U bent hier: Home / Christenen beledigen Schepper

Christenen beledigen Schepper

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Het is ronduit een belediging van de Schepper dat christenen, Jezus Christus dood verklaren. Jezus Christus is niet gestorven aan het kruis of de martelpaal. Hij zegt het zelf in Lucas. Niemand hoeft gelovig te zijn om dit te zien. De tekst van de Bijbel spreekt voor zichzelf. Het is een kwestie van begrijpend lezen. Iedereen kan het. Gelovigen en ongelovigen.

De waarheid en de feiten zijn allemaal zo makkelijk te begrijpen dat het te krankzinnig is voor woorden dat christenen tot op de dag van vandaag hun bedrog volhouden. Onmiskenbaar moet dit gerelateerd worden aan de Synagoge van Satan. 

Het volgende citaat waarin verklaard wordt dat de discipelen verschrikt en zeer bevreesd meende een geest te zien komt uit de Statenvertaling, Lukas 24:36-37. Onderzoek wijst uit dat deze tekst in alle vertalingen van de Bijbel soortgelijk is:

(36) En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. (37) En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen.

 Vervolgens vraagt Jezus Christis zich af waarom zulke overleggingen (overleveringen) in hun harten klimmen want zegt Jezus Christis in Lukas 24:38:

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.

 Terwijl Jezus dit zei toonde hij zijn handen en voeten (Lukas 24:40). Toen zijn discipelen van blijdschap hem nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Jezus tot hen:

Hebt gij hier iets om te eten?

 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honingraten. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Het staat allemaal reeds eeuwen netjes door de profeten namens de Schepper genoteerd in Het Woord. Toch viert de Christenheid elk jaar Pasen en laat het de Koran links liggen waarin ook staat dat de dood van Christus een schijnvertoning is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus