U bent hier: Home / CDA slopen

CDA slopen

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders slopen is ook Hans Jansen en GeenStijl en het CDA slopen. Het CDA moet gesloopt worden omdat het met terroristisch oogmerk politiek bedrijft. Ook is Geert Wilders door de meerderheid van de leden van de vereniging Christen Democratisch Appèl gedoogd terwijl toen in 2010 de leden reeds makkelijk begrijpen konden dat Geert Wilders met FITNA twee Nederlandse militairen met terroristisch oogmerk vermoord heeft.

Sybrand Buma van het CDA kan invoelen dat woorden doden kunnen. Zeker wanneer deze afkomstig zijn van prominenten met een kiezersmandaat. Het kiezersmandaat voor het CDA legitimeert niemand van het CDA deel te nemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide of het ondersteunen van de misdrijven van Geert Wilders tegen de veiligheid van de Staat. Nederland naar de afgrond dragen is onderdeel van de campagne van het CDA, of beter gezegd de Christenheid.

 

Christenheid is Kerk, en politici die ten titel van Christendom beleid en strategie bepalen voor de Staat. Het merendeel van de Christenen in Nederland is helemaal geen Christen. Geïndoctrineerd door de leiders van de Kerk van Satan en behept met de lust naar moord en doodslag. Dat de grootschalige kinderverkrachting door kinderbeschermers een Christelijke grondslag bezit blijkt uit de grote aantallen Christenen die werkzaam zijn in de kinderbescherming.

 

Het CDA staat aan de basis van de gewelddadige invasie van 'the Coalition of the Willing' in Irak. Dat daar bij en tijdens deze overigens voortgaande inbezitname tevens door het CDA politiek ondersteund terrorisme, misdaden tegen de menselijkheid en genocide wordt gepleegd is niet gemeld door Sybrand Buma van het CDA. Het CDA neemt willens en wetens deel aan deze genocide mede omdat het algemeen bekend is dat de door de troepen van 'the Coalition of the Willing' gebruikte munitie en de hoeveelheden waarin het is toegepast verzekert dat Irakezen worden uitgeroeid.

 

De moeder van Sybrand Buma moet het neukerwtje van Lucifer geweest zijn. Sybrand Buma gelooft in de God van de Beerput. In de Kerk van Sybrand Buma vinden ritueel slachtingen plaats op mensen, ook minderjarigen. Voorts worden in de Kerk van Sybrand Buma minderjarigen structureel verkracht door pedofiele Paters en Pastoors of Dominees en andere kerkgangers. Jaren geleden is al geprobeerd het CDA te verbeteren. Het wil niet luisteren. Het vaart de eigen ramkoers. Sybrand Buma waarschuwt na de vakantie voor dreigingen van buiten terwijl hij en zijn collega's bij de georganiseerde criminaliteit het grote interne gevaar zijn.

 

Sybrand Buma doet alsof hij gelooft in de God van de Bijbel. De God van de Bijbel heeft in de Bijbel voor gelovigen wetten gesteld op de politiek. De wetten van de God van de Bijbel houdt een verbod in van deelname door volgers van God aan politiek. Vanzelfsprekend omdat gelovigen vierentwintig uur per dag aan niks anders dan God denken kunnen. Politiek is wereldlijk daarvoor is geen tijd of ruimte als gelovige in de God van de Bijbel. Bovendien stelt politiek de gelovige bloot aan perverse prikkels waarvoor Erik Gerritsen en Joris Demmink ook bezweken zijn.

 

De God van de Bijbel waarschuwt voor gelovigen in de politiek. De God van de Bijbel voorspelt groot onheil voor een ieder wanneer gelovigen deelnemen aan politiek. Dat gaat gepaard met wat in de Bijbel Armageddon genoemd wordt en wat plaatsvindt in de Eind Tijd een aantal decennia ná de Exodus van de Joden uit Europa. De Openbaring voor Sybrand Buma zal zijn dat het strafrecht zijn strafvervolging ambieert in verband met zeer zware misdrijven waarvoor vroeger vijanden ter dood veroordeeld zijn en tegenwoordig alleen levenslang geëxecuteerd worden kan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus