U bent hier: Home / Dankbaar voor Hitler

Dankbaar voor Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 20-04-2016 09:25
Opgeslagen onder:

Moeilijk te begrijpen waarom de Zionisten en Israël niet meer dankbaarheid tonen voor hun trouwe kameraden Hitler, Eichmann en de rest van de Nationaalsocialisten. Dat de Zionisten en Hitler ruim voor de oorlog een verbond zijn aangegaan om de Joden onvrijwillig te deporteren is de waarheid die door het Nieuw Israëlitische Weekblad en de Telegraaf willens en wetens onder de pet wordt gehouden.

Talrijke gezaghebbende publicaties van overigens Joodse wetenschappers en religieuze leiders die klip en klaar bewijzen dat de Zionisten de initiatiefnemers zijn van WOII en de Shoah worden bewust genegeerd door de groep journalisten en intellectuelen die in het verleden de Zionistische initiatiefnemers volop steunde. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf wisten al in 1923 van de ophanden zijnde Holocaust en staken de initiatiefnemers veer naar veer in de reet.

Adolf Hitler is naast de helden van Wilders misschien de derde grote man die verantwoordelijk is voor de stichting van Israël. Herzl, Jabotinsky, Hitler en Eichmann zijn historisch collega's van dezelfde terroristische organisatie als waaraan Wilders en de Telegraaf Media Groep en Wierd Duk en Leon de Winter deelnemen. Het hoofd van Wierd Duk bijvoorbeeld wekt van zichzelf associaties met het Naziverleden. Dat komt omdat Wierd Duk deelneemt aan de terroristische organisatie der Nazi's.

De Nazi's zijn helemaal niet bestreden. De denazificatie is totaal mislukt. De Amerikaanse en Israëlische nazi's hebben hun Duitse partners geofferd, waarschijnlijk omdat de Russen slaagde in het bestrijden van de Duitse partners van Israël en de Amerikanen. In het hele geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust wordt structureel voorbij gegaan aan het feit dat Amerika en Israël Hitler betaald hebben en hem hebben geholpen aan het plan en de rechtvaardiging voor de 'Endlösung der Judenfrage'.

De grote plannen voor de Holocaust op de Joden waren al in 1897 beraamd door de Zionistische helden van Wilders die bij en tijdens de oprichting van Vereniging Erez Israël te Basel de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden en hen als bedelaars verachtte. De authentieke protocollen van de vergaderingen van Vereniging Erez Israël met daarin het virulente antisemitisme wat voorstaande bewijst zijn gepubliceerd op openbare sites en kunnen door Wilders, Wierd Duk, Jan Roos en Esther Voet makkelijk begrepen worden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus