U bent hier: Home / Chris Klop betrokkene moord Marianne Vaatstra

Chris Klop betrokkene moord Marianne Vaatstra

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Mogelijk moet worden aangenomen dat journalist Chris Klomp betrokken is bij de moord op Marianne Vaatstra. Misschien hoort Chris Klop bij het publiek wat een 'snuff movie' van de moord bezit. Publicist Wim Dankbaar wekt middels een geopenbaarde kluisverklaring het redelijke vermoeden dat de moord op Marianne Vaatstra door een ander is gepleegd dan Jasper S. Wim Dankbaar betoogt al jaren dat Marianne Vaatstra is vermoord in de caravan van W.H. en dat in ieder geval Joris Demmink er meer van weet. Chris Klomp is altijd zeer negatief geweest over de beweringen van Dankbaar. Zijn berichtgeving over de moord op Marianne Vaatstra is amper objectief te noemen.

Ook als rechtbankverslaggever faalt Chris Klop omdat de audio van de zitting in eerste aanleg (heimelijk gemaakt, opnames waren verboden) waarin Jasper S. verhoord werd door de Rechtbank allemaal vragen oproept over de onafhankelijkheid van betrokken rechters. Vragen waren sturend en de indruk wordt gewekt dat Jasper S. niet in vrijheid verklaart. Ook het werk van de advocaat van Jasper S. maakt een vreemde indruk. Meteen bekennen, breed in de media en eigenlijk geen enkel relevant verweer. De advocaat had beroepshalve allemaal opinies kunnen hebben over de bewijzen van het OM en de bekentenis van zijn cliënt voor kennisgeving kunnen aannemen. De advocaat had in het midden kunnen of moeten laten of Jasper S. dader is en zich moeten concentreren op de mogelijkheid dat DNA is vervalst.

Vervalsen van DNA is niet moeilijk. Bovendien lijdt Jasper S. aan een psychische stoornis waarbij hij onder druk of door angst zijn geheugen verliest. Dat is een erkende stoornis waarvan is geobjectiveerd dat deze zich ten minste één keer bij Jasper S. heeft voorgedaan. Dan loopt hij weg van alles en is hij de weg ook letterlijk kwijt, zonder dat dit zijn opzet is. In theorie kan Jasper S. in die toestand een moord begaan die hij daarna is vergeten. Misschien heeft Jasper S. bekend omdat het OM anders levenslang TBS zou eisen. Verder moet Jasper S. super sterk en fit geweest zijn want hij deed op enig moment alles tegelijk namelijk én fiets wegzetten én Marianne Vaatstra in bedwang houden. Chris Klomp zal er moeite mee hebben een dame die niet verkracht wil worden eronder te houden én tegelijk zijn fiets weg te zetten.

Nu is er een persoon die een verklaring heeft afgelegd die -zoals Wim Dankbaar reeds jaren beweert- ongewild getuige is geweest van de moord die volgens deze persoon in de caravan van W.H. zou hebben plaatsgevonden. Deze getuige heeft alles wat hij wist verteld aan Politie en Justitie. Daarmee is helemaal niks  gedaan. De getuige van de moord is iemand die niet uit de kast durfde te komen met zijn verklaring, wat gezien de verhoudingen niet bevreemdt. Had Chris Klomp eerder de moeite genomen met Wim Dankbaar te praten dan had Chris Klomp geweten dat Dankbaar gedetailleerd en consistent vertelt. Net een film die voorbij trekt wanneer Wim Dankbaat zijn verhaal doet.

Tot nu heeft het bij Wim Dankbaar geschort aan zijn onderzoek. Zijn verhaal is overtuigend alleen de bewijzen die hij dan zegt te hebben zijn (voor de toehoorder) steeds van horen zeggen. Wim Dankbaar zegt dat iemand iets heeft verklaard in plaats dat de authentieke verklaring zelf waargenomen worden kan. 08 aril 2017 heeft Wim Dankbaar op zijn site een verklaring staan die authentiek imponeert en bevestigt wat Wim Dankbaar nu reeds jaren zegt. Chris Klomp heeft het er niet over. Chris Klomp staat niet alleen in zijn prutswerk. Waardeloos onderzoek en bijdragen aan het verhelen van misdrijven blijkt de standaard grondhouding van journalisten te zijn. Daarin worden ze opgeleid. Daarin laten zij zich opleiden.

Het blijkt namelijk ook zo te zijn dat journalisten en niet Heydrich of Himmler of Eichmann of Hitler de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging van 1940-1945 en naoorlogs Holocaustbedrog. Voorts blijken journalisten betrokken te zijn bij het bedreigen van de Rechtspraak om deze corruptie in journalistiek te ontkennen, én betrokken te zijn bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk bij de aanslag om de MH17. Uiteraard schrijft geen journalist over de corruptie van de beroepsgroep of de bedreigingen van de Rechtspraak door collega's, behalve dan de waarnemer die erbij stond en ernaar keek op het moment dat de Rechtspraak met de bedreigingen werd geconfronteerd. Ook die getuige wordt niet serieus genomen door Chris Klomp of zijn collega's. In de kwestie van de bedreigingen speelt Joris Demmink ook een rol. Net als in de zaak van Marianne Vaatstra.

Joris Demmink speelt een hoofdrol in verband met meer zware misdrijven zoals de kinderhandel en de gedwongen verdwijningen van minderjarigen en het kindermisbruik door de ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming. De Nederlandse jeugdbeschermers zijn met met elkaar een criminele organisatie waarvan oud leider Joris Demmink in ieder geval ook deelneemt aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek en journalistiek in Moslimlanden. Voorts wordt Joris Demmink verdacht van misbruik van minderjarige jongens. Het is gegeven de overige opzichtige misdrijven van Demmink die Chris Klomp ontkent, helemaal niet ondenkbaar en zelfs bestaanbaar dat het inderdaad zo is dat Joris Demmink een extreme misdadiger is die het nodig heeft om zeer perverse prikkels te bevredigen door minderjarigen te laten verkrachten en vermoorden en anderen ervoor te laten opdraaien en dat Chris Klomp zich op kosten van de Staat aftrekt bij de 'snuff movie' die ervan is gemaakt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus