U bent hier: Home / Dag des Oordeels

Dag des Oordeels

by J.L. de Kreek — last modified 03-04-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De algemeen bekende Dag des Oordeels breekt aan. Precies in de tijd van de Bloed Maan en nadat de Zionisten in 1897 ritueel het Armageddon Monster losgelaten hebben. In 2012 filosofeerde veel mensen over de Eind Tijd. Sterrenkijkers, wichelroedelopers en gelovigen zag in de toekomst de Apocalyps opdoemen. Toevallig is het zo dat de vervulling van ouderwetse Katholieke Eind Tijd profetieën de kerndoelstelling is van de Zionistische helden van Wilders.

In het algemeen is het niet moeilijk te begrijpen hoe het zit met het Eind van de Wereld, het Satanisme en de Nieuwe Tijd. De Nieuwe Tijd breekt aan wanneer Satan in kop en hiel vermorzeld is. Dan is er ook ruimte voor het eeuwig leven, hoe gek dat ook mag lijken voor ongelovigen. Dag des Oordeels heeft te maken met de strijd tussen Goed en Kwaad. De strijd tussen Gd en Satan. Satan is de gevallen Engel die de macht wil en de mensheid misleidt met reclame voor consumptie en Katholieken.

Katholieken missen het gevoel voor Gd wat past bij Het Woord. Ook Zionisten missen dat gevoel. Zionisten hebben louter oog voor Kapitaal als hun eeuwige God die zij vereren tot iedereen aan hen onderworpen is. Dat zijn allemaal feiten die begrepen hadden kunnen worden door de gehele Nederlandse onafhankelijke en overigens seculiere journalistiek van links tot rechts want om te begrijpen wat de agenda is van Wilders hoeft niemand in Gd, God of Allah te geloven. Wat Wilders wil is helder.

Daarom dat met civiele middelen in het justitiële kader vette ruzie gezocht wordt met de Blonde Geit. Niet alleen wordt de justitiële confrontatie gezocht met Geert Wilders. Ook zijn handlangers moeten het ontgelden. Geen Stijl, arabist Hans Jansen, die zure Annabel Nanninga, de Zionisten in het algemeen. Het Dag des Oordeels is een begrip voor een dag die in zowel joodse, christelijke als islamitische religieuze boeken wordt genoemd als de dag waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door Jehova.

De Dag des Oordeels vormt de kern van de “leer van de laatste dingen” van deze drie ABRAHAMITISCHE religies. Dat woord ABRAHAMITISCHE moet Wilders tot zijn grijze hersenmassa laten doordringen want de door hem bejubelde joods-christelijke traditie is 100% een ABRAHAMITISCHE traditie en dus afkomstig van ARABIEREN! Wie de ARABIEREN beledigt of belaagt zoals Wilders doet vraagt erom op de Dag des Oordeels door Jehova met gespierde taal eeuwig de wacht te worden aangezegd.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus