerk is machtsovername van in Amerika gevestigde terroristen die ook schuld hebben aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, en de Jodenvervolging van 1940-1945.

Correspondenten kijken weg van de feiten, slaan opzettelijk de oorlogsdrum en hitsen op tegen bepaalde bevolkingsgroepen; kennelijk omdat het zieke psychopaten en narcisten zijn. Dit bericht is niet alleen een nieuwsfeit, het is ook een directe en rechtstreeks waarschuwing aan het adres van zij die in Nederland de dienst uitmaken en zich verschanst hebben in de politiek, het bedrijfsleven en mainstream media zoals Gerlof Leistra, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder en zo. Zij zijn de eersten die rechtens langdurig in de strafrechtelijke problemen gebracht zullen worden om de Nederlandse Staat, de burgers en nota bene het Koninklijk Huis veilig te stellen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus