U bent hier: Home / Christelijke traditie weerzinwekkend

Christelijke traditie weerzinwekkend

by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2014 10:13
Opgeslagen onder:

Christenen in de politiek is net zoiets als Zionisme. Ronduit verwerpelijk. Het Nederlands Staatsrecht verbiedt het gelovigen niet aan politiek deel te nemen. Ook gelovigen bezitten mensenrechten. Waarbij veronderstelt is dat de gelovigen de regels van het geloof handhaven, wat inhoudt voor christenen dat zij niet aan politiek deelnemen. Jezus Christus was voor afwezigheid van christenen in de politiek.

Het is makkelijk voorstelbaar dat gelovigen geen plaats hebben in de politiek. Wie aan politiek doet heeft geen tijd voor geloof. Omgekeerd hetzelfde wie aan geloof doet heeft geen tijd voor politiek. Vooral de blanke christelijke mannen zijn niet goed in multitasken en zullen geïndoctrineerd als zij zijn middels politieke weg Nederland, de wereld en Europa naar de afgrond dragen tot het Vaticaan ouderwets de kerstende knoet over de slavenruggen slaat.

Nadat Balkenende zich politiek medeplichtig gemaakt had aan de oorlog zonder geldige reden in Irak publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van het CDA het boek Burgers en Barbaren. De recensie staat op zapruder.nl. Iedereen kan op internet zien dat er in Irak een hele gemene genocide gaande is. Ook is het causale verband tussen die genocide en de politiek van het CDA eenvoudig vast te stellen. Onderzoekendewijs wordt ontdekt dat het CDA ouderwets leidend is in een internationale christelijke kruistocht tegen de Islam. Ook binnenlands is duidelijk te herkennen dat de genocidale moordlust van het CDA slachtoffers levert.

Moslims die uit Irak moeten vluchten in verband met de illegale oorlog van het CDA in dat land vallen in Nederland in handen van de jeugdzorg, kinderen worden afgenomen en onder de gedwongen hoede van het christelijke Legers Des Heils tot een vorm van christendom bekeerd. Dat is het gedwongen overbrengen van minderjarigen van de ene naar de andere groep wat verboden is als genocide in de Wet Internationale Misdrijven. Omdat genocide een misdrijf is wat vrijwel uitsluitend door of met medeweten van ambtenaren gepleegd wordt (publieke en semipublieke sector) is het niet vreemd dat naast de genocide van het CDA in Irak, in Nederland bij een christelijke semipublieke instelling een vorm van genocide ontdekt is!

De ergernissen om de christelijke traditie kennen geen grenzen. Niet eens de kleingeestige, onvrije, benepen, zwarte kousen mentaliteit, vooral ook het hooghartige arrogante en het grove misbruik van politieke bevoegdheden en minderjarigen. Christenen in de katholieke kerk en de jeugdzorg zijn aan elkaar gerelateerd en te samen en individueel de grootste kindermisbruikers van Nederland. Christelijke kerkbestuurders zijn in het verleden door het Openbaar Ministerie de hand boven het hoofd gehouden in verband met hun misbruik van minderjarigen terwijl het misbruik stelselmatig en ernstig was.

Niemand heeft het er over. Ook over de jeugdzorg heeft niemand het wat welhaast volledig tot stand is gekomen door medewerking van christenen. Christenen hebben er een handje van de mensen in het land de les te lezen terwijl de christen voor zichzelf in de politiek geen enkel beginsel van weldenkend bestuur handhaaft. Het CDA is een terroristische organisatie. Balkenende, Verhagen, Sterk, die andere christenen in de politiek zijn deelnemers aan genocide in Irak. Ook zijn zij deelnemers aan oorlogsmisdaden en terrorisme in Irak. De materiële kant van de beschuldigingen zijn rond. Bewijzen dat het CDA geen ouderwetse kruisvaarders partij is kan niet. De enige vraag is wanneer de strafvervolging plaatsvindt.

Ook uit het Jodendom en de Islam blijkt dat politiek en geloof niet samen gaan. Islamieten die aan politiek deelnemen zijn feitelijk alleen mohammedanen en respecteren te weinig de eerdere profeten. Het Jodendom keurt Zionisme volledig af en staat alleen leven in de Diaspora toe als weg naar verlossing, dus dat houdt de afwezigheid van joods politiek bestuur in. Christenen in Nederland moeten een voorbeeld nemen aan de Jehova's Getuigen. De doelstelling van het CDA -een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt- is onmiddellijk vervuld wanneer gelovigen niet aan politiek deelnemen. In artikel 2 van de statuten stelt het CDA dat de partij de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politieke handelen aanvaard en dat is getuige het bovenstaande dus niet het geval of een eufemistische formulering waarmee verhuld wordt dat de oprichters zich donders wel bewust waren van hun katholieke kruisvaarders mentaliteit.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus