U bent hier: Home / Chris Klomp spoort niet

Chris Klomp spoort niet

by J.L. de Kreek — last modified 02-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad spoort niet. Hij geniet van zijn mooie leven ten koste van de duizenden slachtoffers van de Nederlandse Kinderbescherming waarover hij weigert te publiceren terwijl dat wel zijn zure journalistiek plicht en hij er toe in staat is. Chris Klomp heeft misschien wel duizend artikelen geschreven over Joris Demmink of de Kinderbescherming waarin hij niet ingaat op de kern van het bedrog van de kinderbeschermers terwijl de feiten voor het oprapen liggen.

Wanneer Chris Klomp wordt uitgelegd hoe het zit met de Nederlandse Kinderbescherming in het algemeen en in zaken in het bijzonder heeft hij meteen zijn oordeel klaar. Ook verwijt Cris Klomp de boodschapper onmiddellijk complotdenken en lafheid dat er niks wordt geschreven over het kindermisbruik onder gewone burgers in het algemeen. 

Chris Klomp speelt direct op de man wanneer hem informatie wordt toegespeeld waaruit ook voor Chris Klomp onloochenbaar blijken kan dat de Nederlandse kinderbescherming door en door corrupt is en dat één en ander escaleerde onder de bezielende leiding van Joris Demmink als secretaris generaal van justitie. Dat het misbruik van kinderen onder toezicht van de kinderbeschermers tot 400% hoger ligt dan bij de gewone burger thuis zegt Chris Klomp helemaal niks.

Het werk van Chris Klomp is exemplarisch voor Nederlandse journalisten. Zij leveren feiten vrije bullshit waarmee zij zeer ernstige door ambtenaren en prominente Nederlanders begane misdrijven verhelen. Daaronder teven begrepen het feit dat journalisten en schrijvers de grote voortrekkers blijken te zijn van Hitler en de gaskamers. De journalistiek slaagt er voorts niet in te bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort omdat het technisch onmogelijk is. Zuiver onwil.

De journalistiek inclusief Chris Klomp slaagt er wél in iedereen te bashen en vals te beschuldigen en beconcurreren die de waarheid en de feiten publiceert over het imposante bedrog van de Nederlandse journalistiek in het algemeen en Chris Klomp in het bijzonder. Chris Klomp faciliteert misdadigers en houdt relevante feiten onder de pet. Niks schat hij op waarde en hij heeft over welhaast alles een corrupte ongefundeerde eigen mening die hij niet los laat om onbevooroordeeld de feiten te zien zoals ze zijn.

In de communicatie is Chris Klomp zeer hooghartig en arrogant. Neemt alleen de feiten die hij presenteert aan als waarheid en gaat op geen enkele manier serieus in op de feiten die de boodschapper hem brengt over de criminele ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming waarover Chris Klomp niet publiceert. Chris Klomp neemt wel de moeite iedereen van het internet te pesten die kritiek heeft op zijn shitty werk of hem als “staatstrol” de les leest. Chris Klomp is om een reactie gevraagd en hij laat het volgende weten:

Subject: Re: Voor morgen alvast
Date: Tuesday 01 August 2017, 14:32:14
From: Chris Klomp "
To: "Jeroen @ Goede Nieuws"

Jeroen! Wat een eer! Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk ik blijkbaar ben als journalist!
Zet je er nog wel even linkjes bij naar mijn weblog en twitteraccount? Je hebt ongetwijfeld tienduizenden lezers!
Oh ja, en noem even wat namen van mensen die ik van het internet heb gepest omdat ze kritisch over mij waren ! Moet een hele lijst zijn!
Kusjes!
Chris Klomp
Journalist

Chris Klomp is een bepalende factor in de journalistiek. Zijn volgers geloven hem. Wanneer Chris Klomp zegt dat Micha Kat en Nico van der Ham totaal maloten zijn is dat de waarheid volgens grote groepen schapen. Hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl heeft amper lezers. Werkelijk niemand is geïnteresseerd in de waarheid en de feiten over het grootschalige kindermisbruik door de criminele organisatie van ambtenaren waaraan Chris Klomp steun verleent. Ook wil niemand weten dat de morele voorbeelden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers Of dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Chris Klomp kan bewijzen dat Micha Kat gelijk heeft over Demmink en de moordende pedo elite en laat dit na want hij geniet van zijn fijne bestaan dankzij zijn nepnieuws voor het Algemeen Dagblad.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus