U bent hier: Home / Christelijke kruistocht in Mali

Christelijke kruistocht in Mali

by J.L. de Kreek — last modified 29-01-2014 10:41

Dinsdag 28 januari 2014 hield De Correspondent een avond om met leden te debatteren over de achtergrond van de oorlogen in Syrië en Mali. Nederland zit in Mali met de Nederlandse Strijdkrachten. De vraag van De Correspondent is waarom die oorlogen er zijn. Politici zaten niet in de zaal. Rob Wijnbergen en zijn hipsters onderzochten de dieperliggende structuren en ontwikkelingen achter het nieuws in een zweterig zaaltje.

De Correspondent is de nieuwssite voor mensen die goed zijn in vorm. Rob Wijnberg komt uit 1982. Hij is 32. Hij is filosoof en oud-hoofdredacteur van NRC-Next. De Correspondent maakt reclame met de slogan een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag. Ook maakt De Correspondent reclame met het portret van Femke Halsema. Deze ex-politiekambtsdrager is tevens schrijver op de site van De Correspondent. Wat is daarvan de filosofie is vanzelfsprekend meteen de vraag? 

Femke Halsema is één van de prominente Nederlanders die (systeem)schuld heeft aan de oorlogen in Syrië en Mali. De hoofdschuld ligt bij de Christenheid: de Christen in de politiek. De oorlogen in Mali en Syrië zijn de voortzetting van de Tweede Wereldoorlog. In ieder geval sinds 1890 en ook eerder worden al die oorlogen bepaald door een bepaalde kring personen. Deze kring bestaat uit Zionisten, Tempeliers en kapitalisten. Om de oorlogen in Syrië en Mali te begrijpen is het nodig de wereldgeschiedenis vanuit helikopterperspectief te bestuderen en niet de conflicten onafhankelijk van elkaar. 

De oorlogen in Syrië en Mali houden verband met de gewapende conflicten in Irak en Afghanistan en Libië. Onder leiding van Khadaffi was er relatieve orde onder de strijders die nu in Mali iedereen de tent uit vechten. De oorlog in Libië is bedoeld om de vrede en veiligheid in Afrika te ontwrichten en te doen voorkomen dat betrokkenheid van VN, NATO of Europa noodzakelijk is. De oorlogen in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië zijn allemaal niet noodzakelijke oorlogen. Het zijn oorlogen die vanaf westers grondgebied georganiseerd worden. 

Wat in de gehele Nederlandse journalistiek niet besproken wordt is de symbiose tussen Islamistische strijders en de Verenigde Staten van Amerika. Naar believen is de VS vijand of bondgenoot van Jihadisten. Afghaanse getuigen melden dat Amerikaanse vliegtuigen wapens droppen achter vijandige linies. Niemand heeft het daar ooit over. In kringen van de georganiseerde drugshandel is algemeen bekend dat het Amerikaans bestuur middels militaire aanwezigheid in Afghanistan het belang van drugshandelaren behartigt. Niemand die dat onderzoekt. 

De directe aanleiding voor de oorlogen is de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Daarvan is verondersteld dat islamieten daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat de aanslagen een andere achtergrond moeten hebben dan officieel gepropageerd blijkt uit algemeen geldende natuurwetten. De Twin Towers kunnen nooit door de vliegtuigen ingestort zijn. Dat is technisch absoluut onmogelijk. Er bestaat geen kans dat de twee vliegtuigen de Twin Towers zonder geavanceerde explosieven kunnen laten instorten. Om de oorlogen in Mali en Libië te begrijpen is het noodzakelijk kennis te hebben van de Bijbel en meer in het bijzonder het boek Openbaring.

Om de oorlogen in Malie en Libië te begrijpen is het noodzakelijk naar de predikingen van de Jehova's Getuigen te luisteren en te denken in termen van Appocalypse, Eind Tijd, Christelijke Utopische Wereldbeelden. Jehova's Getuigen wordt standaard de deur gewezen wanneer zij aanbellen. Het zijn evenwel de profeten zonder wiens boodschap de wereldgeschiedenis niet te begrijpen is. De oorlogen in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Mali, zijn allemaal oorlogen van het Christelijke westen in Islamitische landen. Islamitische strijders zien dit als een Christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. 

Er zijn heel veel concrete aanwijzingen dat deze oorlogen inderdaad een ordinaire Christelijke kruistocht als grondslag hebben. Balkenende is als professor Christelijk Sociaal Denken één van de drie wereldleiders naast de Christenen Bush en Blair die bestuurlijk de hoofdschuld heeft aan de illegale oorlog in Irak wat tevens tot een weerzinwekkende genocide geleid heeft waar Femke Halsema en De Correspondent en NRC-Next het nóóit over hebben. De welhaast exclusieve deelname van de christenheid aan Westelijke zijde is een aanwijzing. De gelijktijdige verheerlijking van het Christendom door Amerikanen is ook een aanwijzing. Ook de religieuze tekens die Rumsfeld op Amerikaanse wapens heeft doen laten aanbrengen is een aanwijzing. De geregistreerde manifestatie van de SS is een aanwijzing. Natuurlijk het feit dat de aanslagen in Amerika imponeren als de Rapture en alles precies samenvalt met Katholieke Eind Tijd fantasieën zijn aanwijzingen. 

Het stuitende gebrek aan zelfkritiek is een aanwijzing, en natuurlijk het feit dat Christenen in politiek direct in strijd handelen met de predikingen van Jezus Christus en dus het Woord. Een 'dingetje' van de Christenpolitiek wat niemand goed begrijpen wil is dat het Christendom deelname van Christenen aan politiek verbiedt. Openbaring voorspelt juist dat wie met deze regel breekt ondersteuning levert aan Satans plan voor de mensheid.

Andere belangrijke aanwijzing dat er feitelijk sprake is van een christelijke kruistocht met moderne middelen is de Tweede Wereldoorlog en het feit dat eerst door Internet ontdekt wordt dat Zionisten en Katholieken daaraan schuldig zijn juist om de door de Katholieken geprofeteerde Exodus van alle Joden uit Europa te doen laten plaatsvinden. Dat ook de Zionisten in de eigen literatuur schrijven dat zij Het Beest loslaten, en over “the progress of the Armageddon monster” en “the Great Reconstruction”, zijn aanwijzingen voor een lang lopende Christelijke kruistocht ondersteunt door de Zionisten. De oorlogen in Mali en Syrië zijn feitelijk onderdeel van het antwoord van kapitalisten en Papen op de vrijheden van de Franse Revolutie, Rousseau en de mensenrechten. De strijd van oud slavendrijvers en Kerk om macht terug te grijpen.

Share |
comments powered by Disqus