U bent hier: Home / CDA ondersteunt genocide & kindermisbruik

CDA ondersteunt genocide & kindermisbruik

by J.L. de Kreek — last modified 16-04-2013 09:50
Opgeslagen onder:

Zo groot als de mond is van het CDA over anderen zo hard schendt het CDA de wet internationale misdrijven. Thans reeds meer dan tien jaar ondersteunt het CDA de meest schandalige misdrijven sinds de Tweede Wereldoorlog. Iedereen heeft er weet van en iedereen zwijgt en kijkt weg. Het rapport van de Commissie Davids is meer dan helder. Aan de oorlog in Irak ligt geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag, dus is het een eerste klas oorlogsmisdasdaad. Voorts was het oogmerk van dat illegale geweld regime change dus het geweld is terroristisch.

Daarbij komt het excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium, waarvan de dodelijke dosis-effect-relatie algemeen bekend en aanvaard is bij en door het CDA. Dat daarmee opzettelijk aan de bewoners van Irak levensomstandigheden opgelegd worden die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht volgt logisch uit de onrechtmatigheid van de bombardementen. In het strafrecht geldt voorwaardelijke opzet ook als opzet, dat is in verband met genocide niet anders.

Voorts is het niet te weerspreken dat het CDA een negatieve grondhouding bezit ten aanzien van Islamieten in het algemeen. Dat blijkt uit het gedoogakkoord van het CDA met de PVV en het feit dat leden van het CDA voor dat gedoogakkoord kozen om de buitenlanders. Het wordt niet hardop uitgesproken dat het CDA deelneemt aan een ordinaire christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam, en dat het met de blantant misdadige politiek de veiligheid van de Staat ernstig benadeelt. Sinds de inquisitie zijn de christenen niet zo crimineel geweest als het CDA nu.

Niet alleen het CDA houdt zich zoet met kruistochten tegen de beschaving, ook de overige christelijke partijen bezondigen zich aan liederlijke misdrijven die louter op de wil van Satan geïnspireerd kunnen zijn. Neem André Rouvoet bijvoorbeeld die als oud-minister van jeugd en gezin aan de basis staat van de verwijsindex op verwijsindex.nl. De database voor pedofielen en kinderverkrachters van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming. Daarmee worden kinderen zonder waarheidsvinding gematcht en vervolgens liegen medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming bij de kinderrechter dat deze kinderen hulp nodig hebben wat bestaat uit een UHP. Bij pleegouders of bijvoorbeeld in een instelling voor jeugdzorg worden deze kinderen daarna misbruikt, mishandeld en/of verwaarloosd, voor geld.

Dat dit het geval is blijk niet alleen uit de talrijke dossiers die onderzocht zijn door de casemanager van loketBJZ, dit blijkt ook onloochenbaar uit het rapport van de Commissie Samson waar niemand het over heeft. Ook heeft niemand het over het rapport van de Commissie Davids waar de oorlogsmisdaden van het CDA onmiskenbaar uit blijken. Christenen hebben kinderverkrachten, terrorisme, massamoorden en ander barbaars gedrag in de genen. Dat blijkt uit de hele Europese geschiedenis waarin inquisitie, innerlijke verscheurdheid, doem en het heulen met de Duitse bezetter de christelijke traditie is. Als dictators nestelen christen in de politiek zich beroepend op christelijke normen en waarden zonder daarbij te prediken dat de Bijbel voorspelt dat wanneer christenen aan politiek deelnemen de wereld afglijdt naar de hel.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus